DL: 40 let DSIT - Za napredek stroke

3.3.2023 | 12:00

Člani DSIT Novo mesto so v okviru strokovnih ekskurzij v najpomembnejših slovenskih podjetjih s področja strojništva 24. novembra obiskali TPV Brežice. (Foto: arhiv DSIT)

Člani DSIT Novo mesto so v okviru strokovnih ekskurzij v najpomembnejših slovenskih podjetjih s področja strojništva 24. novembra obiskali TPV Brežice. (Foto: arhiv DSIT)

Že od začetka so bili zelo dejavni in so danes med najdejavnejšimi tovrstnimi strokovnimi združenji v Sloveniji

Društvo strojnih inženirjev in tehnikov Novo mesto (DSIT) letos praznuje 40 let delovanja. Jubilej so proslavili v Gostišču Pugelj v Ždinji vasi s slovesnostjo, ki so se je poleg članov društva udeležili številni predstavniki stroke, družbenih organizacij in podjetij, s katerimi društvo dobro sodeluje in so v večini tudi njihovi podporniki in donatorji, brez katerih bi bilo delo društva okrnjeno in manj kakovostno.

Poskusi ustanovitve društva segajo že v čas okoli leta 1960, vendar pa je bilo takrat v Novem mestu in na Dolenjskem nasploh še zelo malo strojnikov, pa tudi gospodarstvo ni bilo tako močno kot leta 1982, ko je iniciativni odbor na čelu z dr. Borutom Pretnarjem uspešno izpeljal ustanovni občni zbor in so sprejeli pravila društva. DSIT Novo mesto danes združuje okoli 160 članov, dejavno mrežo poverjenikov, ki delujejo v več podjetjih v regiji, ki jo društvo pokriva. Organiziranih imajo več sekcij, od katerih jih kar nekaj, tako kot sicer tudi društvo v celoti, zelo dobro sodeluje z gospodarstvom.

Društvo DSIT Novo mesto je bilo že od samega začetka delovanja zelo dejavno in je danes med najdejavnejšimi tovrstnimi strokovnimi združenji v Sloveniji. Njihovo osnovno poslanstvo je združevati strokovnjake s področja strojništva in z njim povezanih strok, da bi z organiziranim delom uspešneje reševali strokovna vprašanja, s tem prispevali k razvoju in napredku stroke in proizvodnih sil, uveljavljanju inovacij in širjenju znanja. Prav tako so pomembni tudi njihova nenehna skrb za vzgojo strokovnjakov, spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja članov, gojenje stanovske zavesti, vključevanje študentov v društvo in skrb za njihov strokovni razvoj. Svoje cilje uresničujejo predvsem s strokovnimi predavanji in seminarji, strokovnimi ekskurzijami doma in v tujini, strokovnimi in družabnimi srečanji ter s specializiranim strokovnim delom v sekcijah.

DSIT Novo mesto povezan v Zvezo strojnih inženirjev Slovenije, dobro pa sodelujejo tudi z nekaterimi drugimi strokovnimi društvi in sekcijami doma in v tujini. Sodelujejo tudi z raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami, Fakulteto za strojništvo v Ljubljani, Višjo strojno šolo in Šolskim centrom Novo mesto, ter z gospodarstvom Dolenjske in Bele krajine.

Na slovesnosti v počastitev jubileja so v kulturnem programu nastopili učenci Glasbene šole Novo mesto in član DSIT Marjan Hribar, ki je recitiral svoje pesmi, po slovesnem uradnem delu pa je sledilo prijetno druženje in mreženje.

Članek je bil objavljen v 51. številki Dolenjskega lista 22.  decembra 2022

Mojca Leskovšek Svete

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava