Arhiv osmrtnic

Začetni datum: sobota, 15.6.2024, stran: 1

ZAHVALA

Ugasnila je luč življenja,
se prižgala luč spomina,
ko ostane v srcu tiha bolečina.

4. junija smo se poslovili od našega dragega

MARTINA PEŠCA

s Stojanskega Vrha.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sosedom za izrečena ustna in pisna sožalja. Hvala vsem za izrečene tolažilne besede in denarno pomoč. Hvala gospodu Žičkarju za organizacijo pogreba in župniku Francetu Novaku za lepo opravljen pogrebni obred. Iskrena hvala kolektivu Lekarne Maribor, kolektivu OŠ Cerklje ob Krki, članom kluba KZA Brežice in VTD Gadova peč. Hvala tudi vsem tistim, ki ste nam kakor koli pomagali, pa vas nismo posebej imenovali.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

Noč v korakih mirnega je sna
vzela kar življenje da.
Pot zdaj tvoja vodi tja,
kjer so drugi tvoji že doma.

Mnogo prezgodaj in z bolečino v srcu smo se 5. junija na brežiškem pokopališču poslovili od našega

JOŽETA FRANKA

iz Brežic.

Iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, dobrim sosedom in znancem za izrečene besede sožalja, tolažbe, za stiske rok in tople objeme, za darovane sveče, cvetje ter denarne prispevke. Zahvala našemu gospodu župniku Ivanu Šumljaku za lepo opravljen obred, Aniti Veršec za zaigrano pesem njegovega srca, Tomiju Galiču za besede slovesa. Hvala podjetju Komunala Brežice in pogrebni službi Žičkar za organizacijo in izvedbo pogreba, cvetličarni Colarič za čudovite cvetlične aranžmaje in okrasitev. Hvala Štefki in Bernardki za pomoč v vežici. Posebej se zahvaljujemo vsem njegovim tovarišem in tovarišicam iz PGD Brežice mesto, Brežice okolica, Bukošek in DVD Mala Erpenja za častno spremstvo k njegovemu grobu. Za zdravstveno pomoč in podporo v času njegove bolezni se zahvaljujemo osebju internega oddelka II. SB Brežice, dr. Kseniji Žnideršič, lekarni Brežice, reševalni službi ZD Brežice, urgentnemu centru, patronažni sestri Ireni, kliniki Golnik, onkološkemu inštitutu Ljubljana ter osebju mobilne paliativne nege iz Novega mesta. Iskrena hvala vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih kakorkoli pomagali in stali ob strani, se poslovili od Jožeta in ga pospremili k večnemu počitku.

Romana z družino

ZAHVALA

V ožjem krogu smo se poslovili od našega dragega

BORISA PAVLINA

iz Dobove.

Kdor bi se od njega želel posloviti, lahko to stori na kraju njegovega zadnjega počitka na dobovskem pokopališču.

Vsi njegovi

Sporočamo žalostno vest, da je v 80. letu starosti umrla

MARIJA ZALOKAR

iz Gubčeve ulice v Krškem.

Pogreb bo v torek, 18. junija, ob 16. uri na pokopališču v Krškem. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 91. letu starosti umrla

MARIJA KLJUN

iz Brezja pri Senušah 22.

Pogreb bo v sredo, 19. junija, ob 14. uri na pokopališču v Leskovcu pri Krškem. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 70. letu starosti umrl

JOŽEF MUC

s Primostka 29.

Pogreb bo v soboto, 15. junija, ob 15. uri na pokopališču v Podzemlju. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist cerkve sv. Martina v Podzemlju.

Sporočamo žalostno vest, da je v 72. letu starosti umrla

IRENA PROSENC

iz Šentjurja na Polju.

Pogreb bo v ponedeljek, 17. junija, ob 16. uri na pokopališču v Šentjurju na Polju. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 81. letu starosti umrla

HEDVIKA KEŠE

s Ceste prvih borcev v Brestanici.

Pogreb bo v torek, 18. junija, ob 16. uri na pokopališču v Brestanici. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo.

Sporočamo žalostno vest, da je v 84. letu starosti umrla

ZOFIJA OBLAK,

rojena Kunšek,

iz Podgorja ob Sevnični 16.

Pogreb z mašo bo v petek, 14. junija, ob 16. uri na pokopališču v Sevnici. Žara bo na dan pogreba bo od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Sporočamo žalostno vest, da je v 70. letu starosti umrl

JOŽE PAVLOVIČ

z Vinjega Vrha 6.

Pogreb bo v četrtek, 13. junija, ob 16. uri na pokopališču v Bušeči vasi. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

1 2 3 4 5 ...