DL: Romi in škoda - Ali jim sploh kdo kaj more?

30.10.2022 | 18:40

Kamen, skrit v senu, in stroj se pokvari ...

Kamen, skrit v senu, in stroj se pokvari ...

Povožena in uničena koruza, le zakaj?

Povožena in uničena koruza, le zakaj?

Konj na cesti je v okolici Dobruške vasi že skoraj nekaj vsakdanjega.

Konj na cesti je v okolici Dobruške vasi že skoraj nekaj vsakdanjega.

Red sena, ki je ni več - posušeno krmo so neznani nepridipravi pokradli.

Red sena, ki je ni več - posušeno krmo so neznani nepridipravi pokradli.

Vaščani iz okolice romskega naselja Dobruška vas opozarjajo na vse večjo škodo zaradi kraj na njihovih njivah, travnikih – Tudi nagajanja kmetom – Na delu Romi – PU NM: Policija razmere jemlje resno in se trudi za boljšo varnost

»A ni dovolj, da nam že narava ni prizanesla?! Zdaj pa je dnevno vse več tudi kraj pridelkov z njiv, predvsem koruze,« tožijo vaščani Dobruške vasi, Dobrave pri Škocjanu, Čučje mlake, Hudenj in drugih vasi v bližini romskega naselja Dobruška vas.

V mislih imajo tamkajšnje Rome, ki jim povzročajo stalne probleme, stanje pa se ne izboljšuje. Živali Romov, v glavnem gre za konje, se pasejo po bližnjih travnikih in njivah ter uničujejo pridelke kmetov. Dnevno se pojavljajo kraje poljščin, krme in uničevanje pridelkov, kot pravijo, v zadnjem času predvsem koruznih strokov. Živali Romov se tudi nenadzorovano sprehajajo po romskem naselju in okrog, celo po cestah, ter tako ogrožajo prometno varnost in varnost vaščanov.

ŽIVALI JA, ZEMLJE NE?!

»Sprašujemo se, kako ima lahko nekdo toliko živali, a brez metra lastne zemlje?! Kdo to dovoli oz. kdo to kontrolira?« razmišljajo prizadeti krajani in povedo tudi, da je veliko čisto navadnega nagajanja kmetom. Romi jim nastavljajo kamne in nevarne predmete v travo in na njive, zaradi česar se uniči kmetijska mehanizacija. S konjsko vprego se Romi tudi mirne duše vozijo po koruzi in travnikih ter povzročajo škodo. Večkrat je slišati tudi strelno orožje, zaradi česar se krajani počutijo ogrožene.

»Romi imajo 24 ur časa dnevno, da si vse stvari ogledajo in lotijo. Največkrat pa ves ta kriminal počnejo zaradi navadne žlehtnobe in nagajanja, od česar nima koristi nihče. Seveda stvari prijavljamo policiji; tako smo dogovorjeni, a pri teh zadevah je težko najti storilca. Če se to že zgodi, kaj mu pa kdo more? Policija sicer stvari jemlje precej resno, a sodstvo se ne odziva,« pravijo vaščani Hudenj, ki so obupani in razmišljajo o mogočih rešitvah.

»Naj se naredi 24-urni nadzor v bližini naselja. Policija naj se s cest preseli še na obhode in varovanje zemljišč. Ali pa naj varovanje organiziramo sami?« se sprašujejo.

POLICIJA ODGOVORNO

Na PU Novo mesto ob tej temi postrežejo s podatki o prekrških in kaznivih dejanjih, za katere – kot običajno poudarijo – jih lahko locirajo le po kraju, ne pa po osebah, ker takih podatkov ne zbirajo.

Robert Perc, vodja OKC Novo mesto, jasno pove, da Dobruško vas obravnavajo kot varnostno obremenjeno območje zaradi pogostih kršitev oz. prijav kršitev na številko policije 113. Lani in letos tu izstopajo dogodki s področja kriminalitete in prometne varnosti. V prvih osmih mesecih letošnjega leta so imeli 148 intervencij, lani v vsem letu pa 224 (v letu 2021 jih je bilo 260, leta 2020 260, v letu 2019 pa 197).

Skupno število kaznivih dejanj do 7. septembra (primerjalno z lani) je v občini Škocjan malce večje – 76 (65). Prednjačijo premoženjska kazniva dejanja (tatvine in poškodovanja tuje stvari), in sicer so jih letos obravnavali 68 (46).

ZAKAJ NI PRIJAV?

»Opozarjamo na primer dobre prakse doslednega prijavljanja tatvin iz trgovin – letos je bilo 22 kazenskih ovadb – tudi manjših, saj je tako mogoče lažje preganjati storilce. Zato število kaznivih dejanj letos odstopa,« pojasni Perc.

Na policiji sicer opažajo, da za kršitve in kazniva dejanja za manjše škode ni prijav, ker oškodovanci ne želijo pregona. »Lahko razumemo, da se ne želijo bosti s sistemom in potencialnimi osumljenci, vendar to hkrati onemogoča učinkovitejši pregon storilcev. Policisti se na zaznane kršitve in prijave odzovemo in ob izpolnjenih zakonskih pogojih storilce kaznujemo (prekrški) ali kazensko ovadimo na okrožno državno tožilstvo (za sume kaznivih dejanj, tudi manjših). Pri dejanjih manjše škode, ki meji na vandalizem, npr. uničene poljščine, ali prekrške s področja javnega reda in miru (npr. glasna glasba, nedostojno vedenje itn.) policisti kršilcem na kraju napišejo plačilni nalog ali uvedejo prekrškovni postopek ali pa tudi napišejo predlog za uvedbo postopka drugemu prekrškovnemu organu, npr. za kurjenje smeti. Žal je učinek kratkotrajen, saj velikokrat glob ni mogoče izterjati in je 'nabiranje' plačilnih nalogov postal izkrivljen način dviga 'ugleda' znotraj skupnosti,« pove Perc.

OBVEŠČAJO DRUGE

Na policiji se zelo zavedajo, da je razkorak med statistiko in občutkom varnosti krajanov, ki živijo v bližini Dobruške vas, dejstvo. Zato razmere jemljejo resno in v zagotavljanje varnosti vlagajo veliko kadrovskih virov in organizacijskih rešitev. Septembra so zaradi ponavljanja deviantnih ravnanj še bolj povečali prisotnost policistov v škocjanski občini, še posebej v okolici Dobruške vasi. Pri delu jim pomagajo tudi enote drugih policijskih uprav, nemalokrat tudi policist s konji, ki opravljajo naloge na njivah in poljih, da bi preprečili tatvine in škodo.

Pri kršitvah javnega reda in miru na zabavah z glasno glasbo glasbeniki pogosto nimajo urejenega statusa in gre za delo na črno, kar policisti poročajo pristojnim ustanovam. V primeru potepuških psov obveščajo pristojno veterinarsko inšpekcijo, gradbeno inšpekcijo za primere zaznanih novogradenj zaradi suma nezakonite gradnje itn.

»PU Novo mesto in PP Šentjernej pri reševanju problematike v okviru svojih pristojnosti sodelujeta z Občino Škocjan,« še zatrdi Robert Perc.

Članek je bil objavljen v 37. številki Dolenjskega lista 15. septembra 2022

L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava