Literarni večer: Josip Jurčič: Pripovednik svojega in našega časa, gasilski dom Muljava

3.3.2022 | 19:00

Vabimo vas na na predstavitev še zadnje in najpomembnejše knjige o Jurčiču, ki je nastala v Jurčičevem letu. Gre za biografijo Urške Perenič, dr. prof. slovenistike s Filozofske fakultete.

da počastimo zaključek Jurčičevega leta s pisateljico Urško Perenič, kulturnim programom in moderatorko Bernardo Žarn.

Z nami bodo tudi člani organizacijskega odbora Jurčičevega leta, Muljavci in predstavniki ministrstva za kulturo.

Dogodek bo potekal v okviru projekta "Srečava se v knjižnici", v partnerstvu knjižnice in občine.

Več informacij: 031 707 978 (Ksenija Medved, vodja knjižnice)

*V Jurčičevem letu je nastalo 80 strokovnih člankov, knjig, slikanic, filmskih zapisov, elektronskih knjig o Jurčiču in ponatisov njegovih del, od teh naj omenimo pomembnejše: Prvi je bil izvirni mladinski fantastični roman Sabine Koželj Horvat z naslovom "Deseta dežela". Temu so sledile knjižne izdaje Ivana Sivca, Prvi pomladni cvet, sledila je prva, jubilejna izdaja Pripovedke o beli kači v knjižni obliki, Urška Perenič je napisala znanstveno študijo "Josip Jurčič: Pripovednik svojega in našega časa", Mihael Glavan in Damijan Stepančič pa sta ustvarila strip z naslovom "Naš Jurčič". Izšla je tudi zbirka Jurčičevih misli "Človeško srce je kakor nebo", še štirje prevodi "Kozlovske sodbe v Višnji Gori" v tuje jezike in tako dalje. Tukaj niso zajete vse uprizoritve, tudi na Jurčičevi domačiji, risanka "Jama, po kateri se pride na oni svet", dokumentarni filmi, trije simpoziji, to, da so v NUK-u digitalizirali njegovo zapuščino, da nastajajo moderni učni pripomočki, razstave, pripovedi ob kamišibaju, plesi, opera in nešteto medijskih javljanj iz naše občine.