Velik interes za študij strojništva na FINI Novo mesto

8.6.2015 | 13:55

Prva generacija diplomantov FINI s predstavnikom soustanovitelja fakultete, direktorjem Šolskega centra Novo mesto Štefanom Davidom, v.d. direktorja mag. Matejem Forjanom in v.d. dekanje mag. Vero Smodej v decembru 2014

Prva generacija diplomantov FINI s predstavnikom soustanovitelja fakultete, direktorjem Šolskega centra Novo mesto Štefanom Davidom, v.d. direktorja mag. Matejem Forjanom in v.d. dekanje mag. Vero Smodej v decembru 2014

Vabimo vas na informativni dan, ki bo 11.6.2015 ob 17.00 uri v predavalnici N1_4 (nova stavba), na lokaciji fakultete (Šegova ulica 112, Novo mesto).

Interes za študij na Fakulteti za industrijski inženiring je že v prvem prijavnem roku (16.2.-30.6.2015), primerjalno z enakim obdobjem v preteklem študijskem letu, zelo velik. Fakulteta je prejela preko 40 informativnih prijav, številni kandidati so že oddali prijavo za vpis.

Razlogov za povečan interes je več:

Zelo visoka stopnja zaposljivosti diplomiranih inženirjev strojništva. Tudi v času gospodarske krize delodajalci v Sloveniji in tudi globalno nenehno izražajo potrebe po strokovnih kadrih, katerih znanja obsegajo tehnična in tehnološka znanja, uporabna na več področjih. Fakulteta s svojimi študijskimi programi sledi potrebam trga dela, gospodarskega razvoja in konkurenčnosti gospodarstva. Na spletni strani vsakodnevno objavi več prostih delovnih mest za diplomirane inženirje strojništva. Enako povpraševanje po diplomiranih inženirjih strojništva je na ravni EU in globalno. Diplomirani inženir strojništva je poklic prihodnosti.

Neposredno v 2. letnik se lahko vpišejo diplomanti kateregakoli študijskega programa višje strokovne šole (Strojništvo, Elektroenergetika, Mehatronika, Informatika idr.). S pridobljenim strokovnim naslovom “diplomirani inženir strojništva” si diplomanti fakultete zagotovite perspektivo na področju zaposlovanja in nadaljnjega razvoja.

Povečuje se interes kandidatov, ki so diplomirali na suficitarnih družboslovnih študijskih programih, vendar zaposlitve dolgoročno doma in v tujini ne morejo dobiti. V skladu z Merili za prehode se lahko vpišejo neposredno v 3. letnik FINI in do oddaje teme diplomske naloge opravijo diferencialne izpite, ki izhajajo iz razlik med programoma.

Študenti, ki so se v visoko šolstvo vpisali pred uvedbo novih študijskih programov, se lahko izobražujejo in končajo študij pod pogoji, ki so veljali ob njihovem vpisu, vendar najdlje do izteka študijskega leta 2015/2016. Tudi ti kandidati se lahko v odvisnosti od opravljenih obveznosti na prvotnem študijskem programu vpišejo neposredno v višji letnik FINI.

FINI je edina fakulteta v Sloveniji, ki izvaja študij strojništva na daljavo v kombinirani obliki. Študijski program strojništva želi fakulteta približati potencialnim študentom na območju celotne Slovenije in zagotoviti povečan vpis v tehniške programe tudi na nivoju države. Na ta način lahko študenti v domačem okolju razvijajo svoje ustvarjalne in poslovne ideje, iščejo prostor in možnosti za osebni in poklicni razvoj (e-učilnica, multimedijska gradiva, posneta predavanja, izpiti na daljavo). Tudi stroški študija so v domačem okolju nižji.

Stroški študija na FINI so bistveno nižji kot stroški študija strojništva na drugih primerljivih študijskih programih. Nizke stroške študija fakulteta zagotavlja v primerjavi z velikimi in togimi sistemi z optimalno organizacijo študijskega procesa in z izvedbo laboratorijskih vaj v visokotehnoloških podjetjih.

Stroški študija se lahko poravnajo na 12 obrokov brez obresti.

FINI zagotavlja okolje in pogoje, potrebne za implementacijo učenja in poučevanja, ki je osredotočeno na študente in ki vključuje študente kot aktivne udeležence. Študenti so kot partnerji aktivno vključeni v vse procese izobraževanja in spremljanja kakovosti. Študent je soustvarjalec in sooblikovalec učnih vsebin in novih znanj, kar prispeva k učinkovitejšemu učenju. Tako učenje omogoča njegov osebni razvoj in predvsem razvijanje kritičnega mišljenja posameznika.

FINI je majhna fakulteta, ki se intenzivno prilagaja potrebam študentov z organizacijo terminov predavanj, z dosegljivostjo referata, z dosegljivostjo in razpoložljivostjo visokošolskih učiteljev. Izpostavljene prednosti so sposobnost hitrega reagiranja na priložnosti in spremembe ter učinkovita komunikacijska mreža, ki omogoča hitro reševanje notranjih problemov in omogoča hitro prilagajanje spremembam v okolju.

FINI Novo mesto

Oglasno sporočilo

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava