DL: Vodovod Vinji Vrh - visoka cona: Dovoljenje imajo, denarja še ne

10.12.2023 | 14:00

Šmarješki svetniki so zadovoljni, da bo končno kmalu celoten Vinji Vrh opremljen z javnim vodovodom. V sredini župan Marjan Hribar, na desni direktorica OU Mateja Kotnik. (Foto: L. M.)

Šmarješki svetniki so zadovoljni, da bo končno kmalu celoten Vinji Vrh opremljen z javnim vodovodom. V sredini župan Marjan Hribar, na desni direktorica OU Mateja Kotnik. (Foto: L. M.)

Občina Šmarješke Toplice je nedavno dobila gradbeno dovoljenje za vodovod Vinji Vrh – visoka cona – Naložba vredna okoli dva milijona evrov, računajo na nepovratna sredstva – Tudi Občina Škocjan ima gradbeno dovoljenje

Občina Šmarješke Toplice je sredi septembra pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo težko pričakovanega vodovoda Vinji Vrh – visoka cona, kar ji omogoča prijave na razpise za črpanje nepovratnih sredstev.

Gre za znano vinogradniško območje, kjer so mnogi tudi stalno naseljeni, pitne vode iz javnega vodovoda pa nimajo. Prebivalci uporabljajo deževnico oz. jim vodo dovažajo gasilci. Vsega tega bo za 48 prebivalcev in 213 objektov – ne le z Vinjega Vrha, nekaj objektov je tudi v vasi Orešje – kmalu konec, saj je občinski svet pred dnevi potrdil naložbeno dokumentacijo za vodovod.

Območje Vinjega Vrha – nizka cona so z vodovodom opremili že leta 2014, visoka cona pa je ostala brez. »Gre za celotno pobočje Vinjega Vrha, na katerem so pretežno gospodarski objekti, torej zidanice, ki jih mnogi uporabljajo tudi za bivanje in druge dejavnosti, je pa tudi nekaj kmetij, ki vodo res nujno potrebujejo,« pravi direktorica občinske uprave Mateja Kotnik. Naložbo je šmarješka občina sprva načrtovala skupaj s škocjansko, a so se spomladi odločili, da bodo izpeljali lastno naložbo in bo vsaka občina sama kandidirala za nepovratna sredstva, saj tako lahko pridobita več evropskega denarja.

IŠČEJO DENAR

Vodovod bo priključen na vodarno Jezero v Družinski vasi, na vrhu Vinjega Vrha pa bo zgrajen nov 100-kubični vodohran, ki bo napajal omrežje na šmarješko in škocjansko stran. Po besedah direktorice je celotna naložba ovrednotena na približno dva milijona evrov. Predvidevajo, da bi polovico tega denarja pridobili iz Načrta za odpornost in okrevanje, čeprav v ta razpis sodijo naložbe v vodovodne sisteme, ki oskrbujejo manj kot deset tisoč prebivalcev, kar pomeni, da tega pogoja v šmarješki občini ne izpolnjujejo, saj se iz vodarne Jezero napajajo še drugi dolenjski vodovodi, vključno z novomeškim.

»Kljub temu upamo na ta sredstva in se z okoljskim ministrstvom pogajamo, da bi razumeli našo razlago, da sam Vinji Vrh izpolnjuje ta merila. Podali smo pisno pobudo in v kratkem pričakujemo njihov odgovor,« pojasni Kotnik in doda, da si prizadevajo tudi za katero drugo sofinanciranje, sploh ker sredstva iz Načrta za odpornost in okrevanje omogočajo pridobitev le polovice upravičenih stroškov naložbe.

Tudi v Dogovor za razvoj regij je namreč mogoče umestiti projekte vodooskrbe, tam pa je možnost sofinanciranja večja in šmarješki župan Marjan Hribar zagotavlja, da si bodo za to močno prizadevali. Priložnost za to bo že ob obisku sekretarke Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj Andreje Katič ta teden v Novem mestu.

Začetek gradnje vodovoda Vinji Vrh – visoka cona šmarješka občina trenutno načrtuje spomladi 2025, naložbo pa bi po tej časovnici dokončali sredi poletja 2026. Kot pove župan Hribar, je zagotoviti zdravo pitno vodo iz javnega vodovoda prednostna naloga občine, saj je pravica do pitne vode navsezadnje zapisana tudi v ustavo. Območje bo z gradnjo vodovoda napredovalo, odprle se bodo možnosti za razvijanje raznih dejavnosti, na primer turizma v zidanicah, boljša bo tudi požarna varnost, je o pomenu naložbe še povedal župan.

KAJ PA V ŠKOCJANU?

Gradbeno dovoljenje za vodovod Vinji Vrh – visoka cona je izdano tudi za Občino Škocjan, v kateri je naložba ocenjena na 2,2 milijona evrov. Kot pove direktorica občinske uprave Petra Pozderec, so nameravali kandidirati na razpisu Načrta za okrevanje in odpornost, a se je izkazalo, da ne izpolnjujejo prej omenjenih pogojev. »Zdaj z Občino Šmarješke Toplice iščemo druge rešitve sofinanciranja, na primer kohezijska sredstva,« pove in doda, da bodo na razpisu za okrevanje in odpornost skušali pridobiti denar za vodovodni sistem Stara Bučka–Močvirje in 2. fazo vodovoda Stara Vina–Lepi Stan–Luntovž.

Članek je bil objavljen v oktobrski tiskani številki Dolenjskega lista

L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava