DL: V Adrii nekaj mesecev delali 9 ur; vodstvo: Groženj ni bilo

17.4.2024 | 14:40

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Bralec iz okolice Novega mesta nam je pisal o razmerah v novomeškem podjetju Adria Mobil, v katerem so delovne obremenitve menda postale prevelike, zato naj bi med delavci vladalo nezadovoljstvo.

»Mediji pišete, kakšen promet je imela Adria v preteklem letu, nihče pa ne zapiše ničesar o delovnih razmerah, o tem, da so delavci več v službi kot doma. Že tri mesece delajo po devet ur na dan in tako bo še vsaj do konca marca oz. dokler ne bo vodstvo reklo, da je dovolj. Pa tudi ob sobotah, dve ali tri na mesec. Prejšnji teden je prišlo do ustavitve linije po 14. uri in zbora delavcev. Zabičali so jim, da morajo delati po devet ur zaradi povečanega obsega dela. Štirje delavci so se postavili zase, zdaj pa jim grozijo z izredno odpovedjo delovnega razmerja, imajo pogovor z disciplinsko komisijo itd.,« nam je sporočil zaposleni in dodal, da so nadure slabo plačane in da si mnogi delavci ne upajo na bolniški dopust, ker potem ostanejo brez stimulacije za tisti mesec, ki znaša okoli 10 odstotkov bruto plače.

Iz podjetja Adria Mobil povedo, da so navedene trditve zavajajoče in neresnične, da je delovni proces v družbi v celoti organiziran in izvajan v skladu z veljavno zakonodajo, zaposlene pa nagrajujejo glede na dosežene poslovne rezultate. »Kakovostna in pravočasna oskrba prejetih naročil s trga je temelj poslovne uspešnosti in konkurenčnosti podjetja, pri čemer zaposlene o vseh aktivnostih redno obveščamo. Tudi navedbe o kakršnih koli izrečenih grožnjah ne držijo – razlogi za 9-urni delovnik so bili pred njegovo uvedbo zaposlenim razloženi in pojasnjeni, pri čemer organizacija proizvodnega procesa zahteva navzočnost, vključenost in sodelovanje vseh zaposlenih,« odgovarjajo iz podjetja.

POVEČAN OBSEG NAROČIL

9-urni delovnik je bil uveden glede na še vedno povečan obseg naročil za avtodome in vane. Kot pojasnjujejo v podjetju, je bila dodatna delovna ura uvedena 13. novembra lani, kar pomeni, da je posamezen zaposleni do konca leta opravil 30 nadur, v letu 2024 pa je 9-urni delovnik v proizvodnjah avtodomov in vanov uveden do vključno 29. marca, kar pomeni 61 nadur, pri čemer zakonska letna omejitev znaša 170 ur. »Pri odredbi nadur so bile upoštevane vse zakonske omejitve v zvezi s pravico do počitka zaposlenih. Prav tako so bili zaposleni o takšnem režimu dela predhodno in pravočasno ustno in pisno obveščeni, vse aktivnosti pa predhodno usklajene s predstavniki sindikata,« povedo v podjetju Adria Mobil in dodajo, da je zaradi sezonske dinamike, ki je v panogi počitniških vozil dolgoletna stalnica, delovni koledar neenakomerno razporejen. To pomeni, da je prva polovica leta zaradi razvojnih, prodajnih in sejemskih dejavnosti delovno intenzivnejša, kar vključuje tudi delovne sobote (predvidoma dve soboti na mesec), te dneve pa zaposleni čez leto izkoristijo kot dela proste dneve, kar je določeno tudi z delovnim koledarjem, ki ga družba uskladi s socialnimi partnerji.

SKRB ZA DOBRE ODNOSE

V podjetju poudarjajo še, da je 9. ura vsem zaposlenim izplačana kot nadurno delo in skladno z zakonodajo obračunana kot 1,5-kratnik urne postavke. »Poleg tega angažiranje in prispevek zaposlenih redno nagrajujemo – izplačujemo poslovno in tudi osebno stimulacijo, zaposlenim pa so bili v preteklem letu izplačani regres v znesku 2.132 evrov, v avgustu nagrada za poslovno uspešnost 425 evrov bruto, v decembru božičnica 500 evrov neto in v januarju poslovna uspešnost v znesku 2.100 evrov bruto,« še povedo.

Članek je bil objavljen v februarski tiskani številki Dolenjskega lista

L. Markelj

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava