Razstava projektnih nalog dijakov Srednje gradbene in lesarske šole

20.5.2014 | 11:30

Razstava projektnih nalog dijakov Srednje gradbene in lesarske šole

Ob koncu srednjega strokovnega izobraževanja tudi gradbene tehnike/tehnice čaka poklicna matura, na kateri poleg slovenščine ter matematike ali angleščine opravimo tudi izpit iz strokovnih predmetov, v 4. izpitni enoti pa moramo narediti še izdelek in zagovor.

4. izpitna enota je sestavljena tako, da si dijaki izberemo mentorje in z njihovo pomočjo izdelamo določen projekt na izbrano temo.

Vsak mentor je imel svojo skupino dijakov. Skozi celo šolsko leto smo izdelovali izbran izdelek za izpit. Pri gradbeni mehaniki je vsak dijak zasnoval svojo stanovanjsko hišo. Projekt stanovanjske hiše je vseboval načrte arhitekture in delno statično zasnovo z načrti arhitekture in izračuni. Zasnovan je bil v projektu za pridobitev gradbenih dovoljenj.

Pri predmetu visoke zgradbe so imeli dijaki podobno nalogo. Zasnovali so stanovanjsko hišo, namesto statične zasnove pa so dijaki dali večji poudarek zasnovi same hiše ter detajlom. Izdelali so tudi 3D-modele stanovanjske hiše z zunanjo in notranjo ureditvijo.

Pri predmetu projektiranje stavb je profesor projektno nalogo zasnoval tako, da so dijaki projektirali leseno montažno stanovanjsko hišo.

4. skupina dijakov je sodelovala s profesorico kalkulacij, kjer so sprojektirali enostaven objekt, in sicer zidanico. Ta naloga je poleg načrtov arhitekture zajemala tudi delne predračune.

Tisti, ki se niso odločili za projektiranje stavb, so nalogo opravljali pri nizkih zgradbah in gradbeno inženirskih objektih. Dijaki so v svoji raziskovalni nalogi veliko raziskovali in sodelovali tudi z zunanjimi viri.

Dijaki, ki so projektirali stanovanjske hiše, so za projektiranje uporabljali program AutoCAD, za lokacijsko dokumentacijo so uporabljali program PISO. Pri vseh nalogah smo morali izračunati gradbeno fiziko, ki dokazuje, v kateri razred sodi hiša po toplotni varčnosti. Za 3D- projektiranje zunanje ureditve in notranje opreme so uporabljali program SketchUp.

Da smo lahko oddali našo nalogo, smo morali pridobiti 3 podpise mentorjev skozi celotno šolsko leto, če teh ni bilo, izdelka nismo mogli oddati.

Dijaki smo pridno risali, oblikovali, računali, pisali .. skozi celo šolsko leto. Na koncu smo na hodniku šole postavili tudi razstavo z našimi izdelki.

Maruša Gorše, G4a

Galerija

razstava 1
razstava 2
razstava 3
razstava 4
razstava 5

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava