Vaš komentar: zbiranje odpadkov ''od vrat do vrat'' - za manj odpadkov višje cene?

14.4.2024 | 18:40

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

V Dolenjskem listu se je Komunalno podjetje Novo mesto razpisalo o tem, kako bo v prihodnosti zbiralo in odvažalo mešane komunalne odpadke in odpadno plastično embalažo. Že v samem naslovu prispevka je nastala napaka, ki je ni mogoče spregledati. Komunala ne bo obeh vrst odpadkov pobirala pri vratih objektov, temveč od hiše do hiše, in to tako, da bo posode z odpadki treba na določen dan v tednu postaviti ob cesto. To je velika razlika.

Komunala bi morala to uvesti že 10 let prej, saj to določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki jo je izdalo takratno ministrstvo za okolje in prostor in je začela veljati 1. januarja leta 2013. Do 1. januarja leta 2014 bi občine morale uskladiti občinske odloke z navedeno uredbo in Komunala bi morala obračunavati komunalne odpadke glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza, kar pomeni, da bi se komunalni odpadki morali pobirati in odvažati od hiše do hiše. Te uredbe občine na Dolenjskem, kjer Komunala Novo mesto zbira in odvaža komunalne odpadke, niso spoštovale in so na predlog Komunale Novo mesto v občinske odloke zapisale in sprejele, da se komunalni odpadki obračunavajo na osnovi povprečne količine odpadkov na prebivalca, pomnoženo s številom članov v gospodinjstvu, kar jim je omogočilo nadaljevanje zbiranja komunalnih odpadkov v skupne zabojnike. Torej ne gre za neko novost, temveč za izpolnjevanje zakonskih obveznosti izpred 10 let. O tej tematiki in pojasnjevanju odgovornim v Komunali Novo mesto in županu občine Novo mesto sem že večkrat pisal v DL in javno pozval občino Novo mesto, da je treba uskladiti občinski odlok z uredbo. Očitno so po 10 letih ugotovili, da z zbiranjem odpadkov v skupne zabojnike ni mogoče doseči zadostnega ločevanja komunalnih odpadkov, kar je bil cilj izdane uredbe. Zanima me, ali se bo kdo posipal s pepelom zaradi desetletnega nespoštovanja uredbe.

Z novim letom je Komunala NM poizkusno začela zbirati in odvažati komunalne odpadke od hiše do hiše v Krajevni skupnosti Žabja vas. Pri tem je narobe to, da je Komunala sama določila, kakšen zabojnik potrebuje posamezno gospodinjstvo, namesto da bi posamezno gospodinjstvo samo izbralo velikost zabojnika, tako kot so to storili v drugih občinah, v katerih spoštujejo uredbo in komunalne odpadke obračunavajo glede na volumen posode in pogostost odvoza. To bo zelo pomembno, ko se bodo komunalni odpadki začeli obračunavali v skladu z uredbo, glede na volumen zabojnika in pogostost odvoza. Najbrž je Komunala zato podelila tako velike zabojnike, da bo lahko zaračunavala zrak v zabojnikih. Narobe je tudi to, da med vrsticami Komunala napoveduje povečanje stroškov zbiranja in odvoza odpadkov. Moje izkušnje ločevanja komunalnih odpadkov, ki sem se ga lotil že pred leti, kažejo na to, da se količina odpadkov pri doslednem ločevanju bistveno zmanjša. Ugotovil sem, da se mi zaračunava štirikrat večja količina komunalnih odpadkov, kot jih naše gospodinjstvo ustvari. Ne vem, zakaj bi potem bilo treba vlagati v nova smetarska vozila. Tudi če bi posamezna gospodinjstva sama izbrala velikost zabojnika, bi ti zagotovo bili manjši, kot jih je zdaj določila Komunala NM (očitno na osnovi povprečja), kar bi tudi zmanjšalo stroške prehoda. Nič lažjega kot na račun uporabnikov komunalnih storitev na pamet investirati v novo opremo. Po informacijah iz drugih občin bi za petčlansko družino za mešane komunalne odpadke zadostoval 35-litrski zabojnik. Zdaj smo za našo petčlansko družino za mešane komunalne odpadke dobili 120-litrski zabojnik. Nedvomno lahko vsako gospodinjstvo bolje oceni, kako velik zabojnik za mešane komunalne potrebuje, kot to načrtuje Komunala. Ni pomembno, koliko oseb šteje hiša ali gospodinjstvo, temveč kako dosledno ločujejo komunalne odpadke in koliko jih ustvarijo. Zato je sedanji obračun komunalnih odpadkov glede na povprečje in število članov v gospodinjstvu zelo nepošten, nepravičen in nestimulativen.

Komunala tudi napoveduje, da bo pri zbiranju in odvozu komunalnih odpadkov od hiše do hiše treba povečati število zaposlenih, pa se s tem ni mogoče strinjati. Zdaj manipulacijo z večjimi zabojniki opravljata dva komunalna delavca, ki se vozita zadaj na smetarskem vozilu. Ko bodo komunalne odpadke pobirali od hiše do hiše, bodo ti zabojniki bistveno manjši in lažji in bo manipulacijo z zabojniki lahko opravljal samo en delavec. Pri zdaj podeljenih 120-litrskih zabojnikih bi zadostoval odvoz enkrat na mesec, in ne enkrat na teden, kot se zdaj to opravlja.

Sprememba pogostosti odvoza lahko bistveno zmanjša stroške zbiranja in odvoza odpadkov. Seveda ima Komunala drugačno logiko – manj odpadkov in višje cene. Uporabniki komunalnih storitev pa tako in tako morajo sprejeti in plačati vse, kar si izmislijo in določijo javna podjetja. Tako to gre v socialistični demokraciji, ki jo imamo pri nas, da si izvajalci javnih gospodarskih služb sami napišejo zakonodajo, kako bodo opravljali neko dejavnost in ožemali uporabnike svojih dejavnosti. Državne ustanove so le formalnost, ki potrjuje zakonodajo. Kako delujejo zakonodajne službe, lepo kaže opisani primer, ko nekdanje ministrstvo za okolje in prostor, ki je izdalo uredbo, 10 let ni poskrbelo za njeno uveljavitev, kljub mojemu opozorilu, čeprav je po zakonu to obvezno in je s tem samo kršilo zakonodajo. Cilj uredbe ni bil samo ločevanje komunalnih odpadkov, temveč približati se obračunavanju komunalnih odpadkov po dejanskih količinah. Uredba dopušča, da se komunalni odpadki tehtajo ob prevzemu, kar bi bilo pošteno in prav, a to bo najbrž pri Komunali Novo mesto v prihodnjem stoletju.

Zagotovo bi se kakovost ločevanja komunalnih odpadkov zelo hitro izboljšala, če bi bila cena zbiranja in odvoza odvisna od kakovosti ločevanja in dejanske količine v kg. To pa je najbrž že višja matematika za Komunalo Novo mesto.

Marko Rudman,
Novo mesto

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava