DL: Po požaru v sortirnici odpadkov - Po okoljski katastrofi bo prepozno

8.3.2023 | 12:10

Jožica Stegne Martin Baznik in Miljenko Muha

Jožica Stegne Martin Baznik in Miljenko Muha

Jože Stibrič: Ni treba, da rešujemo komunalno problematiko skoraj vse Slovenije. Če bi veter pihal z isto močjo v smeri jugozahoda, požara ne bi pogasili teden dni – Kostak napoveduje nove preventivne ukrepe

Na prvi novoletni dan je v popoldanskem času ponovno zagorelo na Kostakovem Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad (CRO SSG). »Tudi tokrat smo jo odnesli brez posledic, saj se je dim valil vzhodno od vasi. Velika verjetnost obstaja, da je v tretje ne bomo odnesli tako dobro. Kljub razpravi na zboru krajanov 31. avgusta lani, po prvem požaru v avgustu, ugotavljamo, da določene zaveze oz. sklepi s točno določenimi nalogami in terminski določitvami niso bili izpolnjeni. Glede na to, da je v deponiji ponovno zagorelo, vmes je gorelo tudi v novembru, ko je zgorel stroj za stiskanje, se sprašujemo, ali so bili v zadostni meri izvedeni obljubljeni ukrepi in kdo je odgovoren za to. Sprašujemo se, kdo nam sploh lahko da zagotovila, da podobnega primera ne bo več, upoštevajoč dejstvo, da nismo dobili odgovorov na vprašanja, in ne vemo več, komu lahko sploh še zaupamo. Ali so inšpekcijske službe slepe in ali sploh delujejo?« je ogorčen Jože Stibrič, novi predsednik Sveta Krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad in Spodnja Libna.

Krajani Spodnjega Starega Gradu zahtevajo, da se »nenormalna količina« mletega odpada iz zaloge nemudoma odstrani iz njihovega okolja, kar je po njihovem prepričanju edino zagotovilo, da ne bo spet zagorelo. »Predelava in sortiranje naj se prilagodita potrebam našega ožjega okolja. Ni potrebno, da rešujemo komunalno problematiko skoraj celotne Slovenije. Od krškega občinskega sveta zahtevamo, da se ta problematika obravnava prednostno in da se najdejo ustrezne rešitve. Če bi veter pihal z isto močjo v smeri jugozahoda, verjamemo, da požara ne bi pogasili teden dni. Po okoljski katastrofi, ki smo ji bili zelo blizu, bo prepozno. Župan in občinski svet ter lastniki in družba Kostak kot upravljavec morajo narediti korak v rešitev ogrožanja prebivalcev. Samo obljube nam ne pomagajo in vodijo v državljansko nepokorščino. Prebivalci Spodnjega Starega Gradu že leta opozarjamo na nepravilnosti (hrup, smrad, promet vlačilcev skozi naselje) in zahtevamo odgovore ter končno tudi ukrepanje,« nam je še povedal Stibrič.

Že na avgustovskem zboru krajanov je Stibrič spraševal, ali je pohlep kapitala tako močen, da se iz leta v leto odlaša z rešitvami, ki jih v strahu za svoje zdravje predlagajo krajani. Povedal je, da so končno pri Kostaku le zakrpali ograjo, v kateri je bilo več lukenj, ki so Romom omogočale dostop do sanitarne deponije in raznašanje odpadkov.

KOSTAKOVA POJASNILA

Direktorica Sektorja za ravnanje s surovinami pri Kostaku Jožica Stegne (Foto: P. P.)

Direktorica Sektorja za ravnanje s surovinami pri Kostaku Jožica Stegne (Foto: P. P.)

Kot pravijo v Kostaku, so zadnji požar v Centru za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad »z vso resnostjo preučili, in sicer z vidika pojavnosti nevarnega dogodka, analize vzroka za nastali požar in preventivnih ukrepov, da v prihodnje izključimo podobne dogodke. Tudi glede omembe o vpletenosti Romov smo zadevo preverili, vendar nismo ugotovili nobene povezave. Bomo pa dodatno organizirali obhode in povečali videonadzor, da zmanjšamo vdore na sam center.«

Sešli so se tudi predstavniki Poklicne gasilske enote Krško. »Iz pridobljenih informacij glede lokacije začetka požara lahko ta trenutek sklenemo, da je prišlo do samovžiga na skladišču kosovnih odpadkov. Kaj je bil vzrok za to, v tem trenutku ne moremo jasno ugotoviti, je pa velika verjetnost, da je prišlo do samovžiga zaradi odlaganja vnetljivih snovi (baterije, vnetljive spojine), kar sicer ne sodi v sklop kosovnih odpadkov, vendar je stopnja ozaveščenosti glede ločevanja tovrstnih odpadkov še vedno nizka,« sporočajo iz Kostaka.

Da bi kar najbolj zmanjšali tveganja za nove požare, so se odločili za dodatno selekcijo pri skladiščenju posameznih vrst kosovnih odpadkov. S tem bodo imeli večji pregled in manjše količine odpadkov na enem mestu. Napovedujejo tudi sondiranje skladiščenih odpadkov za ugotavljanje temperature in spremljanje odstopanj, kar bo podlaga za preventivno ukrepanje pa tudi dodatno fizično kontrolo in selekcijo ob sprejemu kosovnih in drugih nenevarnih odpadkov v nadaljnjo predelavo. S službo varovanja, ki že zdaj opravlja preventivne obhode celotnega centra tudi zunaj delovnega časa in ob praznikih, se dogovarjajo za povečanje frekvence obhodov in obsega varovanja ter povečanja kontrol s termovizijsko kamero.

»Interno zaposlujemo dodatne sodelavce na področju varstva pred požarom z namenom preventivnega delovanja in zgodnjega odkrivanja potencialnih rizičnih stanj. Z navedenimi preventivnimi varnostnimi ukrepi želimo vzpostaviti takšno delovno okolje v procesu obdelave nenevarnih odpadkov, ki bo omogočalo takojšnje zaznavanje potencialnih žarišč in ukrepanje, preden do požara sploh pride,« nam je med drugim sporočila direktorica Sektorja za ravnanje s surovinami pri Kostaku Jožica Stegne. Z vodjo za ravnanje s surovinami na CRO SSG Martinom Baznikom in s predsednikom uprave Kostaka Miljenkom Muho so poleti predvsem po zaslugi Muhe, ki je prevzel odgovornost in se krajanom opravičil za avgustovski požar, pa tudi s pomočjo pojasnil krškega župana Mirana Stanka, še nekako pomirili krajane, da duh ni ušel iz steklenice. Jim bo uspelo tudi tokrat? Krajani namreč zahtevajo ukrepe, ne le obljub.

Članek je bil objavljen v 2. številki Dolenjskega lista 12.  januarja 2023

Pavel Perc

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava