FOTO: Sprejem podjetnikov in obrtnikov v občini Šentjernej

12.1.2018 | 12:50

FOTO: Sprejem podjetnikov in obrtnikov v občini Šentjernej
FOTO: Sprejem podjetnikov in obrtnikov v občini Šentjernej
FOTO: Sprejem podjetnikov in obrtnikov v občini Šentjernej

Župan Občine Šentjernej Radko Luzar je v sredo, 10. januarja 2018, sprejel obrtnike, podjetnike in poslovne partnerje. Sprejem je potekal v Kulturnem centru Primoža Trubarja. V uvodnem nagovoru je zbrane najprej nagovoril in jim čestital za uspeh sto in več delovnih mesti, ki so jih ustvarili. Poudaril je, da je v naši sredini veliko uspešnih podjetnikov ter obrtnikov, kar nam mora vlivati optimizem in pogum za prihodnje odločitve. Župan se je zahvalil tudi vsem inovatorjem, jih povabil na oder, da so jim vsi v dvorani lahko zaploskali in predstavil njihove dosežke.

Sprejema se je udeležil tudi direktor Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine Tomaž Kordiš, ki je navzočim v dvorani podal kar nekaj izčrpnih informacij in podatkov. Dejal je , da se je razvoj gospodarstva in podjetništva v naši občini pričel že v 50-ih letih prejšnjega tisočletja. Razvile so se dejavnosti na področju elektro, kovinske in lesne industrije ter podjetništvo. Nenehna rast in razvoj gospodarskih družb in podjetnikov omogočajo dolgoročno perspektivno zaposlitev. Povedal je, da podatki o gospodarskih družbah in podjetnikih, ki jih na zbornici analizirali kažejo, da je število zaposlenih v gospodarskih družbah v obdobju 2013 do 2016 naraslo iz 964 na 1129. Prihodki od prodaje so narasli iz 87,4 mio EUR na 119 mio EUR neto dodana vrednost iz 34,2 mio EUR na 47,7 mio EUR, neto čisti dobiček pa iz 3,4 na 8,3 mio EUR. V letu 2017 nepotrjeni podatki kažejo nadaljnjo gospodarsko rast pri vseh kazalnikih. Podjetniki so v tem obdobju imeli v povprečju 155 zaposlenih, ustvarili so 17 mio EUR prihodkov od prodaje in 1,3 mio EUR neto podjetnikovega dohodka.

Poudaril je tudi, da so za nadaljnji razvoj potrebni usposobljeni že zaposleni in novi sodelavci. Omenil je tudi vlaganje v razvoj kompetenc zaposlenih, ki bo tudi v prihodnje podprt z razpisi in sredstvi EU in Slovenije. Zbrane je seznanil, da je prav sedaj odprto Javno povabilo - podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc. Za posameznega starejšega zaposlenega bodo podjetja lahko pridobila do 1.834,00 EUR (v okviru omejitve glede na velikost podjetja). Novost je tudi Vajeništvo, ki je del sistema srednjega poklicnega izobraževanje – SPI (3-letni programi), pri čemer se minimalno 50 odstotkov izobraževalnega programa izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu. Vajeništvo bo omogočilo boljšo usposobljenost glede na potrebe gospodarstva. Na šolskem centru Novo mesto že poteka program vajeništva za poklic mizar, v šolskem letu 2018/2019 bosta poleg mizarja razpisana še dva vajeniška programa in sicer oblikovalec kovin – orodjar in strojni mehanik, je še povedal govornik. Zbornica aktivno sodeluje s Šolskim centrom in gospodarstvom ter podjetniki za zagotovitev vajencev. Povedal je, da je v naši regiji aktiven projekt Pridobivanje temeljih in poklicnih kompetenc. Programi trajajo 50 šolskih ur. Vanje se lahko vključijo zaposleni, prednost pri vključitvi imajo starejši od 45 let. Za udeležence in delodajalce so brezplačni, ker so financirani s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega socialnega sklada. Programe izvajajo na RIC-u Novo mesto, na sedežu delodajalca ali na drugi primerni lokaciji.

Poudaril je še področje inovacij. Z namenom spodbuditi inovacijsko dejavnost na Dolenjskem in v Beli krajini in povečati konkurenčnost gospodarstva regije ter omogočiti predstavitev inovacijskih dosežkov, ki so rezultat domačega znanja, GZDBK vsako leto objavi Razpis za podelitev priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva. Že vrsto let z odlični inovacijami aktivno sodelujejo tudi gospodarske družbe iz vaše občine, v zadnjih letih so tako dobile 4 zlata, 12 srebrnih in 3 bronasta priznanja ter 4 srebrna priznanja na nacionalnem podelitvi priznanj. Letošnji razpis bodo objavili 1. februarja in bo odprt do 2. aprila. Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja Dolenjske in Bele krajine. Predlagatelji lahko v letu 2018 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1.1.2016 do 31.3.2018. Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inovacij: Produktne inovacije, Procesne inovacije, Trženjske inovacije in Organizacijske inovacije, več v samem razpisu. Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine bo tako, kot v prejšnjih letih tudi v letu 2018 zastopala interese regijskega gospodarstva, ki so vezani na začetek izgradnje južnega dela 3. razvojne osi, izboljšanje elektroenergetske oskrbe Dolenjske in Bele krajine, aktivnem sodelovanju pri izvajanju Regijskega razvojnega programa v okviru Finančne perspektive 2014 – 2020.

Ob zaključku nagovora je čestital županu in vsem gospodarstvenikom, podjetnicam in podjetnikom za prispevek h gospodarskemu razvoju regije in jim zaželel uspešno in učinkovito poslovno leto 2018. Zbrani so v nadaljevanju večera uživali ob predstavi Kulturnega društva Leskovec pri Krškem z naslovom Pri zdravniku. Za glasbeni vložek na klavirju v avli kulturnega centra je poskrbel domačin Jernej Šuštaršič. Zbrani so lahko nazdravili z izbranimi vini domačega vinogradnika, kralja cvička, Gregorja Štembergerja.

A. P.

Galerija

_zsprejem (01), _zsprejem__01_
_zsprejem (02), _zsprejem__02_
_zsprejem (03), _zsprejem__03_
_zsprejem (04), _zsprejem__04_
_zsprejem (05), _zsprejem__05_
_zsprejem (06), _zsprejem__06_
_zsprejem (07), _zsprejem__07_
_zsprejem (08), _zsprejem__08_
_zsprejem (10), _zsprejem__10_
_zsprejem (11), _zsprejem__11_
_zsprejem (12), _zsprejem__12_
_zsprejem (14), _zsprejem__14_
_zsprejem (15), _zsprejem__15_
_zsprejem (16), _zsprejem__16_
_zsprejem (17), _zsprejem__17_
_zsprejem (18), _zsprejem__18_
_zsprejem (19), _zsprejem__19_
_zsprejem (20), _zsprejem__20_
_zsprejem (21), _zsprejem__21_
_zsprejem (22), _zsprejem__22_
_zsprejem (23), _zsprejem__23_
_zsprejem (24), _zsprejem__24_
_zsprejem (25), _zsprejem__25_
_zsprejem (27), _zsprejem__27_
_zsprejem (31), _zsprejem__31_
_zsprejem (34), _zsprejem__34_
_zsprejem (35), _zsprejem__35_
_zsprejem (37), _zsprejem__37_
_zsprejem (39), _zsprejem__39_
_zsprejem (43), _zsprejem__43_
_zsprejem (44), _zsprejem__44_
_zsprejem (47), _zsprejem__47_
_zsprejem (54), _zsprejem__54_
_zsprejem (56), _zsprejem__56_
_zsprejem (58), _zsprejem__58_
_zsprejem (59), _zsprejem__59_
_zsprejem (61), _zsprejem__61_
_zsprejem (62), _zsprejem__62_
_zsprejem (63), _zsprejem__63_
_zsprejem (64), _zsprejem__64_
_zsprejem (65), _zsprejem__65_
_zsprejem (66), _zsprejem__66_
_zsprejem (67), _zsprejem__67_
_zsprejem (69), _zsprejem__69_
_zsprejem (70), _zsprejem__70_
_zsprejem (71), _zsprejem__71_
_zsprejem (72), _zsprejem__72_
_zsprejem (73), _zsprejem__73_
_zsprejem (74), _zsprejem__74_
_zsprejem (76), _zsprejem__76_
_zsprejem (78), _zsprejem__78_
_zsprejem (80), _zsprejem__80_
_zsprejem (83), _zsprejem__83_
_zsprejem (85), _zsprejem__85_
_zsprejem (86), _zsprejem__86_
_zsprejem (87), _zsprejem__87_
_zsprejem (88), _zsprejem__88_
_zsprejem (90), _zsprejem__90_

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava