DL: Občina Straža - Dve novi stanovanjski območji

18.5.2024 | 12:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Na občini pripravljajo OPPN za stanovanjski območji v Dolenji Straži in Volavčah – V prvem predvidenih 18 hiš, v drugem šest – V Dolenji Straži arheološke omejitve – Danes javna obravnava v kulturnem domu

V občini Straža bosta po daljšem času na voljo dve večji območji, namenjeni stanovanjski gradnji. Straški svetniki so nedavno v prvi obravnavi sprejeli dopolnjena osnutka občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) za stanovanjski območji v Dolenji Straži in Volavčah. Občina namreč načrtuje razširitev obstoječih naselij na njunem jugozahodnem robu.

V obeh primerih gre za zasebna zemljišča, ki so v veljavnem občinskem prostorskem načrtu opredeljena kot stavbna. V Dolenji Straži je predvidenih 18 novih hiš na parcelah, velikih od 800 do 900 kvadratnih metrov, območje je razdeljeno na ureditvene enote, ki so oblikovane tako, da omogočajo etapno gradnjo, na vseh gradbenih parcelah pa je poleg hiše dopustna tudi gradnja pomožnih objektov. Ker območje v celoti leži na območju arheološke dediščine, so morali, kot je pojasnil Igor Črnugelj iz podjetja Acer, ki pripravlja oba dokumenta, izvesti predhodne arheološke raziskave, kar je porajalo tudi največ vprašanj med svetniki. Te so bile decembra lani, direktorat za kulturno dediščino na ministrstvu za kulturo je predpisal 50 sondažnih izkopov, a ker se eden od lastnikov ni strinjal z raziskavami, jih je ljubljansko podjetje Arheoterra izvedlo 39. Na podlagi ugotovitev so celotno območje razdelili na tri območja z različnimi načini varovanja. Na območju, na katerem se je izkazalo, da ni nobenih arheoloških ostalin, bo investitor ob izkopu moral poklicati dežurnega arheologa, da bo ta ugotovil in evidentiral, da dejansko ni nobenih ostalin. Tam, kjer so ob sondiranju naleteli na ostaline, bodo pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja potrebna še arheološka izkopavanja, na delu, kjer predhodne arheološke raziskave ni bilo, pa bodo pred kakršno koli gradnjo najprej morale biti opravljene raziskave, ki bodo pokazale na nadaljnje ukrepe, plačati pa jih bo moral lastnik zemljišča oz. investitor sam. Omenjene predhodne arheološke raziskave je kot naročnica izdelave OPPN financirala občina, vse nadaljnje pa bodo strošek lastnika ali investitorja.

V Volavčah je predvidenih šest hiš, arheološke raziskave pa niso bile potrebne. Ravno tako je območje razdeljeno na več ureditvenih enot, na vseh parcelah pa je poleg hiš dopustna tudi gradnja pomožnih objektov.

KAJ PA INFRASTRUKTURA?

Na obeh območjih bo seveda treba urediti tudi ceste in vso potrebno gospodarsko javno infrastrukturo, ki bo tekla v cestnem telesu. Vse skupaj bo precej preprostejše v Volavčah, za Dolenjski list pojasni direktorica občinske uprave Lidija Plut, saj gre le za eno dostopno cesto z obračališčem na koncu. V Dolenji Straži so načrtovane tri dostopne ceste, od katerih ena že obstaja. Tu bo treba prestaviti tudi srednjenapetostni vod in postaviti nadomestno transformatorsko postajo, pa tudi deloma prestaviti podzemne telekomunikacijske vode v območje javne površine. Vodovod in kanalizacija se bosta navezala na obstoječe trase.

Ob tem se postavlja vprašanje financiranja gradnje potrebne infrastrukture. Lidija Plut pove, da je možnosti več: »Prva možnost je, da bi denimo območje v Dolenji Straži kupil en investitor, ga komunalno opremil in prodal. Sedanji lastniki zemljišč pa bi lahko z njim sklenili tudi kakšne posebne dogovore. Druga možnost je, da območje opremi občina, a bi se morali pred tem vsi lastniki zemljišč strinjati, da se naredi komasacija, se izračuna, koliko pripade na cesto, in se nato izvede nova parcelacija na podlagi sprejetega OPPN. V proračunu bi bilo tedaj treba predvideti denar za opremljanje, ki se bo nato vanj vrnil s komunalnim prispevkom.« Tretja možnost je, da lastniki sami opremijo območje in izvedejo parcelacijo.

Pred drugo obravnavo v občinskem svetu se bodo morali do OPPN opredeliti še nosilci urejanja prostora.

Članek je bil objavljen v marčevski tiskani številki Dolenjskega lista

M. Žnidaršič

Komentiraj prispevek

Za komentiranje tega članka morate biti prijavljeni.

Prijava