Vseevropski dan travniških sadovnjakov

28.4.2021 | 09:40

Sadovnjak Kozjanskega parka

Sadovnjak Kozjanskega parka

Sadovnjak, Rupret, Zdole

Sadovnjak, Rupret, Zdole

Rez drevoreda, Olimje

Rez drevoreda, Olimje

Saditev Podsredskega drevoreda, oktober 2019

Saditev Podsredskega drevoreda, oktober 2019

Jabolčni štrudl

Jabolčni štrudl

Kozjansko jabolko

Kozjansko jabolko

Drevored bobovca, Gregovce

Drevored bobovca, Gregovce

Drevored hrušk, Podsreda

Drevored hrušk, Podsreda

Kozjanski regijski park, eno najstarejših zavarovanih območij v Sloveniji praznuje v letošnjem letu 40 letnico delovanja. Veseli smo, da smo se tudi v Sloveniji pridružili pobudi delovne skupine za ohranitev travniških sadovnjakov iz Avstrije (ARGE Streuobst), da bo 30. aprila 2021 po Evropi potekal prvi "Dan travniških sadovnjakov". S tem dogodkom se želi poudariti pomen ohranjanja biotske pestrosti rastlinskih in živalskih vrst in širši družbeni pomen, ki ga imajo travniški sadovnjaki v Evropskem prostoru.

V ta namen smo se povezale v delovno skupino vse organizacije, ki si prizadevamo za ohranitev travniških sadovnjakov v Sloveniji. Že več kot dve desetletji izvajamo v njih številne aktivnosti tudi v Kozjanskem parku s ciljem, da jih ohranimo kot visoko vredne habitate.

Konec aprila nimamo veliko delovnih opravil v travniških sadovnjakih, ki se v Kozjanskem regijskem parku v veliki meri razprostirajo na območju Nature 2000. To je čas, ko številne ptice iščejo primerna bivališča za gnezdenje in rabijo mir. Ravno zaradi cvetenja sadnih dreves so v tem času travniški sadovnjaki še bolj opazni v krajini. Sedaj cvetijo številne sorte jabolk in hrušk, ki dozorevajo pozno v jeseni. Na sadnem drevju in travnikih opazimo številne čebele in druge divje opraševalce, ki pridno letajo od cveta do cveta ter iščejo nektar in pelod na nepozeblih cvetovih.

Ob prvem dnevu travniških sadovnjakov, skozi teden organiziramo spletne dogodke na Facebook profilu Kozjanskega parka. Objavljamo vsebine iz našega zavarovanega območja, ki so vezane na travniške sadovnjake:

- zavedamo se, kako so pomembne obnove travniških sadovnjakov in oskrba sadnih dreves. Premierno predstavljamo film o sajenju ter o rezi in oskrbi visokodebelnih sadnih dreves,

- obiskovalce smo povabili k ogledu kolekcijskega sadovnjaka v lasti Kozjanskega parka in številnih sadnih drevoredov, ki so zasajeni v Gregovcih, Podsredi, Bistrici ob Sotli ter med Podčetrtkom in Olimjem,

- predstavljamo samotarske čebele, ki kljub nizkim temperaturam nabirajo pelod na cvetovih sadnih dreves,

- povabili smo lokalne gostince, da v petek, 30. aprila, svojo kulinarično ponudbo dopolnijo s produkti iz travniških sadovnjakov,

- širšo javnost smo povabili k ogledu fotografske razstave na Gradu Podsreda z naslovom Biodiverziteta – umetnost življenja 2020, kamor je uvrščena tudi kategorija Kozjansko jabolko,

- na gradu Podsreda razstavljamo tudi Zgodbe iz narave, ki nam pripovedujejo o številnih doživetjih v naravi. Med drugim tudi zgodbica z naslovom Brez jablan tudi skovika ni. Zgodbe iz narave lahko tudi prelistate na spletni strani Kozjanskega parka. Obe razstavi sta rezultat aktivnosti v okviru projekta Life Naturaviva.

Dnevu travniških sadovnjakov se bodo pridružili tudi lokalni ponudniki in svojo kulinarično ponudbo v petek, 30. aprila dopolnili s produkti iz travniških sadovnjakov. Po jabolkih bo zadišalo pri naslednjih ponudnikih: gostilna Šempeter iz Bistrice ob Sotli, Jelenov greben iz Olimja, gostilna Banovina iz Virštanja, Pekarna pod gradom iz Podčetrtka, restavracija Amon iz Olimja, Kozjanski dvor iz Kozjega, gostinstvo Haler iz Olimja, gostišče Lipa iz Podčetrtka in restavracija Zadružnik iz Kozjega.

Veselimo se druženja in praznovanja s ciljem, da okusite in spoznate pomen ohranjanja travniških sadovnjakov.

Adrijan Černelč

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava