Praznovanje Svetovnega dneva zemlje v Kozjanskem parku

26.4.2022 | 11:20

 Praznovanje Svetovnega dneva zemlje v Kozjanskem parku
 Praznovanje Svetovnega dneva zemlje v Kozjanskem parku
 Praznovanje Svetovnega dneva zemlje v Kozjanskem parku
 Praznovanje Svetovnega dneva zemlje v Kozjanskem parku
 Praznovanje Svetovnega dneva zemlje v Kozjanskem parku
 Praznovanje Svetovnega dneva zemlje v Kozjanskem parku
 Praznovanje Svetovnega dneva zemlje v Kozjanskem parku
 Praznovanje Svetovnega dneva zemlje v Kozjanskem parku
 Praznovanje Svetovnega dneva zemlje v Kozjanskem parku
 Praznovanje Svetovnega dneva zemlje v Kozjanskem parku

V Kozjanskem parku smo Svetovni dan Zemlje obeležili že v četrtek, 21. aprila 2022.

Dopoldan smo v Bistrici ob Sotli zasadili 3 grede z medovitimi rastlinami.

Že marca smo v sklopu projekta Life Naturaviva v sodelovanju s projektnim partnerjem Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani zasadili cvetlično gredo z avtohtonimi medovitimi rastlinami ob križišču glavnih cest v Podsredi. Podobne zasaditve smo predlagali tudi drugim in zelo smo veseli, da so idejo dobro sprejeli v občini Bistrica ob Sotli.

K sodelovanju smo povabili tudi Turistično društvo Bistrica ob Sotli, ki že vrsto let pridno skrbi za cvetlične grede v tej občini in s skupnim sodelovanjem smo se odločili za zasaditev treh gred. Načrte zasaditve kot tudi sadike avtohtonih medovitih rastlin nam je priskrbel Botanični vrt Univerze v Ljubljani. Medovite rastline čebelam in ostalim opraševalcem ponujajo medičino in cvetni prah in tako omogočajo njihov razvoj.

Prvo gredo smo zasadili na križišču glavnih cest ob pokopališču v Bistrici ob Sotli. Vodja Botaničnega vrta dr. Jože Bavcon in njegova sodelavka dr. Blanka Ravnjak sta najprej predstavila medovite rastline, njihov pomen in kako jih vzdržujemo. Pri dogodku so se nam pridružili predstavniki občine, župan, člani turističnega društva in otroci iz skupine Sovic iz vrtca Pikapolonica, ki so tudi pridno pomagali pri sami zasaditvi.

Nato smo zasadili gredo ob znamenju v Srebrniku in nazadnje še gredo na Zgornjih Trebčah. Ker nam je nekaj sadik ostalo, smo na željo domačinov zasadili tudi manjšo gredico ob studencu na Zgornjih Trebčah.

Ob vseh treh gredah smo postavili tudi bivališča za čebele samotarke, ker se zavedamo, da so opraševalci ključnega pomena za delovanje ekosistema in da je od opraševanja odvisna kar tretjina naše prehrane. Zato letos v okviru naše redne dejavnosti v Kozjanskem parku dajemo večji poudarek skrbi za koristne organizme in v ta namen na parkovnih osnovnih šolah izvajamo delavnice na to temo, kjer si učenci tudi izdelajo svoje bivališče za samotarske čebele.

V petek, 22. aprila smo z medovitimi rastlinami zasadili tudi nekdanje koše za smeti na zunanjem dvorišču gradu Podsreda. Nekaj sadik medovitih rastlin pa smo podarili tudi ponudnici nastanitve apartmaji WoodenFairytale na Virštanju, ki jih bo zasadila v lesene čebre.

Želimo si, da takšen zgled posnemajo tudi drugi turistični ponudniki, posamezniki, društva, občine in drugi. Z zasaditvami gred, balkonov ali cvetličnih korit z avtohtonimi medovitimi rastlinami lahko vsi skupaj vsaj malo pripomoremo k ohranjanju biotske pestrosti in zagotavljanju več hrane za opraševalce.

Verjamemo, da nam bodo čebele in ostali opraševalci hvaležni. 

21. aprila ob 18. uri smo nato na gradu Podsreda nadaljevali z odprtjem razstave fotografskega natečaja »Biodiverziteta – umetnost življenja 2021« in pred tem tudi podelili priznanja in nagrade najboljšim avtorjem.

Fotografski natečaj, ki ga izvajamo pod okriljem projekta Life Naturaviva je imel 2 starostni kategoriji: avtorji do 15 let in odrasli avtorji ter 5 različnih tematskih sklopov: A - krajina, B - živalski svet, C - rastlinski svet, D - neživi svet, E - ljudje in kultura.

Nanj se je prijavilo 24 odraslih avtorjev in 43 avtorjev starih do 15 let, skupaj so prispevali 494 fotografij (171 odrasli, 323 otroci). Zelo nas veseli, da se na naš natečaj vsako leto prijavi več otrok. Že nekaj let se ga pridno udeležujejo učenci iz OŠ Prevorje in OŠ Slivnica pri Celju, za kar se zahvaljujemo njihovi mentorici Martini Kosaber Gril.

Letos je komisija v sestavi Amadeja Knez, mag. Teo Hrvoje Oršanič in Barbara Ploštajner pri odraslih avtorjih podelila 5 priznanj za najboljšo fotografijo v vseh kategorijah in nagrado za najboljšega odraslega avtorja ter pri mlajših avtorjih 8 priznanj za najboljšo fotografijo v vseh kategorijah (2 priznanji v sklopu B – živalski svet in 3 priznanja v sklopu E – ljudje in kultura) in nagrado za najboljšega avtorja do 15 let v razpisanem letu.

Stojan Škoda je bil razglašen za najboljšega odraslega avtorja, priznanja pa so prejeli sledeči avtorji:

- kategorija A – krajina: Buče – Jernej Mlinarič

- kategorija B – živalski svet: Veverica – Jože Sečen

- kategorija C - rastlinski svet: Poslednjič zažarim pred košnjo – Stojan Škoda

- kategorija D - neživi svet: Iz draguljarne v naravi – Lea Babič

- kategorija E - ljudje in kultura: Grabljica – Vinko Šeško

Pri mlajših avtorjih je nagrado za najboljšo avtorico staro do 15 let prejela Sara Gril. Pri izboru za najboljšega avtorja komisija gleda celoten nabor poslanih fotografij, ki je bil pri zmagovalni avtorici res raznolik in kvaliteten.

Priznanja v posameznih kategorijah so prejeli:

- kategorija A – krajina: Megleni sprehod – David Zalokar

- kategorija B – živalski svet: Enooka – Sara Lapornik

Čebela ob vodi – Jure Kozmus

- kategorija C - rastlinski svet: Bodeča lepota – Sara Lapornik

- kategorija D - neživi svet: Bazen za liste – Taja Arlič

- kategorija E - ljudje in kultura: Prvič na kožuhanju – Jure Arzenšek

Izgubljen – Klara Šergon

Misel v naravi – Manca Kupec Arzenšek

Letos smo prvič podelili tudi priznanje za najbolj izvirno poimenovanje fotografije, saj so se otroci res potrudili pri nazivih in bili zelo kreativni. Priznanje je prejela Julija Petek za fotografijo z nazivom »Več vredna kot vsi trije zadaj«.

Vsem avtorjem se zahvaljujemo za sodelovanje, nagrajencem pa še enkrat iskreno čestitamo!

Po podelitvi smo se odpravili na grajsko podstrešje, kjer je na razstavi na ogled 76 fotografij. Zraven vseh nagrajenih ima vsak sodelujoči avtor predstavljeno vsaj 1 fotografijo.

Vabimo vas, da sodelujete na našem letošnjem fotografskem natečaju »Biodiverziteta – umetnost življenja 2022«. Razpisni pogoji in prijavnica so objavljeni na spletni strani Kozjanskega parka.

Pripravila: Nina - Klavdija Gabron

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava