Znanstvena odličnost raziskovalne skupine FINI na nacionalnem nivoju in v mednarodnem okolju

12.11.2021 | 10:25

Certifikat odličnosti

Certifikat odličnosti

Superiornost zvone izolacije nove generacije

Superiornost zvone izolacije nove generacije

V raziskovalni skupini in inštitutu FINI Novo mesto namenjamo veliko pozornost promociji in razvoju področja mehanike na nacionalnem in mednarodnem nivoju in s tem pomembno prispevamo k razvoju stroke in širše družbe. Z aktivno udeležbo na znanstvenih srečanjih in v vodstvenih organih društev in združenj v Sloveniji in tujini smo dejavni promotorji znanosti na področju tehnike. V septembru 2021 smo se člani raziskovalne skupine FINI Novo mesto udeležili treh pomembnih znanstvenih srečanj, na katerih smo promovirali znanstveno odličnost Dolenjske regije in krepili povezave z inštitucijami za pripravo skupnih evropskih raziskovalno-razvojnih projektov.

Od 6. do 8. septembra 2021 je na Keele University v virtualnem okolju potekal eden izmed pomembnejših dogodkov na evropski ravni s področja mehanike - EUROMECH Colloquium 626 z naslovom Mechanics of High-Contrast Elastic Composites. Na tem mednarodnem znanstvenem srečanju je bilo predstavljenih 60 prispevkov z udeležbo uveljavljenih raziskovalcev iz 16 držav. Poseben poudarek je bil namenjen vlogi močne nehomogenosti v kompozitnih strukturah, ki se pogosto uporabljajo v sodobnem inženirstvu. Dogodek sta v v sodelovanju organizirali Keele University iz Velike Britanije in University of Modena & Reggio Emilia iz Italije. V okviru programa je raziskovalec FINI Novo mesto, izr. prof. dr. Anatolij Nikonov, v soavtorstvu z dr. Barbaro Zupančič predstavil rezultate raziskovalnega dela z naslovom "Dispersive elactic waves in high contrast layered structures studied by FEM analysis".

Znanstvenega srečanja s področja eksperimentalne mehanike 37th Danubia Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics (DAS 37), ki je potekalo od 21. do 24. septembra 2021 na Johannes Kepler Univerzi v Linzu v Avstriji, smo se udeležili trije predstavniki iz Slovenije. S strani FINI Novo mesto sva bila na dogodku prisotna člana raziskovalne skupine Inštituta za znanstveno raziskovalno delo izr. prof. dr. Anatolij Nikonov in doc. dr. Urška Florjančič. V medsebojnem sodelovanju smo pripravili tri prispevke, in sicer "Evaluation of Modulus of Elasticity based on Vibration Modes Identification using Acoustic Very Near Field", "Influence of Moisture on Mechanical Properties of Polymers in Connection with Engineering Applications", "Rheological Aspects of Polysaccharides". Dr. Nikonov se je kot član znanstvenega komiteja Danubia Adria Society on Experimental Methods (DAS) udeležil tudi letnega zasedanja predstavnikov 12 držav centralne in vzhodne Evrope, na katerem nacionalni predstavniki usklajujejo in rešujejo izzive vezane na razvoj in promocijo področja eksperimentalne mehanike. Združenje DAS je bilo ustanovljeno l. 1983 z namenom promocije eksperimentalne mehanike, ki zajema vse vidike od razvoja do uporabe metod v praktičnih inženirskih aplikacijah, za izboljšanje kakovosti izdelkov in procesov ter za razvoj novih modelov izobraževanja. DAS združuje mednarodno priznane strokovnjake v prizadevanjih za izmenjavo idej v različnih tematikah na področju eksperimentalne mehanike. Znanstveni simpozij DAS deluje tudi kot platforma za vzpostavljanje povezav med različnimi raziskovalnimi skupinami, ki poskušajo vzpostaviti znanstveno sodelovanje.

Na strokovni ekskurziji smo si ogledali podjetje Voest Alpine, svetovno velesilo na področju izdelave jekla, ki ima sedež v Linzu. Njihovi izdelki so plod sinergije modrosti naših prednikov in najnovejših spoznanj s področja tehnike.  Matično podjetje v Linzu zaposluje 10.000 ljudi, na globalnem nivoju pa ima korporacija 50.000 zaposlenih. Podjetje ima lasten razvojni oddelek z vrhunskimi raziskovalci, obenem pa intenzivno sodeluje z lokalno tehnično univerzo in inštitucijami po svetu. V času slavnostne večerje na lokaciji podjetja so organizatorji simpozija podelili denarne nagrade najboljšim predstavitvam mladih raziskovalcev oz. doktorskih študentov, s čimer želijo motivirati in spodbujati mlade strokovnjake v doseganju odličnosti.

Ob istem času kot DAS37, od 23. do 24. septembra 2021, je v Bohinj ECO hotelu v Bohinjski Bistrici potekalo 35. srečanje Kuhljevi dnevi 2021, ki ga organizira Slovensko društvo za mehaniko. Na nacionalnem nivoju je to edino srečanje v Sloveniji s področja teoretične in aplikativne mehanike, razen strokovnih kolokvijev, ki jih od junija 2021 dalje enkrat mesečno organizira novo ustanovljena Sekcija za mehaniko v okviru Znanstveno raziskovalnega seminarja FINI, z namenom okrepiti področje mehanike v Sloveniji. Našo fakulteto je na srečanju zastopal zasl. prof. dr. Rudi Pušenjak z znanstvenim prispevkom "Več-parametrično računsko modeliranje upogibno-seizmičnih metapovršin", ki je bil pripravljan v soavtorstvu s prof. dr. Juliusom Kaplunovim in izr. prof. dr. Anatolijem Nikonovim. V prispevku obravnavana tematika odpira nove možnosti za razvoj raziskav s področja protipotresne zaščite, ki je zelo aktualna v Sloveniji. Na slavnostni večerji in med odmori je imel prof. Pušenjak lepo priložnost se pogovoriti o znanstvenih izzivih na področju mehanike z mnogimi slovenskimi znanstveniki iz različnih fakultet.

ČLAN RAZISKOVALNE SKUPINE IN INŠTITUTA FINI NOVO MESTO DR. ANATOLIJ NIKONOV PREJEMNIK PRESTIŽNEGA PRIZNANJA

Odlični v znanosti je projekt, ki ga Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) izvaja na področju promocije znanosti. Izbor najvidnejših dosežkov preteklega leta predlagajo člani in članice znanstvenoraziskovalnih svetov ARRS za posamezne vede, potrdi pa Znanstveni svet agencije. Ponosni smo, da je za leto 2020 med prejemniki prestižnega priznanja Odlični v znanosti 2020 tudi raziskovalec iz dolenjske regije, izr. prof. dr. Anatolij Nikonov, član raziskovalne skupine in znanstveno-raziskovalnega inštituta FINI Novo mesto. Priznanje je prejel za raziskovalni dosežek »Zvočno izolacijski elementi na osnovi granuliranih materialov«, ki je bil prijavljen tudi kot mednarodni patent. Dosežek je objavljen v Letnem poročilu ARRS za leto 2020, str. 61.

(https://www.arrs.si/sl/analize/publ/arrs.asp).

IZJEMNI DOSEŽKI ČLANOV RAZISKOVALNE SKUPINE IN INŠTITUTA FINI NOVO MESTO V MEDNARODNEM OKOLJU

Na svetovno odmevnem dogodku 2021 ZGC International Technology Trade Conference je bila nova generacija zvočne izolacije, katere soavtor je član raziskovalne skupine in inštituta FINI Novo mesto izr. prof. dr. Anatolij Nikonov, uvrščena med 100 najboljših invencij v 2021 na natečaju “100 Best Innovation Technologies for International Transaction“.

S podporo več kot 40 partnerskih institucij s Kitajske in iz tujine je izbor pokrival 36 ključnih držav. Za izbor se je potegovalo več kot 2.800 visokokakovostnih projektov, od tega 70 % mednarodnih projektov. Seznam 100 najboljših in najbolj vplivnih inovativnih tehnoloških projektov je bil objavljen na otvoritveni slovesnosti mednarodne tehnološke trgovinske konference 27. septembra 2021. Slovenskemu projektu SASA: New Generation of Sound Insulation Materials je bil v kategoriji novih materialov podeljen Certifikat odličnosti.

Zapisala: doc. dr. Urška Florjančič in izr. prof. Anatolij Nikonov

Galerija

Certifikat odlicnosti
Znanstvena odličnost raziskovalne skupine FINI na nacionalnem nivoju in v mednarodnem okolju<strong><br /></strong>
Znanstvena odličnost raziskovalne skupine FINI na nacionalnem nivoju in v mednarodnem okolju<strong><br /></strong>
Znanstvena odličnost raziskovalne skupine FINI na nacionalnem nivoju in v mednarodnem okolju<strong><br /></strong>
Znanstvena odličnost raziskovalne skupine FINI na nacionalnem nivoju in v mednarodnem okolju<strong><br /></strong>
Znanstvena odličnost raziskovalne skupine FINI na nacionalnem nivoju in v mednarodnem okolju<strong><br /></strong>
Znanstvena odličnost raziskovalne skupine FINI na nacionalnem nivoju in v mednarodnem okolju<strong><br /></strong>
Znanstvena odličnost raziskovalne skupine FINI na nacionalnem nivoju in v mednarodnem okolju<strong><br /></strong>
Znanstvena odličnost raziskovalne skupine FINI na nacionalnem nivoju in v mednarodnem okolju<strong><br /></strong>
Znanstvena odličnost raziskovalne skupine FINI na nacionalnem nivoju in v mednarodnem okolju<strong><br /></strong>
Znanstvena odličnost raziskovalne skupine FINI na nacionalnem nivoju in v mednarodnem okolju<strong><br /></strong>
Superiornost zvočne izolacije nove generacije

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava