DL: Cesta dotrajana - Na obnovo dolgo čakajo

29.11.2023 | 13:30

Cesta na Hrastno je v slabem stanju. (Foto: D. S.)

Cesta na Hrastno je v slabem stanju. (Foto: D. S.)

Prebivalci Hrastnega sprašujejo, kdaj bo na vrsto prišla obnova uničene ceste do njihove vasi – Tudi letos v proračunu občine za to ni denarja – Kdaj krožišči v Prelesju in Slovenski vasi?

Prebivalci Hrastnega v občini Šentrupert opozarjajo na dotrajano lokalno cesto, ki pelje do njihove vasi. »Kadar se po njej voziš z avtomobilom, moraš ponekod kar paziti, da ne zapelješ v kakšno luknjo. Mislim, da je to najbolj uničena cesta v naši občini in jo je nujno treba obnoviti,« pravi prebivalec Hrastnega Dejan Starič.

Na Hrastnem živi nekaj več kot 40 ljudi, ki se vsak dan vozijo po tej zelo slabi cesti. Poleg tega v njihovo vas pride tudi šolski kombi, ki pobere osem šoloobveznih otrok. »Cesta, po kateri se vozijo v šolo, je v katastrofalnem stanju. Asfaltirana je bila pred 37 leti v režiji vaščanov in nekdanje Krajevne skupnosti Šentrupert. Ob ustanovitvi občine je bila v prvem planu za obnovo. Hoteli so preplastiti cesto od Vrha proti Hrastnemu, vendar so se zaradi zelo slabega stanja ceste odločili, da temeljito obnovijo samo del do odcepa za Hrastno. Preostalo naj bi uredili v prihodnje. A prebivalci Hrastnega tega do danes še nismo dočakali. Večkrat je bilo že obljubljeno, nikoli pa uresničeno. Zato občino in vse pristojne sprašujem, kdaj se bo kaj premaknilo v tej smeri,« sprašuje Starič.

Obrnili smo se na šentrupertskega župana Tomaža Ramovša, ki je dejal, da tudi letos ne gre pričakovati, da bi tam zabrneli stroji. »Letošnji proračun je usmerjen v poplačilo večjega dela sodno zapadlih in drugih obveznosti s ciljem, da bomo v prihodnjih letih lažje delovali,« pravi Ramovš.

Po prenovi pa kličejo tudi druge občinske ceste, saj se je v zadnjih letih zaradi bremen iz preteklosti, ki so zahtevala poplačilo, vanje malo vlagalo. Na vprašanje, ali je letos v proračunu predvidena kakšna naložba za ceste, župan odgovarja, da večino denarja za naložbe na cestnem področju namenjajo za poplačilo računov naložb, ki so bile izvedene lani. Kateri odseki cest bodo prihodnje leto prišli na vrsto za prenovo, pa se bodo odločili skupaj z občinskim svetom. »Želim si, da bi bila omenjena cesta proti Hrastnemu med prvimi naložbami,« dodaja Ramovš.

Povprašali smo ga še, kako kaže z gradnjo krožišč na državni cesti v Prelesju in Slovenski vasi. »Za obe krožišči na državnih cestah, ki jih vodi upravljavka ceste, Direkcija RS za infrastrukturo, se pridobivajo zemljišča, ki so podlaga za nadaljevanje naložb. Letos sta predvidena ureditev vseh potrebnih služnosti in odkup zemljišč za krožišče v Prelesju, gradbeni stroji pa, upam, bodo zabrneli, takoj ko bo imel upravljavec državnih cest na razpolago finančna sredstva. Za krožišče v Slovenski vasi se dokončuje izdelava projektne dokumentacije, potekajo še zadnja usklajevanja z lastniki zemljišč. Upam, da se bomo uskladili čim prej, da se lahko ta faza konča in preidemo v izvedbeno fazo,« pojasnjuje Ramovš.

Članek je bil objavljen v septembrski tiskani številki Dolenjskega lista

Rok Nose

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava