DL: Agroservis - Upoštevali pripombe krajanov

15.5.2024 | 14:40

Kot pravi Matija Šega, predsednik KS Žabja vas, si krajani večinoma  želijo prenove kompleksa Agroservisa, imajo pa nekateri še vedno  pomisleke. (Foto: D. S.)

Kot pravi Matija Šega, predsednik KS Žabja vas, si krajani večinoma želijo prenove kompleksa Agroservisa, imajo pa nekateri še vedno pomisleke. (Foto: D. S.)

Pomisleki krajanov Žabje vasi glede projekta novega Agroservisa – V KZ Trebnje-Krka prenovili projekt v skladu z njihovimi željami – Vrednost naložbe še ni znana – Najprej nov center v Črnomlju, nato v Novem mestu

Kmetijska zadruga (KZ) Trebnje-Krka v prihodnjih letih načrtuje dve veliki naložbi, gradnjo trgovskega centra v Črnomlju in novega Agroservisa v Novem mestu. Zlasti pri slednjem pa se med najbližjimi sosedi porajajo nekateri pomisleki, čeprav ureditev območja obstoječega Agroservisa večinoma podpirajo.

Kot pravi predsednik Krajevne skupnosti (KS) Žabja vas Matija Šega, svet KS o namerah podjetja KZ Trebnje-Krka uradno ni bil obveščen, so se pa na vodstvo KS glede omenjenega projekta že lani obrnili številni krajani, zlasti najbližji sosedje Agroservisa. Najbolj so jih skrbeli predvidena višina novega trgovskega objekta, povečano število tovornjakov v neposredni bližini stanovanjskih hiš, gradbeni poseg v visoko skalnato območje, kar bi lahko po njihovem mnenju privedlo do poškodb stanovanjskih hiš v bližini in na pobočju. Skrbijo jih tudi načrtovani silosi, predvsem njihova vsebina, ki bi lahko povzročala neprijetne vonjave.

KS je nato nastopil kot posrednik med obema stranema in lani septembra pripravil posvetovalni sestanek. Na njem sta direktor KZ Stane Tomšič in arhitektka predstavila projekt, svoje pomisleke in strahove ter nestrinjanje s posameznimi deli projekta so predstavili tudi krajani. »Z Agroservisom bivamo že desetletja, naše hiše so zrasle okrog njega. Z obnovo kompleksa se bolj ali manj vsi strinjamo in si jo želimo, nekateri pa se vendarle bojijo, kaj bo ta naložba posledično prinesla,« pravi Šega.

Letos naj bi za nov Agroservis pridobili gradbeno dovoljenje, graditi pa bi ga začeli prihodnje leto. (Foto: D. S.)

Letos naj bi za nov Agroservis pridobili gradbeno dovoljenje, graditi pa bi ga začeli prihodnje leto. (Foto: D. S.)

Kot pojasnjuje direktor zadruge Stane Tomšič, so pripombe krajanov, ki so jih podali na sestanku in nato tudi na obravnavi na upravni enoti, v veliki meri upoštevali. V prenovljenem projektu je KZ med drugim zmanjšal število silosov z osem na pet in jih umaknil na drugo stran območja. »Silosi bodo bistveno manjši od denimo tistih v Mirni Peči. Dejansko ne gre za klasične silose za fermentiranje silaže, pač pa za velike posode, namenjene izključno hrambi žita in drugih krmil, tako da je strah pred morebitnim smradom povsem odveč,« pojasnjuje Tomšič. Tudi sprva predvidenih posegov v visoko brežino, ki so bili po njegovih besedah absolutno upravičen pomislek, ne bo. V brežino bodo na kraju, kjer je najnižja, posegli le toliko, kolikor je treba za ureditev dovozne poti do skladišča. Prav tako novi objekti ne bodo višji od že obstoječega trgovskega objekta, zagotavlja Tomšič. Trgovski objekt bo na sprednji strani dobil prizidek, ki so ga v prenovljenem projektu prav tako dodatno odmaknili od najbližje hiše. V drugem, manjšem prizidku k trgovskemu centru pa bo oddelek vrta, sedanji objekt bodo namreč porušili. Glede bojazni zaradi morebitnega povečanja prometa okrog Agroservisa Tomšič pravi, da sicer pričakuje nekaj več obiskovalcev, ne pa bistveno. Tudi dovozno pot za tovornjake so, kot dodaja, zdaj speljali tako, da bo čim manj vplivala na najbližje stanovanjske objekte.

»Verjamem, da nam bo ob upoštevanju dolgoletne zgodovine uspešnega sobivanja z Agroservisom tudi v prihodnje uspelo oblikovati rešitve, ki bodo v korist vseh vpletenih strani. Zato bomo še naprej spodbujali odprt dialog in konstruktivno sodelovanje med sosedi in Agroservisom,« dodaja Šega. Ocene naložbe v KZ še nimajo, zagotovo pa bo večmilijonska. Trenutno pripravljajo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki naj bi ga dobili še letos, graditi pa bi začeli prihodnje leto. Že letos pa naj bi KZ začel graditi v Črnomlju, kjer na lokaciji obstoječega načrtuje nov trgovski center. Če ne bo večjih zapletov, naj bi ga odprli spomladi prihodnje leto.

Članek je bil objavljen v marčevski tiskani številki Dolenjskega lista

D. S.

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava