DL: Podjetnik Ludvik Praznik razočaran - Bo sin za trgovino lahko gradil hišo?

3.3.2024 | 18:30

Ludvik Praznik na parceli na hribu za svojim trgovskim kompleksom v Dobruški vasi, kjer bi njegovi potomci radi postavili stanovanjsko hišo. (Foto: L. M.)

Ludvik Praznik na parceli na hribu za svojim trgovskim kompleksom v Dobruški vasi, kjer bi njegovi potomci radi postavili stanovanjsko hišo. (Foto: L. M.)

Podjetnik Ludvik Praznik razočaran, ker naj bi Občina Škocjan spremenila namembnost njegovega zemljišča za trgovino v Dobruški vasi – Občina to odločno zanika – Tudi vodovod do zidanice na Vinjem Vrhu bo kmalu

Praznikovi so znana Dolenjska podjetniška družina. Oče Ludvik Praznik je pred tremi desetletji v Dobruški vasi najprej postavil bencinsko črpalko, nato se je lotil izdelave cementnih izdelkov, danes pa se širša družina ukvarja s prodajo gradbenega in kmetijskega materiala (ML center). Vedno so si želeli, da bi za njihovimi gospodarskimi objekti lahko postavili stanovanjsko hišo za otroke – eno ali dve.

Ko so pred nekaj leti želeli to namero uresničiti, pa so naleteli na oviro. Njihove parcele v bregu za poslovnimi objekti kar na enkrat niso bile več namenjene za stanovanjsko gradnjo, ampak za poslovno, pripovedujejo Praznikovi. To naj bi se zgodilo leta 2018 s spremembo Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Škocjan, o čemer pa niso vedeli nič.

BREZ VEDNOSTI

»Bili smo šokirani, kako se je to lahko zgodilo. Občina je vseskozi vedela za našo namero, da želimo tu graditi hišo, saj je logično in najbolj smiselno ter ekonomično, da potomci oz. sin z družino živi v neposredni bližini trgovskega centra, ki je odprt vse dneve, tudi ob sobotah. Da je tu mogoča stanovanjska gradnja, je izhajalo tudi iz arhivskih dokumentov občinskih prostorskih aktov. To nam je bila tudi spodbuda, da smo širili svojo gospodarsko dejavnost v tem kraju,« pripoveduje Ludvik Praznik, doma iz bližnjih Grmovelj, ki se je seveda o vsem takoj pozanimal na občini.

»Izvedel sem, da tam lahko širimo le svojo poslovno dejavnost, stanovanj pa ne sme biti. Prek odvetnika smo dali vlogo za spremembo namembnosti v prejšnje stanje, a je bil odgovor, da se je na hribu že nekaj delalo in so zato to spremenili v industrijsko rabo. To ne drži, parcela je vseskozi prazna, nobene stavbe ni na njej,« pripoveduje Praznik in doda, da ker ni bil obveščen o spreminjanju namembnosti svojih parcel, čeprav bi skladno z zakonom moral biti, tudi ni mogel podati nobene pobude v času sprememb.

PRAZNIK RAZOČARAN

»Sploh pa tisti teren ni primeren za gradnjo proizvodnih objektov,« pove Praznik in doda, da se poslovno ne mislijo več širiti. V trgovini so zdaj zaposleni dva njegova sinova in hči.

Ludvik je razočaran nad županom Škocjana Jožetom Kaplerjem, ki naj bi mu že pred dvema letoma obljubil, da bodo zadevo v kratkem rešili, pa se to še ni zgodilo. »Ne znam si razlagati drugače, kot da gre pri vsem skupaj za nagajanje Občine Škocjan, saj se sosednjim parcelam ni spremenila namenska raba. Razočaran sem, ker sem v vseh letih kot podjetnik veliko pripomogel pri razvoju Škocjana in okolice, in sicer s prispevki v občinski proračun pa tudi sicer z veliko donacijami in s podporami društev, potem pa takole,« pripoveduje Ludvik Praznik.

OBČINA: NI NAGAJANJA

Na Občini Škocjan povedo, da ne drži, da naj bi bilo zemljišče za Praznikovim podjetjem do leta 2018 predvideno za stanovanjsko rabo in da naj bi se potem to spremenilo.

»Zemljišče je bilo opredeljeno kot stavbno zemljišče z oznako I – industrija in nadalje DPO, ker je šlo za poslovno dejavnost. Za gradnjo na tem zemljišču je bilo predhodno predpisano sprejetje OPPN. Od uveljavitve OPN leta 2018 je to območje še vedno opredeljeno za poslovno dejavnost. Vsa leta torej ostaja namenska raba za navedeno zemljišče in za zemljišča, na katerih Ludvik Praznik opravlja svojo dejavnost, kot območje stavbnih zemljišč, na katerih je dovoljena gradnja proizvodno-skladiščnih objektov, lokalov in prodajaln. Lahko se gradi tudi poslovno-stanovanjski objekt, vendar z manj kot 50 odstotki stanovanjskega dela,« pojasni direktorica občinske uprave Petra Pozderec.

PRAZNIK VLOŽIL POBUDO

»Župan Jože Kapler je podjetniku samo pojasnil, da naj, če želi spremembo namembnosti svojih zemljišč, vloži pobudo. To je Praznik tudi storil in pobude se obravnavajo v postopku OPN SD1, ki je teku,« pove Pozderčeva. Obenem poudari, da seveda ni občina izključno pristojna za odločanje o spremembi namenske rabe zemljišč.

»Skladno z Zakonom o urejanju prostora mora občina obravnavati pobude občanov, pri tem pa se presoja, ali je vsaka posamezna pobuda skladna s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine, pravimi režimi in z drugimi omejitvami v prostori, možnostmi opremljanja zemljišča s komunalno opremo in z drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Pri prostorskem načrtovanju in urejanju prostora mora občina v postopke sprejemanja prostorskih aktov vključiti vse nosilce urejanja prostora, torej državne organe skladno z zakonom,« pove direktorica in doda, da če bodo vsi deležniki urejanja prostora podali pozitivno soglasje, smernice in pogoje, potem občina ne vidi nikakršne ovire za postavitev stanovanjske stavbe na predmetnem zemljišču. Letos bodo izvedli javno obravnavo osnutka OPN SD1.

KAJ PA ZIDANICA IN VODOVOD?

Ludvik Praznik se pritožuje še, da Občina Škocjan ni napeljala vodovoda do njegove zidanice na Vinjem Vrhu leta 2008, ko so ga napeljevali od vrha glavne ceste do njegovih sosedov. K njemu pa ne, čeprav je izkazal interes, in plačal prispevek 8.600 evrov. Menda je nekaj urejal s papirji za zidanico, a zdaj je vse urejeno. Kje se je zataknilo tukaj?

Direktorica občinske uprave Petra Pozderec pojasni, da občina leta 2018 ni napeljala vodovoda do Praznikove zidanice, zato ker je s sredstvi projekta lahko pokrila le stalno naseljena gospodinjstva na tistem območju ob glavni cesti. »Njegov del je predviden s projektom Vinji vrh visoka cona – kar urejamo skupaj z Občino Šmarješke Toplice –, ki ima gradbeno dovoljenje in za katero se pričakuje nepovratno sofinanciranje. Ludvik Praznik je res plačal 8.135,20 evra komunalnega prispevka v postopku legalizacije svoje zidanice.«

Vse se bo torej lahko uredilo, le potrpežljivost je potrebna, da gre za kako nagajanje občine podjetniku, pa nikakor ne drži, zatrjujejo na Občini Škocjan.

Članek je bil objavljen v januarski tiskani številki Dolenjskega lista

L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava