DL: Trenutno stanje jim ni v ponos - Občina kupuje grad v Mokronogu

3.3.2024 | 16:00

Občinski svet je – podobno kot v drugih  občinah – potrdil odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Dolenjske  in Bele krajine, med drugim pa je potrdil tudi letne programe športa,  turizma ter kmetijstva, gozdarstva in podeželja za prihodnje leto.  (Foto: R. N.)

Občinski svet je – podobno kot v drugih občinah – potrdil odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave Dolenjske in Bele krajine, med drugim pa je potrdil tudi letne programe športa, turizma ter kmetijstva, gozdarstva in podeželja za prihodnje leto. (Foto: R. N.)

Svetniki soglašajo, da župan nadaljuje pogajanja za odkup nekdanjega mokronoškega gradu – Grajska ploščad bi lahko postala prireditveni prostor – Subvencija za gradnjo kapnice – O sofinanciranju kolesarske dirke 

Občinski svet se je na zadnji seji soglasno strinjal, da Občina Mokronog - Trebelno kupi zemljišče, na katerem je nekdaj stal grad nad Mokronogom. Gre za okoli 8.000 kvadratnih metrov veliko območje, ki je v zasebni lasti in je po besedah župana mag. Franca Glušiča na prodaj za 100.000 evrov.

Mokronoški grad ima bogato zgodovino, zamenjal je tudi več lastnikov. Leta 1940 ga je kupil industrialec Savel Kalin, ki ga je uporabljal predvsem za skladišča. Grad je bil med drugo svetovno vojno bombardiran in požgan, po osvoboditvi pa je postal družbena last. Ruševine gradu so bile leta 1994 z delno odločbo o denacionalizaciji vrnjene zadnjemu predvojnemu lastniku, po njegovi smrti pa so grajski hrib z ruševinami podedovali njegovi dediči.

Območje gradu je trenutno povsem zaraščeno in neprehodno, kar kazi podobo kraja. Občina je že pred leti nakazala namero za odkup zemljišča, ki ga želi urediti. Po besedah župana bi najprej poskrbeli za obrez in odstranitev vegetacije ter ureditev dostopa do vrha grajskega griča, ki ga želijo dati v uporabo ljudem. »V nadaljevanju pa bi prostor uredili kot park, v katerem bi imel osrednje mesto drevesni nasad ginka, grajska ploščad pa bi lahko ponovno postala zanimiv prireditveni prostor za naše znane prireditve,« o načrtih pravi župan, ki pričakuje, da bodo še letos podpisali pogodbo za odkup zemljišča.

»Stanje, kakršno je tam danes, nam zagotovo ni v ponos,« je poudarila Snežka Bizjak, tudi predsednica odbora za proračun in finance, ki je podprl namero občine. Po njenem mnenju je prav, da občina kupi zemljišče z ruševinami gradu, saj gre za ohranjanje kulturne dediščine, obenem pa bi z ureditvijo tega območja lahko razvili tudi zanimivo turistično točko.

SUBVENCIJA ZA GRADNJO KAPNICE

V zadnjih letih se v spodnjem delu trga v Mokronogu ob močnih neurjih spoprijemajo s poplavami. Večje količine zalednih in meteornih vod, ki se s Florijanske ceste, Žalostne Gore, Priče in Škarpe združijo na križišču državnih cest v spodnjem delu trga, poplavljajo nižje ležeče stanovanjske in druge objekte. Da bi rešili težavo, je občina razmišljala o gradnji večjega zadrževalnika vode na zemljišču podjetja M Tom, to pa se je po besedah župana kasneje premislilo in projekt je padel v vodo. Da bi vseeno naredili korak k temu, da v spodnjem delu Mokronoga ne bi več poplavljalo, so se na občini odločili subvencionirati gradnjo kapnic. Pripravili so pravilnik, ki ga je občinski svet na zadnji seji potrdil, saj po njihovem mnenju prinaša več pozitivnih učinkov. Deževnico, ki bi se zbrala v kapnicah, bi ljudje zlasti poleti lahko uporabljali za zalivanje vrtov ali pranje avtomobilov. S tem bi se v sušnih obdobjih precej zmanjšala poraba vode iz javnih vodovodnih sistemov. To je zelo dobrodošlo, saj sta vrtini, ki napajata Trebelno in Mokronog, slabo izdatni in ne omogočata širitve vodovodnega sistema brez zagotavljanja dodatnih vrtin.

V pravilniku so med drugim določili tudi višino subvencije, ki bo odvisna od prostornine kapnice pa tudi od lokacije; v naselju Mokronog je nekoliko višja kot drugod po občini, in sicer znaša od 700 do 1.100 evrov. Za poslovne subjekte pa je za gradnjo kapnice prostornine nad 30 kubičnih metrov enotna subvencija 1.500 evrov.

PREDRAGA DIRKA

Občinski svet je razpravljal tudi o sofinanciranju kolesarske dirke Po Sloveniji, ki bo potekala od 12. do 16. junija prihodnje leto. Predvideno je, da bodo kolesarji v zadnji etapi zapeljali tudi skozi Mokronog. Ker gre za enega največjih športnih dogodkov v Sloveniji, dirko pa si v neposrednem televizijskem prenosu ogleda ogromno tujih gledalcev, je to priložnost za promocijo občine, njenih kulturnih znamenitosti, lokalne gostinsko-turistične ponudbe in lokalnih podjetnikov.

Tega so se zavedali tudi svetniki, vendar je večina ocenila, da je ponujeni paket sponzorstva v znesku 7.930 evrov predrag glede na to, kaj zanj dobijo. Zvonko Muhič je dejal, da bi ta znesek raje namenili kam drugam za promocijo občine. Podobno so razmišljali tudi drugi člani občinskega sveta, saj bo občina »imela od tega večji izplen«. Na glasovanju jih je 10 glasovalo proti predlogu sofinanciranja dirke Po Sloveniji, le eden je bil za.

Članek je bil objavljen v decembrski tiskani številki Dolenjskega lista

Rok Nose

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava