DL: Prometni režim razburja - Na Mestnih njivah redarji vračajo udarec

17.8.2022 | 14:40

V Cankarjevi ulici ne bi pridobili prav veliko parkirnih mest, enosmerni  promet pa bi prebivalcem precej zagrenil življenje. (Foto: I. Vidmar)

V Cankarjevi ulici ne bi pridobili prav veliko parkirnih mest, enosmerni promet pa bi prebivalcem precej zagrenil življenje. (Foto: I. Vidmar)

Mirko Rupnik

Mirko Rupnik

Prebivalci Cankarjeve ulice in Mestnih njiv zahtevajo, da naj se novomeška občina odpove načrtom o spremembi prometnega režima

O načrtih za spremembo prometnega režima v Cankarjevi ulici in ulici Mestne njive, ki bi bili po novem delno enosmerni, del vozišča pa bi označili s plačljivimi parkirnimi mesti, so bili krajani Krajevne skupnosti Mestne njive obveščeni na zboru krajanov februarja letos, na katerem so bili, kot pravijo pobudniki zbiranja podpisov, postavljeni pred dejstvo.

»Elaborat, ki predvideva spremembo prometnega režima, je pripravil neki biro iz Tolmina. Dvomim, da v Tolminu najbolje vedo, kako živimo na Mestnih njivah, kakšne težave imamo in kaj si želimo. Vprašal nas pa tudi ni nobeden nič. Nad obstoječim prometnim režimom se ne pritožujemo, z njim nimamo težav, prometa zdaj tu ni veliko in vse poteka brez težav, z novo ureditvijo pa se bo promet zelo povečal, saj bodo morali na primer stanovalci osmih izmed dvanajstih blokov v ulici Mestne njive, ki se bodo pripeljali po Koštialovi, potem ko bodo že prišli v neposredno bližino svojega bloka, narediti še celoten krog po vsem naselju, da bodo prišli domov, kar bo za nekajkrat povečalo promet po ulici,« o nesmiselnosti prometnega režima, ki se obeta Mestnim njivam, meni najstarejši prebivalec Cankarjeve ulice Mirko Rupnik.

Krajani v svoji zadnji zahtevi, ki so jo županu Macedoniju poslali pred enim mesecem in nanjo še niso dobili odgovora, navajajo vrsto pripomb in zahtevajo ponovni zbor krajanov, na katerem naj bi skladno s Statutom Mestne občine Novo mesto tudi glasovali, ali se strinjajo s prometno ureditvijo, ki jo predlaga podjetje Dromos iz Tolmina.

Parkirišč občutno premalo

Občina v Cankarjevi ulici načrtuje celostno ureditev z rekonstrukcijo kanalizacije in vodovoda ter s preplastitvijo vozišča, kar naj bi bila osnova za realizacijo nove prometne ureditve na območju Mestnih njiv. Pomemben razlog za uvedbo novega prometnega režima je dejstvo, da v blokovskem naselju ni dovolj parkirnih mest pred bloki, zato stanovalci in dopoldne tudi dijaki bližnjih srednjih šol in zaposleni v bližnjih podjetjih parkirajo ob robu cestišča, kjer pa ni označenih parkirnih mest. Zaradi tako parkiranih avtomobilov pri dvosmernem prometu ne ostane dovolj prostora za srečevanje vozil. Vendar, kot navajajo krajani, to ni tak problem, saj prometa ni toliko, da bi bil zaradi tega oviran.

Bloki, ki so bili večinoma zgrajeni v 60. letih prejšnjega stoletja, imajo le po pet ali šest parkirnih mest, kar je za dvajset stanovanj, kolikor jih je v vsakem bloku, veliko premalo, saj ima večina gospodinjstev po dva avtomobila. Nasproti blokov sicer stoji tudi petdeset garaž, vendar le malo stanovalcev svoje avtomobile parkira v njih, saj so narejene po meri fičkov, ki so bili veliko krajši in ožji, kot so današnji avtomobili. Če bi garaže porušili in na njihovem mestu uredili parkirišča ali celo zgradili parkirno hišo, bi bil problem parkiranja na Mestnih njivah rešen, a je zelo malo verjetno, da bi to komu uspelo, saj so vse garaže lastniške, lastnikov pa je toliko, kolikor je garaž. Odkup vseh garaž bi bila najbrž misija nemogoče.

Bodo plačevali za parkiranje?

Zdajšnji režim parkiranja na cestišču, na katerem ni označenih parkirnih mest, ni skladen s prometnimi predpisi, mestni redarji pa bi ob doslednem ukrepanju s kaznimi lahko precej prispevali v občinski proračun, česar pa zdaj ne počno. Zakonita rešitev parkiranja je tako le označitev parkirnih mest, pri čemer pa vozišče ne ostane dovolj široko za dvosmerni promet. S tem pa se v bistvu vse zaplete. Vzpostavitev zakonitega stanja očitno ni mogoče drugače kot z enosmernim prometom, ki pa ga vsi stanovalci zelo verjetno ne bodo upoštevali. Če je že v ulici Mesne njive ob blokih taka ureditev ta trenutek edina zakonito sprejemljiva rešitev, pa je enosmerni promet po delu Cankarjeve od križišča s Prisojno potjo do križišča pri samostanu sester De Notre Dame manj smiseln, saj bi tam s predvideno ureditvijo parkirnih mest na vozišču pridobili le malo parkirnih mest; zaradi dovozov k tamkajšnjim hišam, ki morajo ostati prosti, teh tudi ne bi moglo biti prav veliko.

Precej razburja tudi predvidena uvedba plačljivega parkiranja na novih parkirnih mestih na vozišču. Tam bo namreč prisiljena parkirati večina stanovalcev blokov, pred katerimi bodo lahko brezplačno parkirali le redki, tj. tisti, ki se bodo tam znašli v pravem trenutku. Res bodo prebivalci naselja lahko kupili dovolilnice, a te ne bodo brezplačne. S tem bi bili stanovalci blokov na Mestnih njivah v neenakopravnem položaju v primerjavi s prebivalci drugih blokovskih naselij.

Članek je bil objavljen v 27. številki Dolenjskega lista 7. julija 2022

                                                                                                                   I. Vidmar

Dl: Parkiranje na Mestnih njivah - Zdaj pa delajo red

DL: Prometni režim razburja - Na Mestnih njivah redarji vračajo udarec

Članek o nasprotovanju krajanov Mestnih njiv predvidenim spremembam tamkajšnjega prometnega in parkirnega režima ima posledice. Krajani med drugim zahtevajo ponovni zbor krajanov, in že naslednji dan po objavi prispevka v Dolenjskem listu so v poštnih nabiralnikih našli vabilo zanj. Pa ne le to. Tudi redarji so se spomnili na Mestne njive, kjer se jim ponujajo neizčrpne možnosti za oglobljanje someščanov zaradi nepravilnega parkiranja in s tem polnjenje občinskega proračuna. Legalnih parkirnih prostorov je pred bloki na Mestnih njivah le za vzorec, nekajkrat manj, kot imajo tamkajšnji stanovalci avtomobilov. Pa so redarji prišli na hrib, tudi sami nepravilno parkirali in celi vrsti avtomobilov, parkiranih ob robu ceste, na šipe nalepili vrečke z napisom Obvestilo redarstva.

Imperij vrača udarec.

Članek je bil objavljen v 28. številki Dolenjskega lista 14. julija 2022

                                                                                                          I. V., foto: B. B.

DL: Promet ne Mestnih njivah - Obisk redarjev razumejo kot izsiljevanje

Istok Zorko (levo), predsednik KS Mestne njive, in strokovni sodelavec  za promet na MONM Klemen Beličič, krajane Mestnih njiv nista uspela  prepričati o nujnosti in koristnosti predlaganih sprememb. (Foto: B. B.)

Istok Zorko (levo), predsednik KS Mestne njive, in strokovni sodelavec za promet na MONM Klemen Beličič, krajane Mestnih njiv nista uspela prepričati o nujnosti in koristnosti predlaganih sprememb. (Foto: B. B.)

Krajani Mestnih njiv so, marsikateri s cmokom v grlu, zavrnili  predlagani sklep, saj so se s tem odpovedali obnovi Cankarjeve ulice in  odprli vrata novim obiskom mestnih redarjev. (Foto: B. B.)

Krajani Mestnih njiv so, marsikateri s cmokom v grlu, zavrnili predlagani sklep, saj so se s tem odpovedali obnovi Cankarjeve ulice in odprli vrata novim obiskom mestnih redarjev. (Foto: B. B.)

Krajani Mestnih njiv s tesno večino zavrnili predlagane spremembe prometnega in parkirnega režima – Počutijo se varne, problema, ki se ga je lotila reševati občina, pa sploh ne vidijo – Cankarjeva bi potrebovala prenovo, a z izsiljevanjem ne bo šlo

Prebivalci Krajevne skupnosti Mestne njive na zboru občanov prejšnji četrtek niso podprli sprememb prometnega režima v Cankarjevi ulici in ulici Mestne njive, s čimer so se odrekli tudi skorajšnjemu začetku prenove Cankarjeve ulice. Ali so s svojo odločitvijo občinski redarski službi poslali tudi vabilo za pogostejši nadzor nad parkiranim avtomobili, pa bodo pokazali prihodnji tedni in meseci.

Naselje na Mestnih njivah je v pretežni meri izoliran stanovanjski otok sredi Novega mesta. Kdor se zapelje tja, gre domov ali kvečjemu na obisk, po drugih opravkih pa se tod ne vozi, saj naselje ne premore nobene trgovine ali kakega drugega lokala, zaradi lege pa mu je prihranjen tudi kakršen koli tranzitni promet. Skoraj idilično prometno situacijo kazi le dejstvo, da so bili bloki na Mestnih njivah zgrajeni med prvimi v Novem mestu, ko se o vprašanju parkiranja še ni razmišljalo tako kot danes. Parkirnih mest, vsaj tistih uradno določenih in predvidenih, je torej premalo, zato se stanovalci znajdejo po svoje in vozila parkirajo tudi ob robu ceste in pločnika. Celotna soseska se tega dejstva dobro zaveda, nekateri bi celo dodali, da take »naravne« ovire prispevajo tudi k večji prometni varnosti, saj zoženo cestišče pripomore k znatno nižjim hitrostim vozil. Kake resnejše nesreče stanovalci tako ne pomnijo in se na cesti počutijo varne, je bilo slišati na omenjenem zboru krajanov.

A težava je v tem, da ta parkirni režim, ki brez velikih vznemirjenj na Mestnih njivah vlada tako rekoč od nekdaj, ni skladen s cestnoprometnimi predpisi. Ko so se na Mestni občini Novo mesto lotili projekta prenove Cankarjeve ulice, so se odločili tudi za »reševanje« prometne situacije v naselju. Po elaboratu, ki ga je pripravilo podjetje iz Tolmina, bi Mestne njive in Cankarjeva ulica postali enosmerni, a čimer bi obe ulici pridobili dovolj prostora tudi za parkiranje.

Takoj sta se pojavili dve težavi. Prva je ta, da bi velik del stanovalcev do svojih domov po novem prihajal po načelu »okrog riti v žep«, umirjena soseska pa bi zaradi podaljšane vožnje kar naenkrat postala precej bolj prometno obremenjena in s tem tudi nevarna. Mogoče še večje razburjenje kot smer in trajanje vožnje po naselju pa je povzročila zamisel občine, da bi bila nova, uradna parkirna mesta plačljiva (!), pa čeprav je jasno, da z izjemo nekaj dijakov, ki v dopoldanskih urah v naselju pustijo svoje avtomobile, na Mestnih njivah parkirajo le stanovalci.

Jasno sporočilo, da občina z namero vzpostavitve novega parkirnega režima na Mestnih njivah misli resno, so prebivalci Cankarjeve in Mestnih njiv dobili v ponedeljek, nekaj dni pred zborom občanov, ko so sosesko obiskali mestni redarji. Kot so nam sporočili stanovalci, so tudi oni svoj avtomobil najprej »nepravilno« parkirali ob cesti, potem pa so se lotili pisanja obvestil drugim avtomobilom. Kdor je parkiral na Mestnih njivah, jo je odnesel z opozorilom, na Cankarjevi pa so lastnike vozil pričakale kazni za napačno parkiranje.

Če so na občini mislili, da bodo z redarsko kazensko ekspedicijo stanovalcem vlili strah v kosti in da bodo ti zdaj privolili v nov prometni in parkirni režim, so se ušteli. Razburjenje se je le še povečalo in pred predsednikom KS Mestne njive Istokom Zorkom je bila v četrtek na zboru občanov težka, skoraj nemogoča naloga, tj. pripraviti krajane do podpore občinskemu načrtu o spremembi prometnega režima. Ni mu uspelo, čeprav je zbranim ponudil kompromisni predlog, po katerem bi nov prometni režim podprli le ob pogoju, da ostanejo parkirna mesta brezplačna. Taka naj bi bila po besedah Zorka tudi obljuba župana Gregorja Macedonija, ki se zbora občanov sicer ni udeležil, je pa v izjavi za Radio Slovenija dal nekoliko drugačno izjavo – govoril je o »začasno« brezplačnih parkirnih mestih. Začasno do novembrskih volitev, so se ob tem muzali nekateri.

Kakor koli, sklep, s katerim so občani Mestnih njiv zavrnili ponudbo občine, je bil v resnici izglasovan s tesno večino (42 za in 46 proti), kar govori o tem, da je prenova Cankarjeve ulice, kar občina pogojuje z novim prometnim režimom, v resnici precej nujna, pa tudi, da si obiskov redarjev, kot je bil zadnji, na Mesnih njivah v prihodnje ne želijo. Take obiske v resnici razumejo kot izsiljevanje, kar jih je veliko na zboru občanov tudi jasno in glasno povedalo.

Članek je bil objavljen v 29. številki Dolenjskega lista 21. julija 2022

                                                                                                                 Boris Blaić

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava