Narava vedno zmaga - kljub obljubam

19.9.2023 | 12:20

Narava vedno zmaga - kljub obljubam

Civilno iniciativo Pod lipo smo ustanovili občani občine Straža z namenom, da izvoljenemu županu POMAGAMO doseči (realizirati) predvolilne obljube, na podlagi katerih je bil izvoljen in na podlagi katerih je bil tudi izvoljen sedanji občinski svet, v katerem ima sedanji župan absolutno večino. Smo nestrankarska organizacija, katera je usmerjena le k dobrobiti občanov občine in normalnemu delovanju občinske uprave. Občani se zavedamo, da so predvolilne obljube pogosto eno, potem, ko je pa nekdo izvoljen, pa te obljube in izjave pogosto postanejo mrtva črka na papirju. Člani te iniciative tega nočemo.

Civilne iniciative se običajno formirajo takrat, ko občani zaznajo nek problem (težavo), ki bi ga morali reševati za to pristojni in plačani, pa se to nikakor ne more urediti. V naši občini zaznavamo kup problemov, ki se nikakor ne morejo urediti, kljub nenehnim obljubam našega izvoljenega župana. Poglejmo kar nekaj problemov.  

Občani občine Straža že kar nekaj časa opazujemo naplavljen les na jezu v Rumanji vasi. Kljub temu, da je preteča nevarnost vsem na vidiku, tudi g. županu, ki ima na nasprotni strani reke Krke svojo kmetijsko posest (oz. jo ima njegova žena), nihče nič ne ukrepa. Takoj na začetku moramo pač podati pojasnilo, da je za vzdrževanje in čiščenje rečnih in potoških strug zadolženo Vodno gospodarstvo, ki iz proračuna dobi kar znatna finančna sredstva, prav za namene vzdrževanja pretočnosti rek in potokov. Ob prvem večjem nalivu bo ta les odneslo proti straškemu jezu, oziroma mlinu v Vavti vasi. Kdo bo odgovarjal za nastalo škodo, če bosta jez in mlin poškodovana?

Če pa bo les plaval po Krki naprej do lesenega mostu v Lokah in ga bo podrl, se bo naš župan verjetno rešil vseh skrbi okoli obnove in sanacije mostu; saj ga bo plavajoči les podrl in bo tako treba postaviti novega. Tudi lastnike okoliških zemljišč bo lažje prepričati za prodajo zemljišč, na katerih bo treba postaviti nov most in vzpostaviti novo dovozno pot. Ob naravnih nesrečah so pač ljudje mehkejšega srca. Mislim, da bi v normalnih razmerah župan in občinska uprava občine Straže morala ob taki količini nabranega lesa na jezu (sam ga ocenjujem na 4-5 m3, kar v bistvu pomeni 5 do 6 ton težke lesene mase), nemudoma zahtevati od  Vodnega gospodarstva naj intervenira.  Podobno kot ob požaru intervenirajo gasilci. Ob tem pa treba dodati, da so vodarji (Vodno gospodarstvo) to dolžni sami storiti, saj je to njihova obveza in so zato tudi plačani od države. Zakaj župan ne dvigne glasu?

Na Straškem hribu je polno skal, ki se lahko ob malo močnejšem potresu ali dolgotrajnemu dežju sprostijo in se odkotalijo v dolino. Škoda je lahko ogromna. To se je v preteklosti že dogajalo. Do sedaj se ni ukrenilo še popolnoma nič; edino kar je konstantno, so neuresničene obljube župana.

Nedavne poplave po večjem delu Slovenije so pokazale, da je za večino nastale škode kriv človeški dejavnik. Ljudje so gradili na območjih, kjer ne bi smeli (preblizu hudourniških rek in potokov), struge rek in potokov se niso čistile, čeprav država za to namenja denar. Velik del odgovornosti za tako nastalo škodo zaradi poplav so v veliki večini krive občine same in ne država. Občina določa kje so se sme graditi in kje ne, občina v občinskem prostorskem načrtu določa podrobno namensko rabo zemljišč. Občinski svet to potrjuje. Mnenja in opozorila stroke so bila pogosto preslišana.

Tu treba še dodati, da občinski prostorski načrt (OPN) naše občine vodovarstvenega soglasja pristojnih inštitucij še vedno nima in je (de iure) dejansko nezakonit, čeprav ga je občinski svet potrdil. V OPN – ju je še vedno planirana veslaška steza v bližini jezu v Straži, čeprav vsak malo bolj razgledan človek ve, da tak objekt na  kraški reki, kot je reka Krka nima kaj iskati. Pa vendar so svetniki ta prostorski načrt (OPN) potrdili. Narava se nam za naše storjene pretekle » neumnosti« že krepko maščuje. Ob tokratnih poplavah smo jo dobro odnesli; do kdaj pa bo narava do nas še prizanesljiva? Dolgo ne več.

Obljubljenega gradbenega dovoljenja za otroški vrtec v Vavti vasi še vedno ni na vidiku, tudi o bankomatu ni ne duha ne sluha. Je pa občina kupila osebni avtomobil, s katerim bo občane vozila do najbližjega bankomata. Probleme z bankomati so imeli tudi v sosednjih občinah, pa so vse takoj rešili, samo pri nas v Straži, se to ne da. Pri nas pa kupimo avto zato, da občane vozimo do bankomata v sosednji občini. Res genialno gospodarjenje s sredstvi občine. Dejansko pa gre tu za NORČEVANJE iz ljudi. Tudi gradnje priključne ceste (obvoznica) okoli Zaloga ni na vidiku, čeprav je bilo narejenih in plačanih že kar nekaj projektov in študij.

V civilni iniciativi Pod lipo, župana ponovno sprašujemo; kdaj bo obljubljeno realizirano, ali se vsaj začelo delati. Do sedaj je bil realiziran edino plan plač zaposlenih na občini.

Za civilno iniciativo Pod lipo
Zdravko Turk

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava