Študij strojništva na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto

16.9.2020 | 10:50

Dekanja, mag. Iris Fink Grubačević

Dekanja, mag. Iris Fink Grubačević

 Študij strojništva na Fakulteti za industrijski inženiring Novo mesto

Fakulteta za industrijski inženiring (FINI) v Novem mestu uspešno deluje že več kot 10 let in v tem času se je razvila v izobraževalno institucijo, kjer so študenti v ospredju delovanja in dobijo poleg teoretičnega tudi zelo pomembno praktično znanje. Fakulteta izvaja študijske programe v klasični obliki in na daljavo na vseh treh stopnjah: visokošolski (VS) strokovni študijski program Inženiring in vozila ter magistrski (MAG) in doktorski (DR) študij Inženiring in avtomobilska industrija. Diplomant fakultete pridobi strokovni naziv diplomirani inženir strojništva oz. magister inženir strojništva oz. doktor znanosti.

Na vprašanja je odgovarjala dekanja fakultete, mag. Iris Fink Grubačević.

Kako je pandemija zaznamovala izvedbo študijskega procesa?

»Kljub temu, da so spremembe nastopile čez noč, smo se na fakulteti zelo dobro znašli v procesu dela in učenja na daljavo. Poleg študija v klasični obliki, študij na daljavo v kombinirani obliki izvajamo že od začetka delovanja fakultete in gre za utečen proces, ki ga nadgrajujemo z uvedbo novih programskih okolij. Študente na daljavo pandemija ni bistveno zaznamovala, medtem ko je bilo za študente v klasični obliki študija težje. Seveda se pri vsaki spremembi običajno pojavijo tudi odpori, ki so, s psihološkega vidika, bolj posledica strahu pred neznanim in teh neznank je bilo v tem času veliko. Poskušali smo se prilagoditi nepričakovanim spremembam in poiskali najboljšo možno pot, da čimbolj uspešno izpeljemo študijsko leto do konca. Nadaljevali smo z izobraževalnim procesom in ga uspešno zaključujemo. Ni bilo enostavno, zato lahko s ponosom rečem, da smo se profesionalno in odlično znašli. V mislih smo imeli ugotovitev Charlesa Darwina, ki je v svoji evolucijski teoriji prišel do ključnega spoznanja, da je najpomembnejša lastnost preživetja ravno prilagodljivost na spremembe v okolju.«

Informativni dan: 17. september ob 16.00 na sedežu fakultete

Katere rezultate delovanja na FINI bi lahko izpostavili?

»Na fakulteti sledimo potrebam trga dela, gospodarskega razvoja in konkurenčnosti gospodarstva. Študentom posredujemo najnovejša tehnična, tehnološka in interdisciplinarna znanja, uporabna za vsa področja procesne industrije. Tesno sodelujemo tako s predavatelji, ki izhajajo iz akademskega okolja, kot tudi s tistimi iz gospodarstva ter posodabljamo študijske programe z novimi aktualnimi predmeti (npr. robotika in avtomatizacija, senzorika).

V zadnjih letih nam je uspel preboj tudi na znanstveno-raziskovalnem področju. Oblikovali smo močno raziskovalno skupino, ki deluje na fakulteti v okviru Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost  pod vodstvom prof. dr. Juliusa Kaplunova ob sodelovanju raziskovalcev s Keele University iz Velike Britanije in raziskovalcev s FINI Novo mesto, ki so na razpisu ARRS pridobili temeljni raziskovalni projekt. Uspešno smo zaključili enega izmed industrijskih projektov, pri katerih je FINI Novo mesto sodeloval kot akademski partner. To je bil projekt EVA4green - Ekološki Varen Avtomobil za zeleno mobilnost, ki ga je izvajal konzorcij 13 podjetij in raziskovalnih inštitucij, vodila pa TPV d.o.o. in SiEVA d.o.o. Sedaj s partnerjema TPV d.o.o. in podjetjem Alpineon d.o.o. že izvajamo naslednji industrijski projekt EAGLE. Oba projekta sta sofinancirana s strani Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega sklada za regionalni razvoj. Fakulteta tako postaja prepoznavna kot dober raziskovalni partner na področju sodelovanja v zahtevnih industrijskih projektih. Vsekakor želimo poudariti pomen vključevanja študentov v raziskovalno in projektno delo, saj s tem vzpostavimo most med uspešnim zaključkom študija in nadaljnjim kariernim razvojem diplomanta. Vsako leto v mesecu aprilu organiziramo mednarodno konferenco o razvoju industrijskega inženiringa, katere namen je aktiviranje novih znanj in novih praks v industrijskem inženiringu in jo bomo letos zaradi pandemije izpeljali 9. oktobra 2020 v Hotelu Šport na Otočcu pri Novem mestu. Smo tudi dobitniki priznanj za inovacije Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine, za leto 2020 smo prejeli srebrno priznanje.«

Katere prednosti predstavlja študij na vaši fakulteti?

»Večina naših študentov je zaposlenih, zato je urnik prilagojen, vse aktivnosti se odvijajo v popoldanskem času. Še posebej bi izpostavila kombinirano obliko študija na daljavo, ki predstavlja sodobno obliko študija s pedagoško in tehnično podporo. Gre za voden študij in zagotavlja visoko dostopnost študija posameznikom, ki se iz različnih razlogov ne morejo redno udeleževati študijskih obveznosti. Fleksibilnost študija na daljavo je izražena predvsem v prilagojenosti posameznikom, ki si lahko povsem samostojno in v odvisnosti od svojih zaposlitvenih, družinskih ali drugih obveznosti razporejajo čas namenjen študiju (e-učilnica, tedenske zadolžitve in usmeritve ter online srečanje, gradiva, posneta predavanja, izpiti na daljavo). Fakulteta izvaja laboratorijske vaje na fakulteti in v visokotehnoloških podjetjih. Na vseh treh stopnjah je študentom zagotovljena izbirnost strokovnih smeri, velik poudarek namenjamo tudi osebnemu pristopu do študentov in odzivnosti študentskega referata. Vsako leto podelimo štipendiji za študij na visokošolskem strokovnem študijskem programu za kandidata, ki je perspektiven kader oz. prihaja iz socialno šibkejšega okolja.«

Kaj prinašata jesen in začetek novega študijskega leta?

»Intenzivno se že pripravljamo na začetek novega študijskega leta. Proces bomo prilagodili razmeram in priporočilom v skladu z varnostnimi ukrepi. Verjamem pa, da je potrebno, kljub negotovim časom, razmišljati pozitivno in ne smemo pozabiti na vlaganje v svoje znanje in rast, kajti to je naložba, ki se ti v prihodnosti zagotovo povrne.«

Oglasno sporočilo

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava