25 mio € za izobraževanje in usposabljanje v okviru razpisa Erasmus+ 2022

28.1.2022 | 08:50

25 mio € za izobraževanje in usposabljanje v okviru razpisa Erasmus+ 2022
25 mio € za izobraževanje in usposabljanje v okviru razpisa Erasmus+ 2022

Evropska komisija je konec leta 2021 objavila nov razpis Erasmus+ za leto 2022, namenjen mednarodnim projektom in sodelovanju na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. V Sloveniji je za prijavitelje projektov na področju izobraževanja in usposabljanja v letu 2022 na voljo 25 mio EUR.

Erasmus+ je ena najbolj znanih evropskih pobud, ki pa jo velikokrat poljudno povezujemo le z mednarodno izmenjavo študentov. Pa vendar je Erasmus+ veliko več kot to! Program je namenjen institucijam in projektom po vsej vertikali izobraževanja, torej od vrtcev in šol do institucij terciarnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih, pa tudi podjetjem, društvom in nevladnim organizacijam.

Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Evropske unije, hkrati pa ima pomembno vlogo pri spodbujanju evropske identitete. V letu 2021 se je začelo novo 7-letno programsko obdobje, za katerega je bil sprejet skupni proračun v višini več kot 28 milijard evrov, kar je skoraj dvakrat več sredstev v primerjavi s prejšnjim sedemletnim obdobjem. V novem programskem obdobju želi Erasmus+ omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, trajnostnega razvoja, aktivne participacije in prehoda na digitalno družbo.

»Preko mednarodnih projektov in povezovanja s sorodnimi institucijami v tujini lahko domače izobraževalne institucije naslavljajo aktualne izzive, s katerimi se srečujejo pri rednem delu – kot so recimo izzivi poučevanja na daljavo in posledično iskanje novih oblik in metod dela. Raziskave kažejo, da so mednarodni projekti zelo učinkovit mehanizem za razvoj strokovnih delavcev, posledično pa tudi pedagoških praks in učnih okolij,« je povedala dr. Alenka Flander, direktorica nacionalne agencije CMEPIUS, ki skrbi za izvajanje programa Erasmus+ v Sloveniji. »K prijavi projektov spodbujamo prav vse izobraževalne institucije, od vrtcev naprej. Pozitivni učinki sodelovanja v programu Erasmus+ še zdaleč niso omejeni le na posamezne strokovne delavce, pač pa imajo vpliv na celotno institucijo in tudi širše.«

»Naše prve izkušnje z mednarodnimi projekti segajo še v program Comenius, z Erasmus+ projektom pa se srečujemo tretjič, trenutno kot šola koordinatorica,« je povedala mag. Urška Bučar, koordinatorica projektov na Osnovni šoli Dolenjske Toplice. »Biti del Erasmus+ ekipe prinaša veliko novih didaktičnih izkušenj, ki naše pedagoško poslanstvo plemenitijo s kreativnimi idejami. Teh projektov ne čutimo kot "obvezo", saj smo se prek njih naučili, kako zanimivo zastavljene vsebine preprosto vključimo v svoj pedagoški vsakdan kot del učnega procesa. Pogum in znanje, ki ga skozi sodelovalne naloge pridobiš kot oseba, kot učitelj, kot učenec so neprecenljive za kariero, življenje in samozavest. Erasmus+ te zasvoji, to ni zgolj enkratna aktivnost,« je še dodala.

Šolski center Novo mesto sodeluje v mednarodnih projektih več kot 20 let, tako v vlogi koordinatorja projektov kot tudi pridruženega partnerja v projektih. »Za sodelovanje se vedno znova odločamo zato, ker želimo dijakom, študentom in tudi zaposlenim omogočiti mednarodne izkušnje, ki jih takšni projekti prinašajo, možnost nenehnega izobraževanja, spoznavanje primerov dobre prakse in predvsem tisto širino, ki spodbuja vsakega udeleženca v projektu, da najde področje, ki ga najbolj zanima. Mednarodne projekte vidimo kot dodano vrednost, ki povezuje šolo in življenje s ponujanjem aktualnih vsebin, orodij in znanj o tem, kako biti kreativen, motiviran in vztrajen pri iskanju tistih vsebin, ki  prispevajo h kvalitetnem življenju in ohranjanju zdravega okolja. Z večletnim načrtnim ozaveščanjem o mednarodnih projektih v okviru programa Erasmus+ ter s širokim vključevanjem tako zaposlenih kot učečih smo k sodelovanju pridobili širok krog ljudi, ki razume pomen medinstitucionalnega sodelovanja, preseganja nacionalnih meja in vključevanja v mednarodni izobraževalni prostor,« izkušnje sodelovanja v mednarodnih projektih povzema dr. Lorena Mihelač, koordinatorica mednarodnih projektov v Šolskem centru Novo mesto.

V prvem letu novega programskega obdobja, torej v letu 2021, je nacionalna agencija CMEPIUS prejela skupno 367 vlog, od katerih jih je odobrila 213 in tem namenila več kot 20 mio evrov sredstev. Proračun za leto 2022 znaša 25 mio evrov, ki bodo razporejeni projektom mobilnosti posameznikov ter partnerstvom za sodelovanje.

Podrobne informacije o razpisu, informativnih seminarjih ter rokih prijave so objavljene na spletni strani www.cmepius.si.

 CMEPIUS

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava