Razpisi za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij, za deficitarne poklice in za študij v tujini

21.9.2023 | 09:30

Sevnica (Foto: arhiv DL)

Sevnica (Foto: arhiv DL)

Objavljena sta razpisa Občine Sevnica za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij in za deficitarne poklice in razpis Regionalne razvojne agencije (RRA) Posavje za štipendiranje študija v tujini za šolsko oziroma študijsko leto 2023/2024.

RRA Posavje je na svoji spletni strani objavila Javni razpis štipendij za študij v tujini za študijsko leto 2023/2024. Razpis se izvaja v sodelovanju z Mestno občino Krško ter Občinami Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Radeče in Sevnica. Na javni razpis se lahko prijavijo posamezniki, ki so vpisani v študij v tujini z javno veljavnostjo na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva - restavratorstva kulturne dediščine. Razpis je odprt do vključno 13. 10. 2023. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani RRA Posavje

Razpisna dokumentacija za razpisa za štipendije Občine Sevnica je dostopna na občinski spletni strani in na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica. Rok za oddajo vloge na oba razpisa je do vključno 17. 10. 2023 do 15. ure. 

Namen ukrepa štipendiranja bodočih prevzemnikov kmetij je finančna pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijske, živilske in gozdarske stroke iz občine, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki. Cilj ukrepa je povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev, s čimer se spodbuja tudi uvajanje novih znanj in tehnologij kmetijske proizvodnje.

Upravičenec do štipendije mora imeti stalno prebivališče v občini Sevnica in živeti na kmetiji, ki je vpisana v register kmetijskih gospodarstev v občini Sevnica. Višina razpisanih sredstev je 14.280 evrov. Prejemniki občinske štipendije ne morejo biti hkrati tudi prejemniki državne štipendije ali druge občinske štipendije.

Občina Sevnica razpisuje tudi 25 štipendij za šolsko leto 2023/2024 za izobraževanje za pridobitev izobrazbe za naslednje deficitarne poklice: kamnosek, tesar, izdelovalec kovinskih konstrukcij, oblikovalec kovin - orodjar, elektrikar, avtokaroserist, avtoserviser, strojni mehanik, pek, mesar, slaščičar, gastronom – hotelir (kuhar, natakar), mizar, zidar, klepar - krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar - črkoslikar, tapetnik, pečar - polagalec keramičnih oblog, gozdar, dimnikar, inštalater strojnih instalacij, bolničar – negovalec, kemijski tehnik, gastronomsko - turistični tehnik, gastronomski tehnik, strojni tehnik, elektrotehnik, lesarski tehnik in avtoservisni tehnik. 

Štipendije se dodeljujejo posameznikom z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev ter spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost, ter tistih področij izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja. Skupna višina razpisanih sredstev znaša 24 tisoč evrovvišina mesečne štipendije znaša 80 evrov.

Občina Sevnica

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava