DL: Pobudniki domačini - V Beli Cerkvi kmalu obrtna cona

10.2.2024 | 15:00

Silva Marzel (Foto: L. M.)

Silva Marzel (Foto: L. M.)

Pobudniki za cono so trije domači podjetniki – Predvidene so centralne dejavnosti, stanovanjski objekti pa zaradi avtoceste ne – V prihodnosti v Beli Cerkvi tudi oddelek vrtca?

V Beli Cerkvi bo kmalu nastala nova manjša obrtna cona. Z občinskim prostorskim načrtom je bilo to območje za pozidavo predvideno že leta 2012, z odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za poslovno-storitveno območje v Beli Cerkvi, ki so ga nedavno sprejeli šmarješki občinski svetniki, pa bo to tudi res mogoče.

Gre za nekaj več kot 1,4 hektarja veliko in dobro dostopno območje na vzhodnem delu Bele Cerkve, severno od avtoceste na relaciji Kronovo–Dobruška vas, ob lokalni cesti od vasi do nekdanje Bregarjeve picerije, kjer je v naravi travnik.

Kot pove župan Marjan Hribar, bo tam zraslo 11 novih gospodarskih objektov na devetih parcelah. Pobudniki za izdelavo in sprejetje OPPN so trije domači podjetniki, ki se jim je uspelo dogovoriti z lastniki in so pridobili potrebna zemljišča, vse potrebne postopke pa je v zadnjem letu in pol vodila Občina Šmarješke Toplice.

Naložbeniki, ki so svojo dejavnost začeli doma, pa je prerasla te okvire, bi radi ostali v domačem kraju. Z novo cono bodo tako ustvarili razmere, da bodo nova delovna mesta lahko ustvarjali v domačem kraju.

NE STANOVANJSKE GRADNJE

Kot pojasnjuje pripravljavka projekta Ksenija Avsec iz GPI Novo mesto, je območje namenjeno izključno centralnim dejavnostim. »Sprva smo sicer razmišljali, da bi bilo to območje tudi stanovanjsko, vendar so že prejšnje meritve avtocestnega hrupa pokazale povišane vrednosti, zaradi katerih ni mogoča stanovanjska gradnja. Tako smo predvideli različne poslovne dejavnosti, trgovino, gostinstvo, mogoč je tudi turistični namen, a brez nastanitvenih objektov,« je dejala.

Ksenija Avsec (Foto: L. M.)

Ksenija Avsec (Foto: L. M.)

Območje ob lokalni cesti je dobro dostopno, ta cesta se ne spreminja in ostaja široka pet metrov, predvideli pa so dva cestna priključka. Dodaja se večnamenska pot, široka tri metre, saj bodo tako poskrbeli še za kolesarje. Del že obstoječega drevoreda ob cesti bodo le podaljšali, predviden je tudi zeleni pas, ki pa ne bo javen.

»Glede infrastrukture so glavni priključki tu že na voljo, v bližini so trafopostaja, elektronske komunikacije, ob cesti je vodovod, edina stvar, ki jo bo občina še morala zgraditi, pa je kanalizacija v naselju,« je povedala Ksenija Avsec.

Pobuda za stanovanjsko-poslovni objekt ni uresničljiva zaradi bližine avtoceste.

POPESTRITEV ZA KRAJ

Izdelavo OPPN je financirala Občina Šmarješke Toplice, a bo stroške – gre za okrog 25.000 evrov – dobila povrnjene ob plačilu komunalnega prispevka. Kot pove direktorica občinske uprave Mateja Kotnik, bodo za to območje pripravili odlok o programu opremljanja, če bo investitor zgradil javno komunalno infrastrukturo in jo kasneje predal upravljavcu, bodo to upoštevali pri odmeri komunalnega prispevka.

Šmarješki župan Hribar pove, da bodo z dokončno potrditvijo prostorskega dokumenta – to naj bi se zgodilo na seji ta teden, nedavno pa je bila tudi javna obravnava v Beli Cerkvi – lastniki zemljišč imeli odprto pot do uresničitve poslovnih načrtov. Takoj po sprejetju OPPN bodo lahko začeli projektiranje in postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Hribar je zadovoljen zaradi nastanka manjše obrtne cone, »saj pomeni popestritev in pomemben prispevek k obuditvi ali revitalizaciji Bele Cerkve«.

KAJ PA VRTEC?

Svetnico Silvo Marzel, ki prihaja iz teh koncev, je zanimalo, ali je v Beli Cerkvi morda načrtovan kak oddelek vrtca, za kar so menda pobude, saj starši zdaj vozijo svoje malčke v vrtec v Šmarjeto. Ksenija Avsec je pojasnila, da je to mogoče, saj je območje namenjeno tudi za dejavnosti, kot so javna uprava, izobraževanje in socialno varstvo, pa tudi župan Marjan Hribar je naklonjen tej pobudi.

»Že ko smo v zadnjih dveh letih v Hiši žive dediščine v Beli Cerkvi imeli waldorfski vrtec, sem razmišljal o tem. Ali bi bila to enota vrtca Šmarjeta ali kak drug vrtec, zdaj ni pomembno. Idejo bomo preučevali in razvijali. Najprej bi morali verjetno razmišljati o vrtcu ne v coni, ampak v prostorih HŽD, kjer je dovolj prostora za še katero dejavnost, sploh v dopoldanskem času. Hiša je lepa in ima vso infrastrukturo – zakaj se ne bi uporabljala za to, za kar je bila zgrajena, da bo to dom vseh generacij?« razmišlja šmarješki župan Marjan Hribar.

Članek je bil objavljen v decembrski tiskani številki Dolenjskega lista

L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava