Občni zbor in razvitje prapora otoških upokojencev

30.3.2023 | 12:45

Občni zbor in razvitje prapora otoških upokojencev
Občni zbor in razvitje prapora otoških upokojencev

V četrtek, 23. marca 2023, je Društvo upokojencev Otočec, ki trenutno šteje 260 članov, izvedlo občni zbor v otoškem kulturnem domu. Zbora se je udeležilo 157 članov in gostje: g. Dušan Kraševec, predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine, predsedniki sosednjih upokojenskih društev: DU Šentjernej, DU Škocjan in DU Šmarjeta, predsednik sveta Krajevne skupnosti Otočec Andrej Novak in predsednik PGD Otočec Aleš Gričar ter član Miha Jerman. Navzoče je pozdravil in nagovoril predsednik Društva upokojencev Otočec Tone Turk.

Za uvod in vedro razpoloženje so poskrbeli učenci OŠ Otočec. S poezijo, pesmijo in gledališko igro Oh, ti otroci so se osnovnošolci predstavili pod vodstvom mentorice Barbare Pavlovič Plevanč. Folkloristi so nastopili s pesmimi in plesi pod vodstvom mentorice Ditke Zupančič, ki jih je spremljala tudi s harmoniko. Pod vodstvom Plevančeve so učenci 5. razreda zaigrali skeč Vnučki na počitnicah in nasmejali občinstvo.

Po kulturnem programu, ki je zelo navdušil prisotne, so ob 15-letnici ustanovitve društva razvili nov prapor. Velika želja predsednika je bila že ob ustanovitvi društva, da bi imeli prapor, na katerem bi bil pravi napis. Lani je dal Tone Turk na seji upravnega odbora pobudo za novi prapor. Odločili so se za pobiranje prostovoljnih prispevkov vseh članov društva ter dobili pomoč donatorjev. Prapor je razvil novi predsednik sveta KS Otočec Andrej Novak ob prisotnosti predsednika društva Toneta Turka in praporščaka Igorja Vesela ter prijateljsko s PGD Otočec.

Po kulturnem programu je svoje mesto zasedlo delovno predsedstvo v sestavi Zdenke Dragman, Danice Rangus, Nadje Pugelj in nadaljevalo z občnim zborom. Predsednik društva Tone Turk je podal poročilo o delu v letu 2022, vse dejavnosti so bile uspešno izvedene: pohodi – dvakrat mesečno, rekreacija – telovadba in ostale športne dejavnosti, izleti, kulturne in izobraževalne dejavnosti (tečaji, predavanja, popoldanska srečanja), meddruštveno srečanje na Vinjem Vrhu in tekmovanja.

Blagajnik Jože Tori je podal finančno poročilo, sledilo je še poročilo nadzornega odbora, ki ga je podal Vanja Režek, in poročilo športnega referenta Igorja Vesela, ki je predstavil športne aktivnosti: petanko, pikado, kegljanje na vrvici, streljanje z zračno puško. Predstavil je sodelovanje, tekmovanja in uspehe. Vsa poročila so bila soglasno sprejeta. Predsednik in ostali so podali plan dela za leto 2023. Besedo so imeli tudi gostje, ki so čestitali društvu za 15-letnico delovanja ter si še vnaprej želijo uspešnega sodelovanja. G. Dušan Kraševec, predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine, je vse pozdravil in dejal, da nas je lepo videti zbrane v tako velikem številu. Predstavil je delo pokrajinske zveze ter povabil na številne prireditve, ki jih organizira Pokrajinska zveza DU Dolenjske in Bele krajine ter na njihovo spletno stran. Tone Turk se je štirim zaslužnim članom: Joži Tratar, Mihi Macedoniju, Stanki Bučar in Bojanu Florjančiču zahvalil za neprekinjeno aktivno in prizadevno delo v društvu in jim izročil priznanje. Ob tej priložnosti so izdali tudi bilten, se zahvalili donatorjem in sponzorjem: Krajevni skupnosti Otočec, Krki, tovarni zdravil, d. d., Termam Krka, d. o. o., Zavarovalnici Sava in Kirurškemu centru Avelana. Vsak udeleženec je z zanimivim biltenom odšel domov, v katerem je tudi program dela za leto 2023 in predstavljene aktivnosti v besedi in sliki..

Sledila je pogostitev in prijetno druženje.

Helena Murgelj

Galerija

_zzgdotocec (01)
_zzgdotocec (02)
_zzgdotocec (03)
_zzgdotocec (04)
_zzgdotocec (05)
_zzgdotocec (06)
_zzgdotocec (07)
_zzgdotocec (08)
_zzgdotocec (09)
_zzgdotocec (10)

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava