DL: Izliv odplak v Krko v NM - Kriva obilo vode in sistem

28.11.2023 | 14:40

Uporabnik, ki je Facebooku objavil pričujoči fotografiji, je zapisal, da je med fekalijami v Krki plaval tudi toaletni papir.

Uporabnik, ki je Facebooku objavil pričujoči fotografiji, je zapisal, da je med fekalijami v Krki plaval tudi toaletni papir.

DL: Izliv odplak v Krko v NM - Kriva obilo vode in sistem

Pod Kandijskim mostom spet opazili velik rjavi madež v reki Krki – Kje je težava, če so problem izlivanja odplak v Krko, ki se je dogajala pred leti, rešili v začetku leta 2021?

O nenavadnih izlivih odplak v reko Krko pod Kandijskim mostom smo v preteklosti v Dolenjskem listu že pisali, zdaj pa je nekdo na na Facebooku znova objavili fotografijo z izlivanjem onesnažene vode v Krko. O dogodku Komunala Novo mesto sicer ni bila obveščena, tudi sami so ga zaznali preko družbenih omrežij. Pojasnili so, da so takoj opravili ogled omrežja in reke, a je moral biti dogodek zelo kratkotrajen, saj ni bilo več vidnih sledi v reki, le na iztoku studencev v neposredni bližini je bila vidna rahla kalnost.

Nekje ravno ta čas pred tremi leti je župan Gregor Macedoni na mesečni novinarski konferenci govoril o tej temi in ugotovitvah pregledov novomeške Komunale. Projekt hidravličnih izboljšav za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Novem mestu, v sklopu katerega je bila prenovljena tudi Kandijska cesta, je bil, tako je ugotovila Komunala, v delu neustrezno izpeljan. Revizijska skupina, ki so jo na občini ustanovili za reševanja tega problema, je po pregledu vse dokumentacije prišla do zaključka, da je odvajanje fekalij petih zgradb v Kandiji namesto na novo zgrajenih fekalni vod ostalo priklopljeno na prejšnji mešani vod, ki je namenjen odvajanju meteornih voda z neposrednim izpustom v reko Krko.

Takrat je župan napovedal tudi sanacijo. Ta je bila, kot nam je zatrdil Simon Lukšič, vodje sektorja za odvajanje in čiščenje odpadnih vod na Komunali Novo mesto, tudi v celoti opravljena. »Vseh pet nepravilno priključenih objektov na Kandijski cesti je bilo prevezanih na fekalno kanalizacijo, tri so bile urejena uredile na način, da je bilo vgrajeno hišno tipsko črpališče, dva objekta pa je bilo mogoče prevezati prek gravitacijskih vodov. Dela so bila končana v začetku leta 2021,« pove.

Zakaj je torej znova prišlo do tega pojava? »Če poenostavim, je prvi razlog večja količina padavin, drugi pa obstoječi mešani kanalizacijski sistem odvajanja odpadnih in meteornih voda, ki je bil v večjem delu Novega mesta grajen v letih okoli 1980, podobno kot drugod po Sloveniji. V tem sistemu se po istem cevovodu pretakajo fekalne in meteorne vode. V času, ko ni padavin, se vse odvaja po omrežju do čistilne naprave, kjer se odpadne vode očistijo. Ko pa pride do padavin, se po istih cevovodih odvajajo tudi padavinske vode. Količina vode se takrat močno poveča, zato je pomembno, da se zadrži t. i. čistilni val, ki je obremenjen s smetmi in fekalnimi vodami. V tem primeru se vode stekajo v zadrževalni bazen, ki je na črpališču odpadnih voda v Kandiji. Od tu pa se nato presežki močno razredčene vode, ki je na pogled res rjave barve, prelivajo v Krko na več točkah prek razbremenilnikov. Eden teh je tudi ta pod Kandijskim mostom,« razloži Lukšič in doda, da je rešitev v ločevanju fekalne in meteorne kanalizacije, kar pa Mestna občina Novo mesto v okviru razpoložljivih sredstev tudi izvaja, saj gre za zahtevne in tudi zelo drage projekte. »V omenjenem primeru je treba obnoviti in ločiti celotno kanalizacijo na območju Grma, kar pa seveda pomeni tudi obnovo vse komunalne in cestne infrastrukture,« še pove.

Na novomeški občini dodajajo, da zaradi prepoznanih težav z občasnim pojavom onesnaženih voda v reki Krki pripravljajo podlage za pripravo projektne dokumentacije, ki bo v določeni meri razbremenila obstoječ fekalni in mešani sistem. S postavitvijo ustreznega razbremenilnega voda se bo, pravijo, zmanjšala pogostnost neželenih pojavov prelivanja razredčenih fekalnih vod, pomešanih z meteornimi vodami neposredno v reko.

Članek je bil objavljen v septembrski tiskani številki Dolenjskega lista

M. Žnidaršič

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava