Ljudje ob Kolpi: Valentin Burnik

1.8.2022 | 08:30

Ljudje ob Kolpi: Valentin Burnik
Ljudje ob Kolpi: Valentin Burnik

Valentin Burnik, učitelj
Rojen 13. februarja 1851 v Stražišču, umrl 30. julija 1924 v Metliki

»… Učitelj mora tedaj prevzeti jako težavno stran naloge za zboljšanje kmetijstva. Dovršiti pa jo bode mogel le takrat z odliko, keder se mu bodo tudi druge roke ponudile v podporo …«, iz nagovora na učiteljski konferenci 26. avgusta 1879 v Rudolfovem (Novo mesto).

Nižjo gimnazijo je obiskoval v Kranju, višjo pa v Ljubljani. Ko je bil v osmem razredu je bil vpoklican na služenje vojaškega roka, ki je trajalo tri leta. Po vrnitvi se je vpisal na učiteljišče in ga končal leta 1875. Še isto leto se zaposli na šoli v Šentjerneju, kjer ostane tri šolska leta, nato pa še štiri leta na Dvoru pri Žužemberku. Nadučitelj je bil 15 let v Kamniku, potem pa isto delo nadaljuje 1897 v Metliki kjer ostane do upokojitve leta 1916. Tukaj je sočasno učil tudi na Obrtno nadaljevalni šoli.

Pri delu se je zelo posvečal razvoju kmetijstva – tako na šoli, kakor v okolici, kjer je služboval. Na tem področju se je leta 1882 tudi izobraževal na kmetijskem tečaju za učitelje na Sadjarski in vinorejski šoli v Slapu pri Vipavi (ustanovil jo je Belokranjec Jurij Grabrijan). V Gradcu 1885 in v Ljubljani 1905 je obiskoval risarski tečaj za učitelje. Bil je pravi poliglot saj je poleg slovenščine in srbohrvaščine govoril še angleško, nemško in francosko. V stanovskem glasilu Učiteljski tovariš je objavljal veliko razprav o tem kako vzpodbuditi branje pri mladini, kako uspešno risati (tudi zemljevide), poučevati zemljepis, računanje in podobno. Bil je aktiven v različnih društvih: v Kamniku v planinskem društvu in čitalnici, v Metliki je bil odbornik Kmetijske podružnice, Belokranjskemu učiteljskemu društvu pa je predsedoval v letih 1912-1918.

Boris Grabrijan

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava