Brežiško borčevsko združenje po 15 letih z novim predsednikom; Tadej Škof obul velike čevlje; članov vse manj

14.4.2024 | 14:30

Brežiško borčevsko združenje po 15 letih z novim predsednikom; Tadej Škof obul velike čevlje; članov vse manj

21. marca so v gostilni Cetin na Mostecu članice in člani Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (ZBV NOB) Brežice opravili letni zbor, ki je bil tokrat tudi volilni, saj se je od vodenja brežiškega združenja na sredini mandata po 15 letih poslovil Stane Preskar, ki ga je nasledil Tadej Škof.

Število članov se konstantno znižuje

Na začetku so v čast vsem umrlim članom v lanskem letu ter vsem padlim partizanskim borcem med letoma 1941 in 1945 ter tistim, ki so padli za domovino Slovenijo leta 1991, namenili minuto molka. Zadolžitve verifikacijske komisije sta opravljala Jože Zagmajster in Tadej Škof, slednji je sporočil, da je bilo na zboru članov od skupaj 258 prisotnih 64. Takrat še predsednik ZBV NOB Brežice Preskar je predstavil delo združenja v letu 2023. Med drugim je omenil, da se število članov konstantno znižuje, na zadnji dan leta jih je bilo 257, pri čemer so jih na novo sprejeli 19, dvema je članstvo prenehalo zaradi starosti, umrlo pa jih je osem. 24 je članov s statusom iz časa 1941–1945 in 30 iz časa 1991. Tudi lani so obiskali ostarele člane na domovih in v DU Brežice, pri čemer je dejal, da bi lahko te obiske v prihodnosti še povečali. Udeležili so se številnih proslav tako v občini, regiji kot tudi po državi in izven njenih meja (Dražgoše, Sedlarjevo, Gračnica, Podsreda, Resevna, Javorovica, Bedenica, Šentjanž, Vodenice, Bohor – Ložice, Okroglice, Kumrovec, Črneča vas, Oštrc, Kerestinec, Rdeča hiša v Gorjancih, Malkovec, Planina nad Podbočjem in Mladje). 

Brežiško borčevsko združenje po 15 letih z novim predsednikom; Tadej Škof obul velike čevlje; članov vse manj

Udeležili so se tekmovanja veteranskih in častniških organizacij v Globokem v streljanju z MK puško in metu ročne bombe. Izvedli so pohod na relaciji Kerinov križ–Pišece. Organizirali so proslave na Sromljah, Blatnem, Dobravi, Cerkljah, Lastinah, Kamencah in Pišecah, komemoracije v Brežicah, Bizeljskem, Globokem, Cerkljah, Krški vasi, Kamencah, Njivicah nad Jurkloštrom, Priseki in za dr. Černeliča ter padle ranjence in prebivalce Planine na CPB v Brežicah. V muzeju na Sromljah, kjer je stalna zbirka o Kozjanskem odredu, ter pri spomenikih na Silovcu in Lastinah so gostili več kot 250 dijakov in njihovih profesorjev z Gimnazije Brežice in SIC Brežice, ki sta jih Preskar in Jožica Stajić seznanila z vsebino in zgodovino. Izvedli so tudi predavanje za učence OŠ Globoko pri spomeniku v gozdu Dobrava. Tudi drugače so na proslavah sodelovali s šolami iz občine (Brežice, Globoko, Bizeljsko, Artiče, GŠ Brežice). Preskar je omenil, da so za v sromeljski muzej pridobili ’skene’ fotografij Kozjanskega odreda iz depoja Posavskega muzeja Brežice, pri tem jim je zelo veliko pomagala muzejska zgodovinarka Mihaela Kovačič. Redno so vzdrževali vseh 49 spomenikov in spominskih obeležij NOB v občini Brežice. Niso pa izvedli načrtovane postavitve obvestilnih tabel v Krški vasi in Dobovi, tako da bodo to realizirali letos.

Kritika na račun Občine Brežice

Brežiško borčevsko združenje po 15 letih z novim predsednikom; Tadej Škof obul velike čevlje; članov vse manj

Po Preskarjevih besedah zadnjih deset let Občina Brežice kljub vsem prošnjam ni zmogla povečati dela proračuna, ki je namenjen za veteranske in domoljubne organizacije, še vedno je ta fond 14 tisoč evrov za vse tovrstne organizacije. »Več kot 2400 evrov na občinskem razpisu ne moremo dobiti, kar je sramota,« je pokritiziral. Zahvalil se je KS Globoko, Šentlenart, Zakot - Bukošek - Trnje, Jesenice na Dolenjskem, Velika Dolina in Cerklje ob Krki za donacijo sredstev iz javnih razpisov, ki gredo direktno krajevnim organizacijam združenja. Nabavili so opremo za praporščake in kupili nov prapor za KO Krška vas, ki bo svečano predan v uporabo 27. aprila na proslavi na Sromljah.

27. aprila na Sromljah proslava ob 80-letnici Kozjanskega odreda

V sklopu programa dela za 2024 je Preskar med drugim omenil, da je letos poudarek na 80-letnici Kozjanskega odreda, proslava bo 27. aprila ob 10.00 na Sromljah. Med nalogami je tudi povečanje števila članstva, nudenje vse potrebne pomoči Mladim borcem Posavja (ko se bodo ustanovili), realizacija pobude za postavitev spomenika tromeje, ki je predviden na brežiškem terenu ter bi označeval tromejo rajha, Kraljevine Italije in NDH, postavitev obvestilnih tabel v Krški vasi, Dobovi in Slovenski vasi, načrtujejo pa tudi razširitev pohoda po poteh Brežiške čete še na petek, ko bi za pohod aktivirali tudi šole.

Škof: Obul sem velike čevlje

Brežiško borčevsko združenje po 15 letih z novim predsednikom; Tadej Škof obul velike čevlje; članov vse manj

Ker je bil zbor tudi volilni, so najprej razrešili vse dosedanje organe ZBV NOB Brežice, nato pa izvolili nove za mandat 2024–2028. Dolgoletnega predsednika Preskarja (v tej funkciji je bil od leta 2009), ki se je odločil, da zaradi zdravstvenih težav ne zmore več voditi združenja, je nasledil Tadej Škof, ki je doslej upravljal s spletno stranjo ter skrbel za medijske objave in objave na družbenih omrežjih. Preskar je navedel, da so tudi nekateri predsedniki KO izrazili željo, da poiščejo nove ljudi na teh funkcijah. »Za predsednika združenja sem predlagal človeka, ki je mlajši, ima voljo, znanje in izkušnje z vodenjem družbene organizacije, kot je društvo, v današnjih časih,« je pojasnil, zakaj se je odločil za Škofa. Slednji se je zahvalil za izkazano zaupanje in dejal, da bo »obul velike čevlje«, a verjame, da bo z dobro ekipo okrog sebe združenje lahko uspešno vodil dalje. »Veliko sprememb sicer ne bo, ker je stvar že utečena in dobro narejena, se bomo pa potrudili, da bomo skušali vpeljati tudi nekaj novitet, mogoče nam uspe sestaviti tudi mlajšo sekcijo, ki bo lahko naredila več in boste starejši člani lahko zasluženo uživali to, kar ste pridelali,« so bile Škofove prve besede po izvolitvi. Njegova želja je tudi, da čim prej dobi še dva pomočnika oz. podpredsednika združenja, v statutu je namreč določeno, da ima združenje lahko tri podpredsednike. Preskar je Škofu ob primopredaji simbolično izročil ključe pisarne.

V podpredsedniški vlogi bo še naprej Jože Zagmajster, sekretar ostaja Drago Munič, naloge blagajnika bo do izbire novega opravljal Preskar. Ostali člani izvršnega odbora združenja bodo predsedniki KO: Ida Ostrelič (Artiče), Marjetka Slatner Gerjevič (Bizeljsko), Breda Videnič Kuplenik (Brežice) – začasno, ker niso še uspeli najti novega predsednika, Bojan Kaplan (Cerklje), Aleksander Deržič (Dobova), Stane Preskar (Globoko), Jože Mlakar (Kapele), Irena Bausovac (Krška vas), Tadej Škof (Pišece), Zdenka Močnik (Pečice), Jože Tomše (Slovenska vas) in Nina Sotelšek (Sromlje). Še dva člana IO pa sta Željko Srečković kot vodja praporščakov in Samo Hajtnik kot novi upravljalec spletne strani. Člani NO bodo Jože Bračun, Anton Bruderman, Ludvik Divjak, Tomo Nosetič in Jože Vovk, medtem ko bodo ČR zastopali Matjaž Križanec, Jože Žagar, Franc Rožman, dr. Milan Veršec, Martin Suša – Darko in Franc Preskar.

Delovni predsednik zbora članov je bil dr. Tomaž Teropšič (pomagali so mu še člana Alojz Godec in Irena Bausovac ter zapisnikar oz. sekretar Drago Munič). Poročilo o delu častnega razsodišča je podal njegov predsednik Matjaž Križanec, poročilo o delu nadzornega odbora njegov predsednik Jože Bračun, finančno poročilo pa je predstavil Preskar. S spremembo člena statuta združenja so omogočili, da v prihodnje lahko podelijo naziv častnega predsednika ali častnega člana ter da se lahko KO v primeru upada ali povečanja članstva združujejo oz. razdružujejo in se na novo poimenujejo.

Nagradili najzaslužnejše v združenju

Preskar se je določenim v združenju zahvalil s podeljenimi različnimi priznanji. Najvišji priznanji združenja – plaketi sta prejeli Ana Jerič in Marija Kaplan, prevzela sta ju sinova Jože Jerič in Bojan Kaplan. Prejemniki častnih priznanj so Dragica Zagmajster, Jože Vovk, Stanislav Povh in Breda Videnič Kuplenik. Priznanja so prejeli Marjetka Slatner Gerjevič, Bojan Jurkas, Željko Srečković, Ivan Denžič, Mira Verstovšek, Stanka Levak, Irena Bausovac, Aleksander Deržič, Jože Mlakar, Jože Tomše, Bojan Kaplan, Jože Bračun, dr. Tomaž Teropšič in Jožica Stajić. Zahvale pa so dobili Niko Ogorevc, Aleksander Stajić, MoPZ Ivan Kobal Krška vas, Glasbena šola Brežice, KS Zakot - Bukošek - Trnje, KS Šentlenart in Boštjan Pirnar.

Med gosti so zbranim namenili besede brežiška podžupanja Mojca Florjanič, ki je tudi sama članica ZBV NOB Brežice ter je delo združenja in njegovo dolgoletno udejstvovanje na področju varovanja dediščine, ki so jo zapustili borci med NOB, označila kot neprecenljivo, Petar Raić v imenu zagrebškega in samoborskega antifašističnega združenja, predsednik ZBV NOB Krško Anton Petrovič, predsednica ZBV NOB Sevnica Vladka Blas in predstavnik OZVVS Brežice Meho Tokić.

OZVVS Brežice

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava