Varčevanje - avtoceste niso več tako razsvetljene

29.10.2022 | 14:50

Varčevanje - avtoceste niso več tako razsvetljene

Na odsekih avtocest in hitrih cest, kjer je to zakonsko dopustno, je DARS začasno ugasnil cestno razsvetljavo. S tovrstnim letnim prihrankom v višini vsaj 2.000 MWh električne energije, kar je enakovredno povprečni letni porabi približno 600 gospodinjstev, tako tudi družba DARS sledi uredbi Evropske unije in prispeva k prizadevanjem za čim bolj zanesljivo oskrbo z električno energijo v Sloveniji.

V družbi DARS smo zaradi energetske krize sprejeli usmerjene ukrepe, s katerimi aktivno delujemo v smeri njene blažitve. Do nadaljnjega tako ne bomo več razsvetljevali odsekov avtocest in hitrih cest, kjer je to dopustno. Sem sodijo priključki na avtoceste in hitre ceste ter odprta trasa avtoceste. Na ostalih odsekih, kjer pa je to predpisano (predori, avtocestni razcepi, kanalizirana križišča in počivališča), pa bomo razsvetljavo tako po moči kot času trajanja prilagodili minimalnim predpisanim zahtevam. Osvetljevanje zunanjih površin na avtocestnih vzdrževalnih bazah DARS bomo vklopili le po potrebi.

Z ukrepi, ki veljajo do preklica, bo DARS na račun cestne razsvetljave zmanjšal porabo električne energije in na letni ravni prihranil približno 2.000 MWh električne energije, kar predstavlja desetino celotne porabe električne energije družbe. S sprejetimi ukrepi DARS sledi uredbi Sveta o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, ki jo je Evropska unija sprejela z namenom ublažitve učinkov visokih cen energije in narekuje zmanjšanje bruto porabe električne energije za 10 odstotkov.

Navedeni ukrepi blaženja energetske krize, za katere je DARS pridobil tudi predhodno pozitivno mnenje Ministrstva za infrastrukturo, ne bodo v ničemer vplivali na zagotavljanje osvetlitve cestne infrastrukture, ki jo določajo področni predpisi. DARS bo tako tudi z izvajanjem predstavljenih ukrepov še naprej zadostil vsem zakonskim predpisom glede osvetljevanja cestne infrastrukture.

DARS

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava