DL: Koliko denarja občinskim blagajnam zagotovijo redarske službe?

24.5.2023 | 14:40

Medobčinski redarji so lani zaznali največ kršitev zaradi napačnega parkiranja in prehitre vožnje. (Foto: N. V.)

Medobčinski redarji so lani zaznali največ kršitev zaradi napačnega parkiranja in prehitre vožnje. (Foto: N. V.)

Občinski redarji lani zaznali največ kršitev zaradi napačnega parkiranja in prehitre vožnje – V novomeško blagajno za 188 tisočakov glob – Brez kazni občinskega redarja le v Osilnici in Bistrici ob Sotli

Občinski redarji so imeli lani na našem območju največ dela v novomeški občini, zaznali so 4.668 kršitev in izrekli za 320 tisočakov glob. Ker večina kršilcev globo poravna v roku za polovični znesek, pa tudi zaradi odpisa ali zastaranja terjatev in nadomestitve globe z opravljanjem nalog v javno korist, je prihodek občine za skoraj polovico nižji od vsote vseh izrečenih sankcij. Lani je tako priliv v novomeški znašal dobrih 188 tisočakov, v drugi mestni občini, krški, pa 12 tisočakov in pol.

Med novomeško in krško je še cel kup občin, od večjih do manjših. Novomeščanom tako denimo po pobranih globah sledi občina Straža, čeprav ima skoraj desetkrat manj prebivalcev. Še manjša od Straže je občina Mokronog - Trebelno, a se je v njeno blagajno lani nateklo za skoraj toliko glob kot v občinah Krško, Brežice in Sevnica skupaj. Očitno je, da imajo občine zelo različne prekrškovne politike.

Psi brez povodca

V mestni občini Novo mesto ter občinah Trebnje, Straža, Mokronog - Trebelno in Mirna je v medobčinskem inšpektoratu zaposlenih pet redarjev. »Redarji nadzorujejo varnost in oviranje prometa v naseljih in na občinskih cestah. V naseljih in zunaj njih skrbijo za varnost na rekreacijskih in javnih površinah ter zagotavljajo javni red in mir,« njihove naloge razložijo na novomeški občini. Redarji so na njenem območju zaznali največ kršitev zaradi napačnega parkiranja, prekoračitve hitrosti, uporabe telefona med vožnjo in neuporabe varnostnega pasu. Kazni so izrekali še zaradi psov brez povodca na javnih površinah in prekoračene največje skupne mase vozil.

Še precej več opozoril

Večina kršilcev globo plača v roku za polovični znesek. (Foto: arhiv DL)

Večina kršilcev globo plača v roku za polovični znesek. (Foto: arhiv DL)

DL: Koliko denarja občinskim blagajnam zagotovijo redarske službe?

Skupno medobčinsko redarstvo imajo tudi v občinah Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk, ki so razvrščene bolj pri dnu naše tabele, torej med občinami z manj izrečenimi kaznimi in pobranimi globami. Največ glob je bilo na tem območju spisanih zaradi napačnega parkiranja in prehitre vožnje. V žužemberški občini je poleg petih glob redarka izrekla še 84 pisnih in ustnih odredb in opozoril. Na občini pojasnjujejo, da zaradi neurejenih živih mej in zato nepreglednih križišč, zasebnih priključkov in notranjih cestnih krivin, odvajanja meteornih voda na javno površino in plakatiranja.

Manj prehitrih voznikov

Redarji v Brežicah, pojasnjujejo na tamkajšnji občini, pogosto nadzorujejo parkirišča v središču mesta v času uradnih ur upravne enote in občine ter dopoldne pri regijski bolnišnici in zdravstvenem domu. Tudi na sevniški in krški občini pravijo, da so lani prevladovale kršitve zaradi napačnega parkiranja v okolici javnih ustanov. V Krškem še ugotavljajo, da so zaradi merjenja hitrosti v zadnjih letih zaznali upad števila kršitev, prav tako so ob pomoči policistov zmanjšali število pretežkih tovornih vozil na svojih cestah.

Tudi v belokranjskih občinah Črnomelj, Semič in Metlika redarji največkrat oglobijo voznike, ki vozila ustavljajo in parkirajo v območju umirjenega prometa, parkirajo na površini, ki ni namenjena prometu, in tam, kjer je to prepovedano.

Bistrica in Osilnica brez glob

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Kočevje, Kostel in Osilnica zaposluje štiri redarje in je, kot je razvidno iz naše tabele, med učinkovitejšimi. V Kočevju in Kostelu redarji največkrat oglobijo prehitre voznike, v občini Osilnica pa po besedah tamkajšnje županje Alenke Kovač redarjev niti ne potrebujejo. »V občini nimamo težav s prehitro vožnjo ali parkiranjem. Občani občasno sporočijo le to, da vozniki tovornjakov vozijo hlodovino po cestah, na katerih je prepovedana vožnja za njihovo tonažo,« pojasnjuje.

Tudi v občini Bistrica ob Sotli lani redarji niso napisali niti ene globe. Na občini pojasnjujejo, da so kršitve v mirujočem prometu izjema, vse odkar redarstvo izvaja nadzore, meritve hitrosti pa možnost, o kateri se še odločajo.

Pretežke noge voznikov

V ribniški občini je redarska služba občinsko blagajno zaradi napačnega parkiranja lani obogatila za nekaj več kot 10 tisočakov, med preostalimi 17 tisočaki prihodka pa je bilo največ glob zaradi prevelike hitrosti. Podobno je v občini Sodražica, kjer je redar v mirujočem prometu izdal le štiri opozorila in eno obvestilo, več dela pa je imel zaradi prehitrih voznikov, tem je izdal 360 plačilnih nalogov. »Cilj merjenja z merilnimi napravami je, da se omeji hitrost, ki bistveno presega dovoljeno, in sicer na krajih, kjer se največkrat zgodijo nesreče, v bližini šole in vrtca, na šolskih poteh in tam, kjer je ogroženost pešcev na splošno večja,« razlagajo na občini. Na takšnih odsekih so bile po njihovih besedah noge voznikov najpogosteje pretežke do 10 kilometrov na uro.

Od oktobra 2021 do lani maja so bili brez redarjev v šentruperški občini. V občinah Dol pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji in Šentrupert sta na novo zaposlena redarja delo s polnimi pooblastili začela lani maja. Avgusta so občine kupile laserski merilnik hitrosti in ta je pokazal že nekaj prehitrih voznikov.

Nedovoljeno kampiranje

V blagajno občine Ivančna Gorica je šest redarjev, ki si jih deli z občinami Grosuplje, Škofljica, Ig in Dobrepolje, lani priskrbelo nekaj več kot 24.000 evrov. Na občini pravijo, da redarji najpogosteje oglobijo prehitre voznike, v turistični sezoni pa so pozorni tudi na nedovoljeno kampiranje v okolici izvira Krke.

Članek je bil objavljen v 12. številki Dolenjskega lista 23. marca 2023

Nuša Vavtar

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava