Ptice ob reki Sotli

24.1.2023 | 09:20

Obglodano drevo in stečina (Foto: Barbara Ploštajner)

Obglodano drevo in stečina (Foto: Barbara Ploštajner)

Samica in samec mlakarice (Foto: Karmen Jazbinšek)

Samica in samec mlakarice (Foto: Karmen Jazbinšek)

V Kozjanskem parku smo 12. in 13. januarja izvedli štetje vodnih ptic ob reki Sotli. Tej akciji se pridružujemo že od leta 2012. Pozornost pa namenimo še dvema prebivalcema rek, bobru in vidri.

Nacionalni koordinator popisa DOPPS (Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije) Sotlo razdeli na deset odsekov, katere nato zaposleni v Kozjanskem parku skupaj s prostovoljci popišemo. Popis se je začel v naselju Vonarje in zaključil pri izlivu Sotle v reko Savo.

Letošnji rezultati so primerljivi z rezultati prejšnjih let. Najbolj številčna je bila raca mlakarica, tej pa je sledil kormoran. Nekaj je bilo osebkov sive in velike bele čaplje, našli pa smo tudi enega vodomca. Trend skozi vsa leta ostaja približno enak.

Glede prisotnosti bobra, na podlagi beleženja njegovih sledi opažamo, da so se v zadnjih letih povečale. Sledi na katere se osredotočamo so obglodana in podrta drevesa, bobrišča oziroma bobrova domovanja, stečine, katere bober uporablja za vstop in izstop iz vode in jezove s katerimi si zagotovi stalen nivo vode.

Sledi vidre so bile manj opazne. Vidra je zelo občutljiva na kakovost vode in glede na to, da smo v reki Sotli opazili ogromno odpadkov to vsekakor ni vzpodbudno.

Karmen Jazbinšek, Kozjanski park

Galerija

Kormorana v letu_foto_Karmen Jazbinsek
Obglodano drevo in stecina_foto_Barbara Plostajner
Samica in samec mlakarice_foto_Karmen Jazbinsek
Siva caplja na veji_foto_Ema Jevsnik
Velika bela caplja_foto_Karmen Jazbinsek

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava