Ulični zbiralniki začeli svojo pot v Posavju

12.11.2016 | 08:35

Ulični zbiralniki začeli svojo pot v Posavju
Ulični zbiralniki začeli svojo pot v Posavju

Družba ZEOS, d.o.o. je v ZRC Boršt v sklopu projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj skupaj z lokalnimi partnerji lansirala 28 uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije v občine Brežice (skupaj z lokalnim partnerjem Komunala Brežice d.o.o.), Sevnica (skupaj s Komunala d.o.o. Sevnica), Krško ter Kostanjevica na Krki (skupaj s Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. d.).

Postavitev novih uličnih zbiralnikov je pomemben korak v smeri odgovornega ravnanja z okoljem in manjšega obremenjevanja narave na odlagališčih odpadkov. S tem so se strinjali predstavniki izvajalcev gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki iz okoliških občin – Brežic, Krškega, Kostanjevice na Krki in Sevnice, ki so v Zbirno-reciklažnem centru Boršt s podpisom sprejeli 28 uličnih zbiralnikov in s simbolično oddajo e-odpadkov pospremili novo pridobitev.

»V Občini Brežice smo v zadnjih štirih letih občutno zmanjšali količino zbranih mešanih komunalnih odpadkov – s 5200 ton na neverjetnih 2800 ton. Hkrati smo podvojili količino odpadkov, ki jih zberemo ločeno. Med temi odpadki je tudi odslužena elektronska oprema. Postavitev novih uličnih zbiralnikov bo ločeno zbiranje tovrstnih odpadkov še dodatno spodbudila,« je ob slavnostni predaji uličnih zbiralnikov za e-odpadke in odpadne baterije v Zbirno-reciklažnem centru Boršt v Brežicah povedal Aleksander Zupančič, direktor Komunale Brežice, ki velja za eno najbolj inovativnih komunalnih podjetij pri nas, kjer na leto izvedejo več kot 30 projektov, s katerimi skrbijo za okoljsko ozaveščanje občanov.

Z novo pridobitvijo se omenjene občine pridružujejo vseslovenskemu projektu ozaveščanja o pravilnem ravnanju z elektronskimi odpadki in odpadnimi baterijami LIFE Gospodarjenje z e-odpadki, ki poteka pod okriljem družbe ZEOS pod sloganom E-cikliraj. Projekt nagovarja potrošnike naj skrbno ravnajo z e-odpadki in odpadnimi baterijami preko na novo vzpostavljene občanom prijazne mreže zbiranja tovrstnih odpadkov, ki nastaja širom Slovenije.

»Potrošniku želimo še posebej približati možnost oddaje odsluženih manjših gospodinjskih aparatov. Prepogosto se dogaja, da ti zahajajo med mešane komunalne odpadke, tako imenovane črne zabojnike. Vsebujejo težke kovine, ki so za okolje zelo nevarne, po drugi strani pa gre za surovine, iz katerih dobimo nazaj reciklate, iz njih pa lahko proizvajamo nove proizvode in tako ohranjamo naravne vire.« je na slavnostnem dogodku o prednostih projekta med drugim dejal Emil Šehić, direktor družbe ZEOS.

Ulični zbiralniki so postavljeni že v Velenju z okolico (39), večjem delu Prekmurja (33), Celju in okoliških občinah (40), Slovenskih Konjicah (5), v občini Ptuj (18), v Zasavju (30), v Lenartu ter Kidričevem z okoliškimi občinami (37) ter v nekaterih občinah Gorenjske (25).

Župan občine Brežice Ivan Molan je z veseljem pozdravil novo pridobitev tudi v svoji občini: »V občini Brežice se kot v turistični občini zavedamo, kako pomembno je čisto okolje in spodbujamo moderne pristope, ki prispevajo k ohranjanju okolja. Občina je v zadnjih letih naredila veliko na tem področju. Veseli nas, da bomo tudi tu ločeno zbirali e-odpadke na ekoloških otokih, saj jih je bilo potrebno do sedaj peljati na zbirni center. Tako smo korak bližje krožnemu gospodarstvu.«

Vseh skupaj bo zbiralnikov do konca leta 2017 postavljenih preko 500, vse njihove lokacije pa se sproti označujejo na spletnem zemljevidu, ki ga lahko najdete na spletni strani projekta.

O projektu

V družbi ZEOS, d.o.o. so z januarjem 2016 pričeli z izvajanjem petletnega ozaveščevalnega projekta na področju pravilnega ravnanja z e-odpadki in odpadnimi baterijami z naslovom LIFE Gospodarjenje z e-odpadki in s sloganom E-cikliraj. Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. V sklopu projekta vzpostavljajo potrošniku prijazno mrežo zbiranja e-odpadkov in odpadnih baterij, med drugim tudi postavitev uličnih zbiralnikov na ekološke otoke in druge lokacije širom Slovenije. Organizirali bodo več spremljevalnih aktivnosti, saj želijo občanom predstaviti projekt, omogočiti prijaznejša in dostopnejša mesta za oddajanje e-odpadkov in odpadnih baterij in jih hkrati seznaniti, zakaj je pravilna oddaja tovrstnih odpadkov pomembna za okolje.

Projekt omogočajo

1. Sofinancerji

Evropska komisija / Ministrstvo za okolje in prostor RS

2. Partnerji

a. Mladinske organizacije

Zavod Mladinska Mreža MaMa

Lokalna: Mladinski center Brežice

b. Izvajalci lokalnih javnih služb za ravnanje z odpadki

Lokalni: Komunala Brežice d.o.o., Komunala d.o.o. Sevnica, Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d.

c. Občine

Lokalne: Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica

P. G.

Galerija

_z (1)
_z (2)
_z (3)
_z

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava