Okrogla miza: Ranljive skupine med mladimi na trgu dela, mala dvorana Univerze Novo mesto

16.1.2020 | 14:00

Fakulteta za ekonomijo in informatiko Univerze v Novem mestu skupaj s Fakulteto za poslovne in upravne vede in alumni kluboma 16. januarja 2020 organizira okroglo mizo z naslovom Ranljive skupine med mladimi na trgu dela, na kateri bodo gosti okroglem mize podali nasvete za premagovanje izzivov pri zaposlovanju mladih, še posebej tistih, ki imajo določene omejitve.

Kljub ugodnemu stanju na trgu dela, ostajajo mladi, predvsem zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj, ranljiva skupina na trgu dela. Zelo hitro se učijo in prilagajajo različnim situacijam, vendar je prehod s področja izobraževanja v delovno sfero, še posebej v prvo zaposlitev, pogosto težaven korak za vsakega mladostnika. Ta pa je še toliko težji za mlade s posebnimi potrebami. Predsednik študentskega sveta UNM FEI, Benjamin Urek, ki je tudi pobudnik za organizacijo te okrogle mize, meni, da: »Vsi ljudje nosimo odgovornost za to, da je v naši sredini ustvarimo prostor tudi za ranljive. Tako bomo namesto oznak, kot so brezposelnost, invalidnost, odvisnost, spolna usmerjenost, izobrazba, starost, vere… videli osebo in njegov potencial.« Gosti okrogle mize bodo tako spregovorili o ukrepih aktivne politike zaposlovanja za mlade, beseda bo tekla tudi o projektu Prehod mladih, katerega cilj je reševanje problematike visokega deleža nezaposlenih oseb iz skupine mladih s posebnimi potrebami in pomoč pri njihovem prehodu iz šole na trg dela, izpostavili pa bomo tudi pogled delodajalca na ranljivost mladih in zagotavljanje enakopravnosti na delovnem mestu. Temo okrogle mize pa bo podkrepila še osebna izpoved dveh predstavnikov mlade populacije o izzivih, diskriminaciji in ovirah, ki sta jih morala premagati, da sta prišla do želene zaposlitve.