Delo FOŠ v prvih treh mesecih 2012

5.4.2012 | 08:40

Delo FOŠ v prvih treh mesecih 2012

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu je 2. 4. 2012 pripravila konferenco za medije, na kateri so predstavili tri ključne aktivnosti fakultete v prvih treh mesecih letošnjega leta. Poudarili so, da se v letu 2012 s pospešenim tempom osredotočajo v udejanjanje svojega raziskovalnega poslanstva. Do sedaj so bili na tem področju prepoznani kot soorganizatorji tradicionalnih mednarodnih Otoških Forumov odličnosti in mojstrstva, v letošnjem letu pa bodo dodatno izvedli dve znanstveni (GPT – Governance in (Post)Transition in NPOT – Nove paradigme organizacijskih teorij) in eno strokovno konferenco (Forum odličnosti študentov FOŠ). Postavili so tudi temelje za založniško dejavnost, tako da so letos izdali že prvo številko nove strokovne revije RUO (Revija za univerzalno odličnost), v mesecu aprilu pa bo izšla prva številka znanstvene revije EJCOI (European Journal of Critical Organization Issues).

Revija RUO in EJCOI

FOŠ je že v preteklem letu začela z intenzivnimi pripravami na izdajanje dveh spletnih revij, in sicer strokovne revije RUO – Revija za univerzalno odličnost in znanstvene revije EJCOI – European Journal of Critical Organization Issues. Revija RUO je interdisciplinarna revija, ki združuje organizacijske vede oz. menedžment in univerzalno odličnost, tj. poslovno, organizacijsko in osebno odličnost. Gre za spletno revijo, ki izhaja v slovenskem jeziku, namenjena pa je predvsem študentom in strokovnjakom v praksi. Njena prva številka, ki je izšla februarja 2012, je objavljena na spletni strani fakultete.

Revija EJCOI pa je znanstvena revija, ki je usmerjena predvsem v raziskave kakovosti, organizacije, kulture, upravljanja, vodenja, odličnosti, človeške odnose in s tem povezane družbene fenomene. Revija bo izhajala v angleškem jeziku, namenjena pa je spodbujanju raziskovalne in pedagoške odličnosti. Izdaja prve številke je predvidena v aprilu 2012 in bo objavljena na spletni strani fakultete.

Mednarodna znanstvena konferenca GPT

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu organizira prvo mednarodno znanstveno konferenco upravljanja v (post)tranziciji , ki bo potekala od 12. do 14. aprila 2012 v hotelu Šport Otočec. Naslov konference 2012 je "Dve desetletji sprememb upravne paradigme v državah Srednje in Vzhodne Evrope". Dogodka se bo udeležilo večje število predavateljev iz Slovaške, Srbije, Madžarske, Poljske, Hrvaške, Finske, Švedske in Slovenije. Jedro razprave bo usmerjeno v reformne procese v upravljanju v zadnjih dvajsetih letih v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Konferenca je zanimiva tako za strokovno in znanstveno javnost z vidika širjenja vedenja o problematiki tranzicijskega upravljanja, kot tudi z vidika odpiranja novih priložnosti za sodelovanje. Organizacijo konference je podprla tudi Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost.

24. forum odličnosti in mojstrstva Otočec 2012

FOŠ je tudi letos soorganizator 24. foruma odličnosti in mojstrstva, ki bo v sredo, 23. maja 2012 v hotelu Šport Otočec. Naslov letošnjega srečanja je Družbeno odgovorno ravnanje pri uveljavljanju univerzalne odličnosti in mojstrstva. Letošnji slavnostni govornik bo predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk, podeljena bo velika nagrada odličnosti in mojstrstva Otočec 2012, podeljena bo tudi nagrada organizaciji, ki je v preteklem letu zaposlila največ delavcev, izjemno aktualne vsebine pa bodo predstavili prof. ddr. Matjaž Mulej, Anita Hrast, Matjaž Berger, Vladimir Bahč, Marko Kiauta, dr. Damjana Miklič Milek, Zvezdana Bajc, otroci OŠ Brusnice in drugi.

FOŠ

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava