DL: Portret tedna - Jožica Rešetič

22.3.2023 | 14:45

DL: Portret tedna - Jožica Rešetič

Jožica je medicinska sestra. Ko je bila še majhna in je še živela pri starših na Gorenjem Polju ter se je še pisala Košmerlj, si je želela biti vzgojiteljica. A šola za vzgojiteljice je bila v Ljubljani in starši je niso pustili od doma. Želela si je delati z otroki in pomagati ljudem, zato se je odločila za srednjo medicinsko šolo, ki je bila v Novem mestu. Zanimivo, da ji je od vseh učiteljev iz osnovne šole – obiskovala jo je v Dolenjskih Toplicah, večino časa še tisto staro nad Bučarjevim mlinom, ki so jo zdravilišča, potem ko je ravnatelj Cirnski zgradil novo šolo pod Cvingerjem, preuredila v restavracijo Rog, kamor je Jožica, ko je bila že starejša, rada hodila na plese – v spominu ostala stroga učiteljica matematike in fizike, njena razredničarka Fanika Černe, ki ji je vcepila nekatere pomembne vrednote, ki človeku lahko veliko pomagajo v življenju: odgovornost, zanesljivost, natančnost in točnost. Po maturi se je najprej hotela zaposliti v vrtcu, a si je premislila in se vpisala na šolo za višje medicinske sestre.

Takrat je bilo višjih medicinskih sester še zelo malo, tudi zaradi verjetno prestrogih profesorjev pri anatomiji in zdravstveni negi, zaradi katerih je večina študentk odnehala že v prvem letniku. So ji rekli, da ji ne bo šlo, a ji je uspelo in leta 1982, pred dobrimi štiridesetimi leti, se je kot višja medicinska sestra zaposlila na oddelku za žilno, plastično in otroško kirurgijo v novomeški bolnišnici, v kateri dela še danes, le da na povsem drugem in drugačnem delovnem mestu, saj se je vmes še veliko izobraževala, postala diplomirana medicinska sestra, diplomirala na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, opravila specializacijo iz izobraževanja in pedagogike na Fakulteti za menedžment v Kopru in znanstveni magisterij iz organizacije dela na področju kakovosti.

Leto 2004 je bilo zanjo prelomno. Do tega leta je bila predsednica sindikata delavcev v zdravstveni negi v Splošni bolnišnici Novo mesto, v kateri je prav to leto začela voditi koordinacijo prostovoljstva, kamor so bili najprej vključeni dijaki srednje zdravstvene šole, pozneje pa so se vanj vključili tudi študentje, odrasli prostovoljci in dijaki splošne gimnazije. Tega leta so jo bralci Dolenjskega lista izbrali za naj medicinsko sestro na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju in tega leta je prevzela vodenje Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto, ki je prostovoljno, samostojno, neprofitno združenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki delujejo na področju zdravstvene nege. Društvo, ki ima 1.300 članov, letos praznuje 60-letnico delovanja in Jožica Rešetič je še vedno njegova predsednica. Sodelovala je tudi pri ustanovitvi Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto, na kateri je danes tudi predavateljica.

Jutri dopoldne se bodo v Dolenjskih Toplicah začeli 14. dnevi Marije Tomšič, izobraževalno srečanje delavcev v zdravstveni negi. Marija Tomšič je bila prva šolana medicinska sestra na Dolenjskem, na njeno pobudo pa je bil leta 1952 ustanovljen novomeški pododbor Društva medicinskih sester Slovenije, ki je bil predhodnik pred šestdesetimi leti ustanovljenega Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto. Tomšičeva je imela izjemno veliko in pomembno vlogo pri povojnem izobraževanju medicinskih sester na Dolenjskem, ki so se v prvih povojnih letih izobraževale kar med delom ob bolniški postelji. Ena izmed pobudnic za organizacijo dnevov Marije Tomšič je tudi Jožica Rešetič, ki je kot predsednica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto, ki dneve organizira, tudi ena izmed gonilnih sil organizacije srečanja.

Ko sliši ljudi govoriti, da so danes težki časi, Jožica pravi, da so bili vedno težki časi, vendar take preizkušnje, kot so jo zdravstveni delavci doživeli v letih 2020 in 2021, že dolgo ni bilo. Tudi o tem bo govorila jutri na Dnevih Marije Tomšič Jožica Rešetič in opozorila na pomanjkanje kadra, s katerim so se še posebej v zadnjem času srečevali zdravstveni zavodi na našem območju. »Kljub pomanjkanju kadra zdravstvena nega na našem območju še vedno deluje strokovno, odgovorno, natančno in z veliko posluha do pacientov in njihovih svojcev,« meni Jožica Rešetič, ki bi se, kot pravi, če bi se še enkrat odločala, vnovič odločila za ta težek in lep poklic.

Članek je bil objavljen v 3. številki Dolenjskega lista 19.  januarja 2023

Igor Vidmar

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava