Splošni pogoji uporabe portala Dolenjski list

Vstopili ste na spletni portal družbe Dolenjski list Novo mesto d.o.o., Germova ulica 4, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju Dolenjski list), www.dolenjskilist.si. Uporabo tega portala urejajo ta splošna pravila kot tudi drugi predpisi Republike Slovenije. Z vstopom na ta spletni portal potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate in da vas njena določila zavezujejo.

Omejitve uporabe portala

Uporaba spletnega portala www.dolenjskilist.si je dovoljena samo za osebne in nekomercialne namene, kar pomeni, da je prepovedano vsakršno spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, prenašanje in prodajanje kakršnihkoli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del tega portala.

Osebni podatki in zasebnost

Za uporabo določenih storitev na portalu www.dolenjskilist.si mora uporabnik posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po možnosti skrbeti, da so v času trajanja porabe teh storitev pravilni in ažurni. Dolenjski list pa se obvezuje, da bo posredovane osebne podatke uporabljal v skladu z veljavno zakonodajo kot tudi v skladu z izjavo o varovanju zasebnosti.

Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi uporabniškega imena ali utemeljenem sumu, da je do tega prišlo, mora uporabnik o tem nemudoma obvestiti Dolenjski list. Dolenjski list pa ni odgovoren za kakršnokoli izgubo ali škodo, do katere bi lahko prišlo zaradi nepooblaščene uporabe na računu ali geslu uporabnika.

Prepovedana uporaba

Uporabnik portala www.dolenjskilist.si se obvezuje, da tega ne bo uporabljal za nezakonite ali namenu uporabe nasprotujoče namene. Zato portala www.dolenjskilist.si ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil samemu portalu ali družbi Dolenjski list, prav tako pa je prepovedano onemogočanje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom. Prepovedano je tudi pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katerekoli storitve portala, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o kateremkoli drugem uporabniku portala. Nadalje je tudi prepovedano pridobivanje kakršnegakoli gradiva ali informacij s pomočjo sredstev, ki niso na voljo v sklopu portala ali izrecno dovoljena za vstop v izjavi o varovanju zasebnosti.

Uporaba povratnih informacij ali predlogov

V primeru, da uporabnik posreduje kakršnih koli povratne informacije in predloge v zvezi s portalom, jamči družbi Dolenjski list, da je lastnik oz. ima pravicami do uporabe celotnega oddanega materiala in informacij.

Z oddajo takšnega materiala, informacij in predlogov uporabnik dovoljuje družbi Dolenjski list uporabo, spremljanje, kopiranje, distribucijo, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, prenašanje ali predajanje katerih koli povratnih informacij in predlogov.

Zgoraj navedene pravice morajo vključevati tudi pravico do izrabe katerih koli lastniških pravic v povratni informaciji ali predlogih, ki vključujejo pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, blagovne znamke, storitvene znamke ali patenta. Za oddano gradivo ali informacije, vsebovane v predlogu in ga bo uporabila družba Dolenjski list, ta ne bo izplačala nobenega nadomestila, prav tako družba Dolenjski list ni obvezna objaviti in uporabiti katerega koli oddanega gradiva ali informacij, ki jih je oddal uporabnik.

Omejitev odgovornosti

Družba Dolenjski list ne daje izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek portala www.dolenjskilist.si . Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo brez kakršne koli garancije. Družba Dolenjski list zavrača vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom.

Družba Dolenjski list v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo, ki bi izhajala ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem portala www.dolenjskilist.si, za zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na tem portalu ali kako drugače nastalimi z uporabo tega portala.

Uporabniška podpora

Informacije o tem, kako uporabljati storitve portala www.dolenjskilist.si so na samem portalu. Če imajo uporabniki kakršna koli vprašanja v zvezi z uporabo tega portala ali kakršne koli druge probleme, ki bi jih radi prijavili, jih lahko posredujejo na elektronski naslov: info@dol-list.si.

Intelektualna lastnina

Vsa vsebina portala www.dolenjskilist.si , razen vsebin, ki jih na posamezne storitve vnesejo uporabniki sami, je zaščiteno avtorsko delo družbe Dolenjski list. Vse pravice so pridržane. Vse vsebine, ki so jih na posamezne storitve portala www.dolenjskilist.si. prenesli uporabniki, so last uporabnikov. Družba Dolenjski list ima lahko patente, patentirane aplikacije, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne lastniške pravice, ki so povezane s portalom www.dolenjskilist.si. Uporabnikom vsebina tega portala ne daje nikakršnih licencenčnih pravic za te patente, blagovne znamke, avtorske pravice ali druge intelektualne lastnine. Vse pravice so pridržane družbi Dolenjski list. Morebitne terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

Sprememba pogojev uporabe portala

Družba Dolenjski list ima pravico do spreminjanja ali posodabljanja teh splošnih pogojev, na podlagi katerih je omogočena uporaba portala www.dolenjskilist.si.

Pravilnik v času referendumske kampanje 2011

Pravila za izrabo prostora na spletnih portalih dolenjskilist.si in lokalno.si izdajatelja Dolenjski list Novo mesto d.o.o. med kampanjo za referendume ›

Pogoji komentiranja na spletnih straneh Dolenjskilist.si

Pogoji komentiranja na spletnih straneh Dolenjskilist.si ›