AVDIO: Posavje enotno - Izobraževalna programa zdravstvene nege in bolničarja sta nujna za našo prihodnost

12.1.2020 | 11:20

Mojca Tomažin, direktorica ETrŠ

Mojca Tomažin, direktorica ETrŠ

Omizje na novinarski konferenci

Omizje na novinarski konferenci

Veliko zanimanje za novinarsko konferenco

Veliko zanimanje za novinarsko konferenco

Ekonomska in trgovska šola Brežice (ETrŠ Brežice) si že več kot 10 let prizadeva, da bi lahko na svoji šoli izvajala program zdravstvene nege in program bolničar. Ministrstvo za šolstvo je do zdaj vse prošnje zavrnilo. Njihova utemeljitev te odločitve je, da Zbornica zdravstvene in babiške nege ne podpira širitve mreže šol in zaradi stanja na trgu dela. Na ETrŠ odločno pravijo: »Izpolnjujemo vse pogoje in ni razloga, da nam teh dveh izobraževalnih programov, ki sta nujna za prihodnost Posavja, ne bi odobrili!«

Ministrstvo za šolstvo je predlog za razpis novih zdravstvenih programov na ETrŠ Brežice vnovič zavrnilo konec lanskega leta, zato so se pri vodstvu šole odločili, da skličejo novinarsko konferenco, na kateri si želijo pojasniti svoj del zgodbe in obenem na ta način opomniti Ministrstvo, da znova pretehta svojo odločitev, ki bi bila izjemnega pomena za Posavje.

Na novinarski konferenci so sodelovali: Mojca Tomažin, direktorica Ekonomske in trgovske šole v Brežicah, direktorica Splošne bolnišnice Brežice Anica Hribar, direktorica območne službe Zavoda za zaposlovanje Saša Mohorko, poslanca državnega zbora Tomaž Lisec in Igor Zorčič, ravnatelj Gimnazije Brežice Uroš Škof, direktorica Šolskega centra Krško Erno Župan, ravnatelj Srednje šole Sevnica Matjaž Prestor, Jože Pavlovič, ravnatelj srednje in poklicne šole Krško, župan občine Brežice Ivan Molan in Carmen Rajer, vodja projekta »MOST« in vodja projekta na domu v občini Krško In občini Kostanjevica na Krki.

Šola izpolnjuje vse pogoje, ministrstvo za izobraževanje naj končno prisluhne

Mojca Tomažin, direktorica Ekonomske in trgovske šole v Brežicah, je predstavila glavne argumente, zakaj je nujno, da se programa začneta izvajati na ETrŠ:

- Posavje kot obmejna regija mora imeti enake možnosti na področju izobraževanja kot ostali dijaki po Sloveniji.

- Ekonomija, ekologija, cenralizacija – gre za finančne učinke izgube časa, izgube za lokalno gospodarstvo in ekološke obremeitve ob nepotrebnih prevozih dijakov v večja središča.

- V tem trenutku je Posavje edina regija, ki ima splošno bolnišnico, nima pa izobraževalnega programa zdravstvene smeri.

Alenka Pečnik Kranjec, svetovalna delavka ETrŠ je poudarila, da nobena šola, ki že izvaja program zdravstvene nege in program bolničarja, ne bi bila ogrožena, če bi v Brežicah razpisali ta dva izobraževalna programa. Sedaj se kar okoli 50 % šolske populacije vozi v šolo v druge kraje. »Predvidevamo, da bi s posavskimi dijaki napolnili v vsakem programu po en oddelek, zdaj pa ti dijaki odhajajo na izobraževanje izven domačega okolja. Enostavno ne razumemo. Mi imamo prostor in vse pogoje, pa nam ne razpišejo teh dveh oddelkov, medtem, ko so v sosednjih šolah prezasedeni.«

»V splošni bolnišnici Brežice smo ponudili sodelovanje šoli, saj bi lahko dijaki pri nas opravljali prakso, prav tako bi jim lahko pomagali s svojim znanjem in izkušnjami, saj imamo usposobljene kadre, ki že predavajo na drugih šolah, lahko bi predavali tudi na domači šoli,« je povedala Anica Hribar, direktorica SB Brežice.

»Takšne kadre potrebujemo,« je zagotovila tudi Saša Mohorko, direktorica OS Zavoda za zaposlovanje.

Potrebe po teh kadrih v Posavju so v porastu, v veliki meri opravljajo prakso v krajih, kjer se izobražujejo, dobre kadre delodajalci namreč vežejo nase še v času študija, okolje jih tako zadrži.

Nadja Ivšič, ki bi na ETrŠ skrbela za ta dva programa, je poudarila, da bi se lahko šola s tema dvema programoma v delu, ki ga dopušča zakonodaja, prilagodila razmeram in potrebam lokalnega okolja. Poudarila je, da so se povezali s Projektom »MOST«, ki potrebuje zdravstvene kadre in tako našli še eno rešitev za zaposlovanje teh kadrov.

Carmen Rajer, vodja pilotnega Projekta »MOST« in vodja pomoči na domu za občini Krško in občini Kostanjevica na Krki, je povedala, da so v enem letu sprejeli maksimalno število uporabnikov, glede na razpoložljivi kader. »Delo s starostniki je specifično, zahteva specifična znanja, empatijo, potrpežljivost, privlačnost teh poklicev, pa je žal izginila, ker se v javnosti izpostavljajo samo negativne stvari (slaba plača, delo med prazniki in vikendi). Tako bi ta dva program pripomogla k večji prepoznavnosti teh poklicev, s tem pa tudi večji privlačnosti tega dela za mlade,« je poudarila Carmen Rajer.

»Gre za politični problem«

Brežiški župan Ivan Molan je dejal, da vsi posavski župani podpirajo ta dva programa in verjemejo, da sodijo v Posavje. »Programa zdravstvene nege in bolničar sta pomembna za našo prihodnost, ker je v Posavju vse več starejših ljudi, ki bodo potrebovali nego. Prav tako bi bil program velik prispevek k izboljšanju finančnega stanja, obenem pa olajšanje za starše, ki bi svoje otroke lahko šolali v domačem okolju.«

Poslanec Državnega zbora Tomaž Lisec je bil jasen, da znotraj Posavja vsi podpirajo ta dva programa in meni, da gre za politični problem ter da so na Ministrstvu za izobraževanje nenaklonjeni novim programom. »Treba je vztrajati s takšnimi srečanji, kot je to današnje, in pojasniti javnosti in ministrstvu, da bi se vendarle moralo kaj spremenilo in da bi morali prisluhniti potrebam Posavja.«

Poslanec Igor Zorčič osebno ne verjame, da gre za politično naravnano ozadje. »Ne smemo se ustaviti pri pridobivanju novih programov, ugotoviti moramo, kateri so še programi, ki jih bomo potrebovali v prihodnosti, glede na to, katera podjetja se bodo odpirala. Ministrstvo ne sme gledati na nove programe samo čez statistične podatke, ampak mora gledati tudi na razvoj, ki ga bo prinesel ta program za regijo.«

Ekonomska in trgovska šola je vložila ugovor zoper odločbo MInistrstva za izboraževanje in čaka na njihov odgovor.

A. K.

Zvočni zapisi

Direktorica Ekonomske in trgovske šole Brežice Mojca Tomažin o izpolnjevanju pogojev za pridobitev programov zdravstvene nege

Brežiški župan Ivan Molan o upravičenosti zahtev po pridobitvi programov zdravstvene nege v Posavju

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava