Pravno obvestilo

Izdajatelj regionalnega informativnega portala Lokalno-aktualno.si Dolenjski list Novo mesto d.o.o. (v nadaljevanju izdajatelj) ne prevzema nikakršne odgovornosti za mnenja in stališča tretjih oseb, izražena na portalu. Uporabniki s svojimi zapisi ne izražajo mnenj uredništva ali z uredništvom povezanih fizičnih ali pravnih oseb.

Izdajatelj si prilašča pravico do urejanja, zaklepanja ali brisanja vsebin, ki jih smatra za neprimerne. Svoje odločitve ni dolžan pojasnjevati.

Izdajatelj prepoveduje uporabo besed in besednih zvez, ki žalijo ali pozivajo h kakršni koli obliki nestrpnosti. Prav tako si pridržuje pravico do brisanja vsebin, ki žalijo, pozivajo k nestrpnosti, oglašujejo, so prekomerno obsceni ali so v nasprotju z zakonodajo. Uporabnik prav tako ne sme objavljati propagandnih in oglaševalskih vsebin. Uporabniku je tudi prepovedano pridobivanje, zbiranje in shranjevanje osebnih podatkov ali nadlegovanje drugih uporabnikov. Za nespoštovanje določil uporabnik nosi polno materialno, moralno, odškodninsko in kazensko odgovornost.

Izdajatelj se zavezuje, da bo spoštoval zasebnost uporabnikov in njihovih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez privolitve uporabnikov. Izdajatelj si pridržuje pravico, da bo podatke uporabnikov uporabljal za potrebe lastne analize, s čimer se uporabnik izrecno strinja. Uporabnik ni dolžan razkriti svoje identitete, razen če se sam odloči za to. Izdajatelj portala se zavezuje k maksimalni skrbi za zasebnost vseh podatkov, kljub temu pa opozarja, da so zlorabe možne, vendar bo storil vse v njegovi moči, da jih bo preprečil.

Uporabnik, ki uredništvu posreduje vsebine, se strinja s prenosom svojih avtorskih, tako materialnih kot nematerialnih pravic na izdajatelja portala. Ob tem izdajatelj dovoljuje njihovo uporabo in trajno rabo za javne namene.

Uporabnik se zaveda, da bodo njegove trditve in komentarji na spletni strani predmet kritike in komentarjev drugih uporabnikov, zato se odpoveduje zahtevkom zoper druge uporabnike in zoper izdajatelja iz naslova žalitve, nepremoženjske škode in podobno.

Preberite si pravila o rabi piškotkov.

Izdajatelj Dolenjski list Novo mesto d.o.o. izrecno prepoveduje reprodukcijo vsebin objavljenih časopisu Dolenjski list, prilogi Živa, spletni strani www.dolenjskilist.si in www.lokalno.si. Za namene uporabe vsebin za pripravo in posredovanje t.i. kliping sporočil ste z družbo Dolenjski list Novo mesto d.o.o. dolžni skleniti pisno pogodbo.

Pripombe, komentarje, sugestije in kritike pošljite odgovorni urednici.

Volitve - Pravila za izrabo oglasnega prostora

Pravilnik za spremljanje volilne kampanje

Cenik oglaševanja - lokalne volitve 2022

Cenik oglaševanja - predsedniške volitve 2022

Cenik za oglaševanje na spletu 2022