DL: Sončna elektrarna - Elektrarna v kamnolomu

23.2.2024 | 13:50

Kamnolom se razteza na štirih hektarjih nad vasjo Čemše. (Foto: A. K.)

Kamnolom se razteza na štirih hektarjih nad vasjo Čemše. (Foto: A. K.)

Občina Mirna Peč v kamnolomu Čemše načrtuje postavitev sončne elektrarne z močjo 1,5 MW – Soglasje Elektra Ljubljana imajo, zdaj pripravljajo spremembo namenske rabe kamnoloma

V kamnolomu Čemše, ki od leta 2013 ne deluje več, saj država zaradi premajhne količine materiala, ki je bil na voljo, koncesionarju ni več podaljšala koncesije, načrtuje Občina Mirna Peč postaviti sončno elektrarno z močjo 1,5 MW. Soglasje Elektra Ljubljana so že dobili.

»Na občini smo po prenehanju delovanja kamnoloma začeli iskati možnosti, kako bi poleg sanacije dali temu degradiranemu prostoru neko drugo namensko rabo, ki bi bila pozitivna za čim širšo skupnost. Naročili smo rudarski projekt, na podlagi katerega bi dobili odločbo za sanacijo, ker pa se je v tem času v Sloveniji začelo marsikaj spreminjati tudi v energetiki, smo se odločili, da preverimo, ali lahko v kamnolomu Čemše postavimo sončno elektrarno, glede na to, da smo občine s svojimi javnimi zavodi in drugim, kar je v naši lasti, velike porabnice električne energije. Analize so pokazale, da je naš kamnolom s svojo lego, neposredno osončeno skoraj ves dan, idealen za izkoriščanje sončne energije, sončna elektrarna pa bi lahko imela moč 1,5 MW,« pojasni direktorica občinske uprave Sonja Klemenc Križan. S pridobljenim soglasjem Elektra Ljubljana pred nekaj meseci so si tudi rezervirali to moč za postavitev elektrarne in priklop v javno elektroomrežje.

Naložba je trenutno ocenjena na 1,5 milijona evrov.

Zdaj morajo spremeniti podrobno namensko rabo kamnoloma, kar lahko glede na sedanjo zakonodajo naredijo z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN). »Smo sicer še povsem na začetku, a menim, da nam bo v roku enega leta ali morda celo prej uspelo sprejeti OPPN, s čimer bodo takoj dane možnosti za postavitev sončne elektrarne,« pove.

Kako se bodo lotili te naložbe, ki je trenutno ocenjena na okoli 1,5 milijona evrov, še ne vedo. »Lahko jo izpeljemo sami ali v javno-zasebnem partnerstvu, razmišljali smo tudi, da bi po vzoru nekaterih drugih občin ustanovili zadrugo in vanjo povabili tudi fizične osebe in gospodinjstva. Kaj je za nas najbolj ekonomično in cenovno izvedljivo, bodo pokazale študije,« doda direktorica občinske uprave. Upajo, da bodo v bližnji prihodnosti objavljeni še kakšni ugodni razpisi, ki bi jim prinesli višji odstotek sofinanciranja postavitve kot zdaj. Sicer pa, kot pravi, lahko gradijo tudi fazno in postopoma umeščajo sončne panele glede na potrebe do odobrene moči 1,5 MW.

Hkrati z namestitvijo sončne elektrarne bo potekala tudi sanacija kamnoloma, razširili in uredili pa bodo tudi cesto Čemše–Poljane, ki je zdaj preozka in neprimerna za tovorna vozila.

Članek je bil objavljen v decembrski tiskani številki Dolenjskega lista

M. Žnidaršič

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava