Prva zasedanja organov ribiškega LAS Posavje 2021-2027

24.9.2023 | 10:00

Utrinki zasedanja organov LASR Posavje 2021-2027

Utrinki zasedanja organov LASR Posavje 2021-2027

Prva zasedanja organov ribiškega LAS Posavje 2021-2027

V sredo, 20. septembra 2023 so se predstavniki dveh organov Ribiškega LAS Posavje 2021-2027 uspešno sestali v Dvorani v Parku v Krškem, kjer so izvedli 1. sejo Upravnega odbora in 2. sejo Skupščine Ribiškega LAS Posavje 2021-2027. Osrednji namen skupnega zasedanja je bil sprejem Strategije lokalnega razvoja (SLR) LASR Posavje 2021-2027, ki jo bo Regionalna razvojna agencija Posavje do konca meseca oddala na Javni poziv Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin za ribištvo in pripravo strategij lokalnega razvoja iz sklada ESPRA do leta 2027.

Regionalna razvojna agencija Posavje (RRA Posavje), kot vodilni partner LASR Posavje 2021-2027, obvešča, da se je v sredo 20. septembra 2023 v Krškem na svoji 1. redni seji uspešno sestal Upravni odbor Ribiškega LAS Posavje 2021-2027. Prve seje se je udeležilo sedem od skupno devet članov Upravnega odbora in predstavnice vodilnega partnerja LAS – Nataša Šterban (vodja službe za projektno sodelovanje na RRA Posavje) in Lucija Avguštin (višja svetovalka na RRA Posavje). Istočasno je za vse člane Ribiškega LAS Posavje potekala tudi 2. redna seja Skupščine, ki se je udeležilo 16 od trenutno skupno 25 članov.

Upravni odbor in Skupščina LASR Posavje 2021-2027 sta na skupnem zasedanju, ki ga je vodila Suzana Wallner (predsednica LASR Posavje 2021-2027), obravnavala sledeče ključne točke dnevnega reda:

- Predlog Poslovnika UO Ribiškega LAS Posavje 2021-2027
- Predlog Poslovnika Skupščine Ribiškega LAS Posavje 2021-2027
- Potrditev novih članov v partnerstvo Ribiški LAS Posavje 2021-2027 s strani UO Ribiškega LAS Posavje 2021-2027 ter
- Sprejem Predloga Strategije lokalnega razvoja Ribiškega LAS Posavje 2021-2027 s strani UO in Skupščine Ribiškega LAS Posavje 2021-2027

Vse točke dnevnega reda, ki jih je predstavil vodilni partner Ribiškega LAS Posavje, RRA Posavje, so bile soglasno podprte s sklepi prisotnih članov Upravnega odbora in Skupščine.

Upravni odbor LASR Posavje 2021-2027 sicer sestavljajo predstavniki iz vseh treh sektorjev, po trije iz vsakega:

-          JAVNI sektor: Vlasta Kuzmički (Občina Sevnica), Janja Jordan (Mestna občina Krško), Roman Matjašič (Občina Brežice)

-          EKONOMSKI sektor: Suzana Wallner (Akval d. o. o. - predsednica LASR Posavje 2021-2027), Martin Starc (Ribon s. p.), Dominik Goričar (Ribogojstvo Goričar)

-          CIVILNI/SOCIALNI sektor: Bojan Bajc (Ribiška družina Kostanjevica na Krki), Edvard Zidarič ((Ribiška družina Brestanica-Krško), Branko Zelič (Ribiška družina Radeče).

Skupščina je najvišji organ in jo skladno s Pogodbo o ustanovitvi lokalnega partnerstva Ribiški LAS Posavje 2021-2027, ki je bila podpisana 19. julija letos, sestavljajo vsi člani LASR. RRA Posavje ob tem ponovno seznanja, da je partnerstvo ribiškega LAS odprtega tipa; vanj je do konca leta 2029 vabljena vsa zainteresirana javnost z območja občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Radeče, Sevnica in Mestne občine Krško. Javni poziv in pristopna izjava za vstop v članstvo LASR Posavje 2021-2027 se nahajata na: https://ribiskilas-posavje.si/javno-povabilo-za-vstop-v-ribiski-las-posavje-2021-2027/

Ribiški LAS Posavje 2021-2027 bo po potrditvi dokumenta SLR, ki je s strani nacionalnih organov upravljanja CLLD/ESPRA predvidena za december 2023, omogočal financiranje projektov za razvoj Regije Posavje – s sredstvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA). RRA Posavje že sedaj obvešča, da je objava prvega javnega poziva za sofinanciranje projektov predvidena v začetku leta 2024, na njem pa bo razpisana vsaj polovica razpoložljivih finančnih sredstev. Točen znesek bo objavljen ob pozivu.

Pred objavo javnega poziva za sofinanciranje projektov RRA Posavje načrtuje pripravo vseh pravnih podlag za izvedbo postopkov javnih pozivov. Predvideva pa tudi, da bodo predhodno potrebne dopolnitve in uskladitve strateškega dokumenta SLR LASR Posavje 2021-2027, saj je strategija živ dokument, ki je oblikovan skupaj z lokalnim prebivalstvom - po pristopu od spodaj navzgor - in v sodelovanju s pristojnim Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Aktualne vsebine LASR Posavje 2021-2027 so dostopne na spletni strani Ribiški Las-Posavje (ribiskilas-posavje.si) in družbenem omrežju Facebook https://www.facebook.com/lasposavje/

RRA Posavje

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava