Z ustvarjalnim partnerstvom do Odprte akademije za inovativni turizem

1.9.2018 | 11:50

Z ustvarjalnim partnerstvom do Odprte akademije za inovativni turizem
Z ustvarjalnim partnerstvom do Odprte akademije za inovativni turizem

V Deželi kozolcev v Šentrupertu je v četrtek partnerstvo Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto, Terme Krka d.o.o., Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ter Kompas Novo mesto d.o.o. z notranjo organizacijsko enoto Turistično informacijskim centrom predstavilo novo pridobitev v regiji odličnosti - Odprto akademijo za inovativni turizem, ki nastaja v okviru uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina 2014 – 2020.

Odprta akademija za inovativni turizem je izobraževalno, znanstveno-raziskovalno, motivacijsko in promocijsko gibanje, ki predstavlja vez med izobraževalnimi institucijami, regijskim gospodarstvom, javnimi organizacijami, civilno družbo in lokalnimi skupnostmi za uspešen, trajnostno naravnan ter družbeno odgovoren razvoj turizma, ki predstavlja raznolika doživetja gostov v turističnem prostoru in dobro počutje prebivalcev v lokalnih skupnostih. Akademija je dinamično gibanje in mreža ustvarjalcev turizma, ki gradijo doživetij poln turistični prostor in priložnost za razvoj turizma prihodnosti. Akademija pri svojem delu izhaja iz smernic turističnih trendov v svetu, Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 in strategij razvoja turizma regionalnih in lokalnih skupnosti. Sledi smernicam trajnostnih in družbeno odgovornih vsebin, kakovosti, inovativnosti in odličnosti. Poudarek njenega delovanja je na preučevanju analiz stanja in priložnosti lokalnih okolij in raziskovanj na primerih dobrih praks ter analiz in interpretacijah raziskav na osnovi sodobnih paradigem. Zastavljeni model Akademije predstavlja organizacijski in kakovostni koncept, ki z učenjem, ustvarjalnostjo in inovativnostjo mladih stremi k odličnosti, predstavlja pa tudi platformo za izmenjavo znanja in poslovno mreženje med deležniki v turizmu in ustvarjalci turističnih proizvodov.

V okviru gibanja so se razvijale vsebine inovativnega turizma na podlagi brainstormingov z deležniki s področja turizma in potreb turističnih ponudnikov v okolju, in sicer ustvarjalnica Organizacija atraktivne prireditve, Oblikovanje in predstavitev privlačne zgodbe, Vzpostavitev dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju ter ustvarjalnica Umetnost sožitja vin in kulinarike. Analiza je pokazala, da so ta znanja ena ključnih, ki so potrebna v turističnem prostoru Dolenjske in Bele krajine. Ustvarjalnice, ki so jih izvajali odlični strokovnjaki in akademiki, so se izvajale na različnih lokacijah na območju Dolenjske in Bele krajine, v skladu z usmeritvami Evropskega sklada za regionalni razvoj. Po zaključku ustvarjalnic in pripravi integralnih turističnih proizvodov so potekali forumi inovativnega turizma, kjer so udeleženci ustvarjalnic predstavili ustvarjalne naloge, podjetniške ideje in nove turistične proizvode. Na strokovni konferenci pa so se udeleženci ustvarjalnic seznanili še s tematikami novih paradigem na področju turizma in organizacijskih teorij. Prostor Dolenjske in Bele krajine je tako bogatejši za 16 certificiranih Organizatorjev turističnih prireditev, 17 Pripovedovalcev zgodb, 16 Nosilcev dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju in 16 Vinskih svetovalcev, prav tako pa tudi za nove inovativne integralne turistične proizvode iz tovrstnih tematskih področij. Vsebine si lahko ogledate v novem priročniku Odprte akademije za inovativni turizem na spletni strani FOŠ.

Izvedene vsebine in zaključke projekta so predstavili dekan Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu prof. dr. Boris Bukovec, direktorica Kompasa Novo mesto d.o.o. s Turistično informacijskim centrom Simona Mele, dekan Visoke šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto doc. dr. Jože Podgoršek, vodja LAS Dolenjske in Bele krajine Jožica Povše ter vodja projekta Odprte akademije za inovativni turizem doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, ki so izrazili veliko zadovoljstvo nad uspešno izvedenim projektom in ustvarjalnim partnerstvom, saj ga bodo negovali tudi v prihodnje za trajnosten razvoj Akademije in drugih vsebin na področju turizma. Zadovoljstvo nad novim znanjem pa so izrazili tudi udeleženci ustvarjalnic, ki so skozi izobraževanja razvijali svoje podjetniške ideje in predavatelji, ki so bili navdušeni nad izrednim zanimanjem za posamezna področja znanj in novimi turističnimi proizvodi.

Dr. Lea-Marija Colarič-Jakše
Docentka | Predstojnica Mednarodne akademije za inovativni turizem

Galerija

kozolci (1)
kozolci (2)
kozolci (3)
kozolci (4)
kozolci (5)
kozolci (6)

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava