Celostna obravnava pacienta izboljša kakovost življenja pacienta

17.11.2023 | 11:00

Dr. Nevenka Kregar Velikonja, dekanica Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu

Dr. Nevenka Kregar Velikonja, dekanica Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu

Udeleženci konference

Udeleženci konference

Celostna obravnava pacienta izboljša kakovost življenja pacienta
Dr. Tatjana Mlakar generalna direktorica ZZZS

Dr. Tatjana Mlakar generalna direktorica ZZZS

Dr. Karmen Erjavec, prorektorica za znanstveno raziskovalno dejavnost na Univerzi Novo mesto, plenarna predavateljica

Dr. Karmen Erjavec, prorektorica za znanstveno raziskovalno dejavnost na Univerzi Novo mesto, plenarna predavateljica

Dr. Mohsen Hussein, plenarni predavatelj

Dr. Mohsen Hussein, plenarni predavatelj

Dr. Vislava Globevnik Velikonja, plenarna predavateljica

Dr. Vislava Globevnik Velikonja, plenarna predavateljica

Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu je včeraj gostila 13. mednarodno znanstveno konferenco, ki je v ospredje ponovno postavila celostno obravnavo pacienta in se utrdila kot eno najpomembnejših znanstvenih srečanj na področju zdravstvenih ved v regiji.

»Letošnja znanstvena konferenca, ki je spet povezala udeležence iz kliničnih okolij ter fakultet iz Slovenije in širšega mednarodnega prostora, je imela zelo bogat program. Konferenca ponuja možnost za preplet znanja in izkušenj kliničnih okolij z znanstveno-raziskovalnimi dognanji in spodbuja krepitev profesionalne identitete in vrednot na področju zdravstvene nege, fizioterapije in drugih zdravstvenih ved. Hkrati je konferenca priložnost za tkanje novih mednarodnih partnerstev ter predstavitev mednarodnih projektov, ki razvijajo inovativne prakse k celostni obravnavi pacienta. Veseli smo, da se ta mreža krepi in da se gosti radi vračajo k nam,« je vtise po dogodku strnila dekanica fakultete, izr. prof. dr. Nevenka Kregar Velikonja.

Dr. Tatjana Mlakar, direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je začela plenarni del z razpravo o izzivih v sistemu zdravstvenega varstva, kar je dr. Karmen Erjavec, prorektorica za znanost Univerze v Novem mestu, nadgradila z izsledki CRP projekta o fluktuaciji kadra v dolgotrajni oskrbi v Sloveniji. Organizacijske ovire v predoperativni obravnavi pacientov z osteoartritisom, ki so jih raziskovali v okviru aplikativnega ARRS projekta, je predstavil dr. Mohsen Hussein, direktor Centra za ortopedijo Artros in sodelavec Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene vede. Mag. Claudia Bacatum iz lizbonske Visoke šole za zdravstvo je predstavila možnosti promocije zdravega vedenja šolskih otrok, dr. Vislava Globevnik Velikonja z Ginekološke klinike UKC Ljubljana pa nov presejalni program za prepoznavanje ogroženih skupin žensk v obporodnem obdobju. Dopoldanski, plenarni del konference je zaključil dr. Tomislav Meštrović z varaždinskega Sveučilišta Sjever z razpravo o bremenu protimikrobnih rezistenc za zdravstveni sistem in paciente.

Popoldansko delo je bilo razdeljeno na sedem sekcij: Zdravstvena nega in pacienti v kliničnem okolju, Fizioterapija, Zdravje otrok in gibalna aktivnost za zdravje, Integrirana zdravstvena in socialna oskrba, Edukacija v zdravstvu, Menedžment kakovosti v zdravstvu, Javno zdravje in promocija zdravja. »Osrednja misel je bila celostna obravnava pacienta, ki zajema celotni postopek obravnave pacienta v instituciji na eni in preventivo in promocijo zdravja med vso populacijo na drugi strani. Hkrati pa spodbuja nenehno izobraževanje in raziskovanje vseh vpletenih, tako zdravstvenega osebja kot strokovnjakov na področju zdravstvenih ved in nenazadnje tudi pacientov, ki s takšno obravnavo razvijejo zavest o pomenu preventive in zdravega načina življenja ter jih opolnomočijo za samostojno in kakovostno soočanje z vsakdanjimi izzivi,« je povedal dr. Gorazd Laznik, prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost na Fakulteti za zdravstvene vede.

Na mednarodni konferenci je bilo skupaj predstavljenih 90 prispevkov iz šestih držav, med slušatelji pa so bili tako predstavniki kliničnih zavodov in gostujočih fakultet, kot študenti in študentke Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene vede.

Fakulteta za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava